--> ผู้นำยุคใหม่ในโลกดิจิทัล ก้าวทันโลก ทันเทรนด์ กับหลักสูตร ILG ที่ ม.สยาม | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ผู้นำยุคใหม่ในโลกดิจิทัล ก้าวทันโลก ทันเทรนด์ กับหลักสูตร ILG ที่ ม.สยามเมื่อโลกเปลี่ยน ไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยน สู่ยุคดิจิทัล บทบาทเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว จึงเป็นความจำเป็นที่ทุกคนต้องตื่นตัวและรับมือกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่าง ๆ สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก 


มหาวิทยาลัยสยามจึงร่วมมือกับสถาบันกลยุทธ์และศักยภาพเชิงการแข่งขัน มหาวิทยาลัยชื่อดังก้องโลกอย่าง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยจัดตั้งสถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ในหลักสูตรวิทยาการ ‘ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (Innovation Leadership for Global Compettitiveness หรือ ILG)’ ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญทางภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายองค์กรมาร่วมเติมเต็มความรู้และประสบการณ์มากมาย อาทิ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (ประธาน ILG รุ่น 2), ผศ.ดร.สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น, ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์, น.พ.สิทธิโชค อนันตเสรี, สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา, ปานศักดิ์ รังสิ พราหมณกุล, แดน เหตระกูล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ, สุริยน ศรีอรทัยกุล และ รวิน แนวมาลี เป็นต้น 

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และ ผู้อำนวยการ หลักสูตร ILG มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า "สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม ได้ดำเนินการ หลักสูตรวิทยาการ ผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันระดับโลก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 กรกฎาคม 2561 โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำนวัตกรรมให้เกิดมุมมอง ใน 4 มิติ ได้แก่ Change – ผู้นำที่พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของโลก / Vision – ผู้นำทางความคิดที่มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองใหม่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรสู่ความสำเร็จ / Freedom – ผู้นำที่เปิดโอกาสในการให้อิสระกับตัวเองและความคิด ร่วมสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันให้องค์กร / Idealism – ผู้นำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดสิ่งใหม่ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร และผู้รับการอบรม เพื่อนำนวัตกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็งขับเคลื่อนองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวไปอย่างมั่นคง สู่ศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล" 

ทั้งนี้การจัดการอบรม หลักสูตรวิทยาการ ผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก หรือ ILG รุ่นที่ 2 ได้ผ่านลุล่วงตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว และมีการมอบวุฒิบัตร โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยสยาม พร้อมปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ILG รุ่น 2 สู่ผู้นำนวัตกรรมยุคใหม่ ในคอนเซ็ปต์สีสันคัลเลอร์ฟูล ที่ให้ความสุข สนุกสนาน อย่างชื่นมื่น 


ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บริษัท คิงฟูดกรุ๊ป จำกัด ผู้นำหญิงยุคใหม่ทำหน้าที่ในหลายบทบาทได้ดีที่สุด กล่าวอย่างมั่นใจว่า การได้เรียนหลักสูตรนี้ อาจารย์ที่สอนบินจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาสอนเลยนะคะ ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ได้ทั้งการจัดการ ได้แนวคิดจากการเบรนสตรอมร่วมกัน ทำให้มีมุมมองมีความคิด และการทำงานร่วมกัน มีประโยชน์มาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราได้อย่างแน่นอน ใช้ได้จริง แล้วในทุก ๆ การทำงานเราดึงความสามารถของแต่ละคนเข้าร่วม เพื่อการทำงานให้ดีที่สุดได้ กล่าวว่า “บทบาทผู้นำยุคใหม่ สำหรับผู้หญิงมีหลายหมวด เป็นทั้งภรรยา แม่ การทำงาน และดูแลลูก ซึ่งในแต่ละหมวดเราต้องทำทุกหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุด และยิ่งในโลกยุคใหม่นี้ เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก จะมีแท็บเล็ตอยู่ติดตัวตลอด ในการทำงาน หรือการตัดสินใจสามารถทำได้ทันที สะดวกรวดเร็วมากค่ะ” 


สุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก บอกเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า “โลกวันนี้เปลี่ยนไปมาก เศรษฐกิจก็เปลี่ยน เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตปะจำวัน ต้องตามเทรนด์ให้ทัน แต่ไม่ตามกระแสมากไป อยู่ตรงกลาง แล้วเมื่อมาเรียนหลักสูตรนี้ ILG รุ่น 2 สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรของเราได้เลยครับ ผู้นำยุคใหม่ ต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ก้าวตามให้ทันโลก ตามเทรนด์ อัพเดทตลอดเวลา และพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่าง ๆ เพื่อสู่เป้าหมาย” 

รวิน แนวมาลี ประธานกรรมการ บริษัท ADS ADSPERTISE จำกัด ผู้นำยุคใหม่ที่ชอบการเปลี่ยนแปลงและนำเทรนด์ กล่าวว่า "ธุรกิจที่ทำจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ มีแนวโน้มที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้สนใจในหลักสูตร ILG 2 ซึ่งเป็นเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี มีประโยชน์มาก ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในธุรกิจที่ทำงานอยู่ คอนเฟิร์มเลยครับ"

วันนี้โลกเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนด้วยอินโนเวชั่น ดังนั้นผู้นำยุคใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์ จะได้มีมุมมองใหม่ ๆ และกว้างไกล และที่สำคัญ ต้องเป็นผู้นำเทรนด์ก่อนใคร 

ผ่านไปแล้วสำหรับ ILG รุ่นที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับมาแล้ว และ ILG รุ่นที่ 2 ได้สิ้นสุดลงในค่ำคืนนี้อย่างชื่นมื่น และจะก้าวต่อไปกับ ILG รุ่นที่ 3 เปิดรับแล้ว หากอยากเป็นผู้นำสไตล์ใหม่ที่สร้างสรรค์ระบบความคิดรวบยอด ก้าวทันโลก ก้าวทันเทรนด์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 097 137 6000, 081 353 4588 หรือ www.siamuilg.com

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,101,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1141,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ผู้นำยุคใหม่ในโลกดิจิทัล ก้าวทันโลก ทันเทรนด์ กับหลักสูตร ILG ที่ ม.สยาม
ผู้นำยุคใหม่ในโลกดิจิทัล ก้าวทันโลก ทันเทรนด์ กับหลักสูตร ILG ที่ ม.สยาม
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAxsCmSkdRcLnknyHaWuxwlVlBXKuC_u-GaRgUTAlG3G_94X47UExPqXJ1u8LsTBDGEib8FwVIL-GRxrWHb2tCrDvob7hjDi546kTj0H5iZ30ZWEFhyqN2pxLbP7P-6SeC5ViKdA1kkVs/s1600/2_%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588+ILG.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAxsCmSkdRcLnknyHaWuxwlVlBXKuC_u-GaRgUTAlG3G_94X47UExPqXJ1u8LsTBDGEib8FwVIL-GRxrWHb2tCrDvob7hjDi546kTj0H5iZ30ZWEFhyqN2pxLbP7P-6SeC5ViKdA1kkVs/s72-c/2_%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588+ILG.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2018/10/ilg-course-siam-university-gen3.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2018/10/ilg-course-siam-university-gen3.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy