--> ‘ฮาลาลไทย’ เปิดมิติโชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลาม | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

‘ฮาลาลไทย’ เปิดมิติโชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลามแม้ประเทศไทยมิใช่เป็นประเทศมุสลิม แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างระบบมาตรฐานงานด้านฮาลาลจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาหรับตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จนกระทั่งสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ภายใต้องค์การความร่วมมือชาติอิสลาม (Organization of Islamic Cooperation, OIC) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก UN รับประเทศไทยในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์มีฉันทามติร่วมกันประกาศรับประเทศไทยเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และในปีนี้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จึงได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมมาตรฐานฮาลาล OIC/SMIIC (17th SMIIC Board of Directors (BOD) Meeting and 13th General Assembly (GA) Meeting) โดยงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในกลุ่มประเทศโลกอิสลาม ซึ่งจัดประชุมทุกปี ปีนี้เป็นการประชุมใหญ่ครั้งที่ 13 และประชุมกรรมการอำนวยครั้งที่ 17 ณ โรงแรมฮิลตัน จาบาล โอมาร์ คอนเวนชั่น ในมหานครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาล นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ นอกจากนี้คุณอุมัร มะดามัน กุงสุลไทย ประจำประเทศซาอุดีอาระเบีย เข้าร่วมด้วย 


รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวว่า การประชุมปีนี้เป็นเรื่องทั่วไป เช่น งานบริหาร งานการเงิน การรับสมาชิกใหม่ ก่อนหน้านี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานไปแล้ว และมีการนำเสนอร่างมาตรฐานใหม่ เช่น มาตรฐานเครื่องสำอางฮาลาล ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ที่ผ่านมาได้รับมอบหมายเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจในเรื่องร่างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนฮะรอมทางห้องปฏิบัติการฮาลาล ในมาตรฐานเครื่องสำอาง การจัดร่างมาตรฐาน Halal Food Additives ซึ่งเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล H number ที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่จัดทำขึ้น รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการร่างมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพฮาลาล ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานฮาลาลและการท่องเที่ยวฮาลาล ซึ่งเป็นจุดแข็งคือประเทศไทย 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะตัวแทนจากประเทศไทย ได้เข้าพบท่านสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ไทย และท่านอฐิคม ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางและสถานการณ์การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย “ดังนั้น ในช่วงไตรมาสที่เหลือของรัฐบาล จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับกลยุทธการส่งออกสินค้าไทยสู่ประเทศซาอุฯ ด้วยมุมมองใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศปลายทาง โดยรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนหน่วยงานที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าแก่ประเทศไทย

ประเทศซาอุฯ และประเทศในกลุ่มอาหรับเริ่มเห็นความสำคัญของการรับรองฮาลาลบนสินค้า จึงเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าฮาลาล ทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารฮาลาลไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น Foodex Saudi และนำเสนอสินค้าอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการ เช่น แบตเตอร์รี่ที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์ เป็นต้น...ทั้งต้องเข้าใจตลาดในประเทศซาอุฯ ให้มากขึ้น โดยค้นหานักธุรกิจและพ่อค้ามุสลิมที่สามารถเจาะตลาดในช่วงพิธีฮัจย์ได้ และต้องเข้าใจช่วงเวลาของการแข่งขันในตลาดของประเทศซาอุฯ เป็นอย่างดี อย่างช่วงพิธีฮัจย์ที่ตลาดการแข่งขันสูงมากจนมีคำกล่าวไว้ว่า ‘ค้าขายช่วงฮัจย์ 1 เดือนเท่ากับค้าขายตลอดทั้งปี’ และการพ่วงสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงพิธีฮัจย์ อย่างสินค้า ready to use รวมถึงการหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดอาหารในช่วงฮัจย์เพราะมีผู้บริโภคมากถึง 4 ล้านคน…นอกจากนี้ประเทศบาห์เรนเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเชื่อมไปยังประเทศซาอุฯ เนื่องจากคนซาอุฯ ข้ามชายแดนไปฝั่งบาห์เรนกว่า 2 แสนคนต่อสัปดาห์ และบาห์เรนสนใจในสินค้าไทย เพราะต้องการแข่งขันกับดูไบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขาย และขณะนี้ประเทศซาอุฯ กำลังพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุฯ ทำให้จำนวนนักธุรกิจจากหมื่นกว่าคนที่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเดินทางมาค้าขายระหว่างประเทศกันมากขึ้นด้วย” 

ต่อมาคณะตัวแทนจากประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยียนท่านอับดุลสลาม ดาอุด อัลอับบาซี เลขาธิการของสถาบันกฎหมายอิสลามนานาชาติ ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายศาสนาของ OIC ก่อตั้งมาแล้วกว่า 35 ปี ในเมืองเจดดาห์ และมี 47 ประเทศที่ทำงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหน่วยงานฮาลาลของประเทศไทยและแสวงหาแนวทางเข้าร่วมกับสถาบันกฎหมายอิสลามนานาชาติ ประเทศไทยทางด้านศาสนาและวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่อสถานะของประเทศไทยใน OIC ทั้งสร้างการยอมรับของ IIFA ต่อประเทศไทยในอนาคต 

พร้อมกันนี้คณะตัวแทนจากประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกิจการด้านฮาลาลกับท่านโมฮัมเมด บิน อับดุล การิม อัล-อิสสา เลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกในการรับรองสินค้าฮาลาลทั้งนำเข้าและส่งออกเนื่องจากองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลกมีประสบการณ์ด้านฮาลาลมายาวนานกว่า 30 ปี และต้องการเป็นศูนย์กลาง ฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามสันนิบาตมุสลิมโลกยอมรับและกล่าวชื่นชมประเทศไทยในนโยบายฮาลาลเพื่อทุกคน (Halal for All) แม้ว่าประเทศไทยมิใช่เป็นประเทศมุสลิม แต่มีความเข้าใจฮาลาลเป็นอย่างดี รวมถึงกระบวนการรับรองฮาลาลประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือเนื่องจากการบูรณาการฮาลาลแม่นยำ (Precision Halalization) ในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับทำให้สินค้าและบริการฮาลาลมีคุณภาพสูงและช่วยลดต้นทุนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 


ท้ายที่สุดสันนิบาตมุสลิมโลกต้องการประเทศไทยสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติฮาลาลและแสวงหาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ต่อไป

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพอาหารจาก Halal in Thailand

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,758,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1129,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ‘ฮาลาลไทย’ เปิดมิติโชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลาม
‘ฮาลาลไทย’ เปิดมิติโชว์ศักยภาพในเวทีโลกอิสลาม
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCk9qzwIoVR9SHG5htoyoM7IR6qbFllNOjdL4AyQVgv6JGBDOk9I4DjezxLgUcdDR3AS5cMn5kQA3m0MZe3A0SUcO6CUDAYHMHJZF767x1Z-HxWq0FgLEvhodukoqCoiMvnay4bZIPj2I/s1600/6_%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCk9qzwIoVR9SHG5htoyoM7IR6qbFllNOjdL4AyQVgv6JGBDOk9I4DjezxLgUcdDR3AS5cMn5kQA3m0MZe3A0SUcO6CUDAYHMHJZF767x1Z-HxWq0FgLEvhodukoqCoiMvnay4bZIPj2I/s72-c/6_%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2018/11/thailand-halal-smiic-13th-ga-meeting.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2018/11/thailand-halal-smiic-13th-ga-meeting.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy