--> Delta Future Industry Summit สัมมนาจุดประกายความคิด นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อประเทศไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Delta Future Industry Summit สัมมนาจุดประกายความคิด นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อประเทศไทยDelta Future Industry Summit งานสัมมนาที่มีแพลตฟอร์มอันทรงประสิทธิภาพ เพื่ออัพเดตเทรนด์ด้านดาต้า เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสีเขียว
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยวิสัยทัศน์อันสดใสสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเมืองต่างๆ ในประเทศไทยภายในงาน Delta Future Industry Summit ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยงานสัมมนา Delta Future Industry Summit ประจำปี 2561 เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐบาล นักวิชาการและสื่อมวลชน เพื่อเชื่อมโยงความสนใจที่มีร่วมกันในด้านเทคโนโลยีและแนวโน้มด้านอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตของคนไทยภายใต้หัวข้อ Innovations for Smart Cities หรือ นวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ 

นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอหัวข้อสำคัญต่างๆ ของงานนี้และสิ่งที่เดลต้าให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ นั่นคือ การพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งประกอบด้วย พลังงานทดแทน ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และอาคารสีเขียว

“เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทำให้เมืองของเรามีความอัจฉริยะขึ้น มีความยั่งยืนและประหยัดพลังงานมากขึ้น” นายเซีย เชน เยน กล่าว “เราได้เห็นการลดลงของเทคโนโลยีเก่าๆ ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตของเราและเพื่อบริหารจัดการเมืองที่เราอาศัย แต่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าจะได้รับแรงผลักดันที่แท้จริงก็ต่อเมื่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกันและให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเมืองต่าง ๆ ” นายเซีย เชน เยน กล่าว

รัฐบาลไทยกระตือรือร้นที่จะเริ่มกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองที่รวดเร็วและผลกระทบจากเมกะเทรนด์ทั่วโลกเช่น อุตสาหกรรม 4.0 และพลังงานสะอาด แพลตฟอร์มการเสวนาและการสร้างเครือข่าย เช่น งาน Delta Future Industry Summit เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรที่มีความคิดเช่นเดียวกันเพื่อสร้างโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน ซึ่งสามารถพัฒนาการใช้ชีวิตในเมืองและความยั่งยืนของอุตสาหกรรม วิทยากรในงานสัมมนาครั้งนี้เน้นว่าเมืองอัจฉริยะจะเป็นรากฐานที่สำคัญแก่ภูมิทัศน์เมืองของประเทศในอนาคต ด้วยการลงทุนอย่างมีนัยะสำคัญจากทั้งรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม วิทยากรและผู้อภิปรายแต่ละท่านยังได้ใช้แนวทางแบบองค์รวม การจัดทำแผนผังแนวโน้มแบบกว้างๆ ในการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะในหลายอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นรูปแบบสำคัญของการสร้างเมืองอัจฉริยะการเสวนาหัวข้อ อนาคตสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นเสวนาที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ โดยมีตัวแทนจากบริษัทเดลต้า การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และสมาคมไฟฟ้ายานยนต์แห่งประเทศไทย (EVAT) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการคมนาคมขนส่งโดยใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของเดลต้าด้านโซลูชั่นเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าและความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจอื่นๆ ในการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยในช่วงการเสวนาหัวข้อ อนาคตของเมืองต่างๆ ในประเทศไทย โดยวิทยากรจาก บริษัทเดลต้า ธนาคารกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คาดการณ์อย่างชัดเจนสำหรับอนาคตในอีกทศวรรษของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลจะทำให้บริการอัจฉริยะสะดวกยิ่งขึ้นและบิ๊กดาต้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แบ่งปันบทเรียนสำคัญๆ ที่ได้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้างเมืองอัจฉริยะ และนายศักดิ์ดา แซ่อึ้ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย UPS และ Data Center บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของดาต้า เซ็นเตอร์แบบทวีคูณในภูมิภาคนี้เพื่อเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย เดลต้ามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นนวัตกรรมสำหรับพลังงานหมุนเวียน ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และบิ๊กดาต้า งานสัมมนา Delta Future Industry Summit จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์เพื่ออนาคตอันยั่งยืนที่สะท้อนคำมั่นสัญญาของเดลต้าที่ว่า Smarter. Greener. Together.

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,282,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,766,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1153,Motorbike,33,PR News,311,PropTech,53,Real Estate,286,Review,109,Sports,3,Telecom,207,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Delta Future Industry Summit สัมมนาจุดประกายความคิด นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อประเทศไทย
Delta Future Industry Summit สัมมนาจุดประกายความคิด นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อประเทศไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht6Gfzmyz5On-pmioEPyUlOkOG4BEPiKnaf2uIixsR0LA-P9w2jh4Sw9oYB9hf7NgfV9pTgtG2hyphenhyphen-oLG8xAk_4tBpBUecSNjm0uHoU98tPPsNdJAfiw86w1fvD66-tgu_9_ZvSI3bkJBU/s1600/EXTD0270.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht6Gfzmyz5On-pmioEPyUlOkOG4BEPiKnaf2uIixsR0LA-P9w2jh4Sw9oYB9hf7NgfV9pTgtG2hyphenhyphen-oLG8xAk_4tBpBUecSNjm0uHoU98tPPsNdJAfiw86w1fvD66-tgu_9_ZvSI3bkJBU/s72-c/EXTD0270.JPG
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2018/09/delta-future-industry-summit.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2018/09/delta-future-industry-summit.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy