--> 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก


ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดงาน “3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก (3 SEZs, 3 Countries : Land-linked Opportunity for Global Trade Connectivity)” อย่างเป็นทางการนายไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำทีมกลุ่มจังหวัดสนุก หรือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นายยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครและนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมายให้ นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เจ้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มอบหมายท่านพอนสะไหม จันสีนา รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหัวนนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ว่าราชการจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มอบหมายให้นายเหงียน ดึ๊ก กวาง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จังหวัดกวางตรี, พร้อมด้วยนางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ทำพิธีเปิดงาน “3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก (3 SEZs, 3 Countries : Land-linked Opportunity for Global Trade Connectivity)” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลศักยภาพทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด และความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แบบเจาะลึกและเห็นลู่ทางและโอกาสในการลงทุน โดยกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพที่โดดเด่น นิยามด้วยตัวเลข 2-2-2 กล่าวคือ 2 สนามบินสนามบินจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ปี 2559 มีเที่ยวบิน 2,800 เที่ยว มีผู้โดยสาร 360,000 คน ๒ สะพานมิตรภาพ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที่เชื่อมจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เชื่อมจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอยู่กึ่งกลางเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มากกว่า 8 แห่ง ใน 5 ประเทศ ด้วยระบบลอจิสติกส์ กล่าวคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก เมียวดี เมาะละแหม่ง สหภาพเมียนมาร์ หนองคาย EEC สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาวบาว ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดาม และฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีนจากศักยภาพดังกล่าว รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ ในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มจังหวัดสนุก ในทุกมิติ เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางรถไฟ ระบบรางคู่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อรถไฟฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง รวม 902 กม. โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม /ช่วงนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด /ช่วง บ้านไผ่-นครสวรรค์ หรือบ้านไผ่-พิษณุโลก โดย ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ให้บริการด้วยรถไฟดีเซลรางความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม ระยะทาง 355 กม. วงเงิน งบประมาณ 60,352 ล้านบาท เมื่อแล้วเสร็จจะอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนและเวลาการขนส่งสินค้า ระหว่างนครพนม มุกดาหาร และสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ ท่าเรือแหลมฉบัง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ อย่างมหาศาล

การจัดงาน “3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก (3 SEZs, 3 Countries : Land-linked Opportunity for Global Trade Connectivity)” กำหนดขึ้นในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นจำนวน 2 วัน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ ศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและนครพนม รวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เชื่อมโยงและอยู่บนเส้นทาง EWEC – ของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ตาก เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หนองคาย และ ฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้เปิดให้ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน สื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการ SEZs ที่เชื่อมโยงและอยู่บนเส้นทาง EWEC (East-West Economic Corridor) ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และเจรจาธุรกิจ(Matching) สินค้า SMEs ที่เด่นของกลุ่มจังหวัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ และจัดสัมมนา (Business Forum) ล้วงลึกเจาะประเด็น วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ “โอกาสและอนาคตการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของไทยและกลุ่มสนุก : ไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากร อาจารย์ เกษมสันต์ วีระกุล และการเสวนา “เจาะลึก 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก” ( In-Depth : Connecting 3 SEZs, 3 Countries towards Global Market ) โดย นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร Mr.TEE CHEE SENG Director Cum General Manager จากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน นายเหงียน วัน บิน รองหัวหน้าฝ่ายบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำเนินการเสวนา โดย นายบัญชา ชุมชัยเวชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบศักยภาพและความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร โดยนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางมาประชุมและศึกษาดูงานศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ติดตามข่าวสารได้ที่ 042-611575/02-1165715 e-mail: mb_ops@moc.go.th โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก
3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศ เชื่อมตลาดการค้าโลก
https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37795180_432318543935529_791813822728896512_o.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGAN106F5Z28MbbgMmE-bX-35DxqtoLwkd71ATyjViMpVmCllUda1BuRsKusxxOJ3wI6HURjY-gzWYfC9oxiURehu_g8ThYWK3APTJsrXAwOw&oh=14668a421d3dc09265c6d3cfe6edf389&oe=5BDF7A1C
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYTja1t0ldFj8bNC-7Pi5CNt1sbXd3fU3vcMwpHf4ci4TrNlNDgVrtP5DbMPeqyhzNNuvbC18OxzjJRQ1dXsumc0lEkdr1FkvjAc-v-h8pEt8nyluDXKoSDvIJuB4KXRlECjOzMVhZcGw/s72-c/20180720_095958.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2018/07/3-SEZs-3-Countries-july2018.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2018/07/3-SEZs-3-Countries-july2018.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy