--> Plus Property เปิดสถาบัน Plus Eduplex ชู Micro-Learning ครั้งแรกของวงการอสังหาฯ ปั้นคน-สร้างประสบการณ์ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Plus Property เปิดสถาบัน Plus Eduplex ชู Micro-Learning ครั้งแรกของวงการอสังหาฯ ปั้นคน-สร้างประสบการณ์พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เผยโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวต่อเนื่อง เตรียมพร้อมปั้นบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ด้วยการสร้างโมเดลการเรียนรู้พันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์บุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพในฝัน โดยจัดตั้งสถาบัน“PLUS Eduplex” รวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบ Micro-Learning แห่งแรกของวงการอสังหาฯ พร้อมดึงองค์กรชั้นนำของประเทศมาร่วมเป็นพันธมิตร ได้แก่ นายเลิศบัตเลอร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมถ่ายทอดความรู้ ยกระดับมาตรฐานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ในฐานะ Chief Expertise Curator / ผู้อำนวยการสถาบัน Plus Eduplex กล่าวว่า จากการเติบโตของที่อาคารที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการแรงงานและบุคลากรในภาคอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มบริหารอาคารและที่พักอาศัยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งพลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้เตรียมความพร้อมในส่วนนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการวางกลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานล่าสุด พลัสฯ ได้จัดตั้งสถาบันแห่งการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ “PLUS Eduplex” ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ PLUS Experience Development Center เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานตลอดจนบริการที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสู่การยกระดับมาตรฐานการทำงานในภาพรวมของอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรของพลัสฯ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยแบ่งเป็น 5 คณะ และ 1 ศูนย์พัฒนา ประกอบด้วย คณะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม (Facility Management) คณะบริหารจัดการที่พักอาศัยและความปลอดภัย (Property Management Residential & Security) คณะบริหารการขาย (Sales Management) คณะบริหารจัดการบริการและเวลเนสนานาชาติ (International Hospitality and Wellness Management) คณะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Innovative Real Estate Entrepreneurship) และศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการผู้นำรุ่นใหม่ (Inspirational Leadership and Strategic Expertise Center) ซึ่งคาดว่าในปีแรกจะสามารถจัดการอบรมให้พนักงานได้กว่า 200 คนจุดแข็งของ “PLUS Eduplex” ประกอบไปด้วยโมเดลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 3 ส่วน ได้แก่ 1. Micro-Learning Experience Platformซึ่งเป็นครั้งแรกของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ตรงประเด็นใช้เวลาไม่นานผ่านรูปแบบนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์และแชทบอทโดยมีพนักงานร่วมเป็น Digital Teacher ให้ทุกคนสามารถเป็นครูได้ โดยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟัง สร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอแบ่งปันทักษะประสบการณ์ทำงานในด้านที่ตนเชี่ยวชาญ 2.Personalized Learning เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะพลัส พร็อพเพอร์ตี้โดยมีอิสระในการเลือกเรียนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้ในลักษณะของ Cross Functional Training ที่เป็นการฝึกอบรมข้ามแผนกหรือข้ามสายงานเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กรอย่างล่าสุด พลัสฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ Her Forward เป็นการสอนทักษะงานช่างเบื้องต้นให้บุคลากรหญิงกลุ่มงานธุรการเพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านงานช่างที่ไม่จำกัดแค่เพียงผู้ชายเท่านั้นตอบโจทย์ลูกค้าผู้หญิงที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมและ 3. Coach Expertise เรียนรู้จากผู้บริหารมืออาชีพของบริษัทที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในทุกสายงาน เช่น วิศวกรรม งานบริการ การตลาดและงานขายโดยไม่ยึดถือทัศนคติหรือความเชี่ยวชาญของตนเป็นศูนย์กลาง แต่ให้ความสำคัญและเคารพในมุมมองและความสนใจที่แตกต่างของบุคลากรเพื่อร่วมการพัฒนาและปิดช่องว่างระหว่างวัยสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการ Plus Idea Sharing ที่เป็นเวทีให้พนักงานออกไอเดียในการแก้ปัญหาและต่อยอดการทำงาน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าให้คำแนะนำ จนออกมาเป็นโครงการที่นำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจนและนอกจากโมเดลการเรียนรู้ที่น่าสนใจนี้แล้ว พลัสฯ นับเป็น Property Management รายแรกของประเทศที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ 2 แห่งคือนายเลิศบัตเลอร์ที่ร่วมมือกับบริติชบัตเลอร์ อินสทิทิวส์ ที่พัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ระดับเวิล์ดคลาสให้กับพลัสฯ โดยเฉพาะ สำหรับการอบรมพนักงานเตรียมความพร้อมให้บริการในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ ถัดมาคือโรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพ มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยสมิติเวชจะเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรของพลัสฯเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ลูกค้าในโครงการผ่านบริการ Plus+ Serviceอาทิ การดูแลประจำวันพื้นฐาน การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพทั่วไป อย่างไรก็ตามในระยะยาวมีเป้าหมายที่จะขยายการให้ความรู้ออกไปยังภายนอก โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสำหรับทำการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยพลัสฯ จะส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปร่วมทำการสอน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมสำหรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์และได้ร่วมฝึกงานกับพลัสฯ ซึ่งในอนาคต คาดว่าจะมีการต่อยอดเปิดรับบุคคลภายนอกที่สนใจเพื่อเข้าฝึกอบรมกับ PLUS Eduplex ด้วยเช่นกัน

“จากข้อมูลการสำรวจของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พบว่าอาคารสูงในกรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการคอนโดมิเนียมที่เติบโตได้ดีในปัจจุบันเป็นกลุ่มระดับบน หรือระดับราคา 200,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป มีอัตราการเติบโต เฉลี่ยถึง 50% ต่อปี ในขณะที่ตลาดแรงงานที่ให้บริการเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี ส่วนตลาดแรงงานในภาคธุรกิจด้านการบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของทั้งประเทศมีสัดส่วนเพียง 0.5% และมีแนวโน้มลดลงในอนาคต จากโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนของประชากรในวัยทำงานลดลงประกอบกับอัตราการเกิดยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งกลุ่มแรงงานในการบริการภาคอสังหาริมทรัพย์จัดเป็นกลุ่มแรงงานที่ต้องใช้ทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะสาขาโดยใช้เทคโนโลยีทดแทนได้น้อย ทำให้ในอนาคตจำนวนแรงงานไม่เพียงพอฉะนั้น สถาบัน PLUS Eduplex จะเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมพัฒนาบุคลากร สร้างแรงงานคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล” นางสาวสุวรรณีกล่าวสรุป

ปี 2561 พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์จำนวน 218 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 6,800,000ตารางเมตร

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,282,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,766,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1152,Motorbike,33,PR News,311,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,207,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Plus Property เปิดสถาบัน Plus Eduplex ชู Micro-Learning ครั้งแรกของวงการอสังหาฯ ปั้นคน-สร้างประสบการณ์
Plus Property เปิดสถาบัน Plus Eduplex ชู Micro-Learning ครั้งแรกของวงการอสังหาฯ ปั้นคน-สร้างประสบการณ์
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwDCNijdJ5QklIKGr_otWFRkCrop_FN4pV282AFIGcev87fI78BfLnc7xy8xVv_uaFMBe-PyjMoDW4xmH0Fz-aRWhbJdf-GndIRbxwe7aKQ-JmhmrDF6ohsVCioAne1Pmig4RLw4oonOs/s1600/335830.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwDCNijdJ5QklIKGr_otWFRkCrop_FN4pV282AFIGcev87fI78BfLnc7xy8xVv_uaFMBe-PyjMoDW4xmH0Fz-aRWhbJdf-GndIRbxwe7aKQ-JmhmrDF6ohsVCioAne1Pmig4RLw4oonOs/s72-c/335830.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2018/11/plus-property-plus-eduplex-launch.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2018/11/plus-property-plus-eduplex-launch.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy