--> ฟิลิปส์ จับมือ ม.เกษตร และรพ. รามาฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกสังคมแห่งการช่วยชีวิตให้เยาวชน | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ฟิลิปส์ จับมือ ม.เกษตร และรพ. รามาฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกสังคมแห่งการช่วยชีวิตให้เยาวชนเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม “CPR 4 นาทีทอง… สติต้องพร้อม 2 แขนต้อง PUSH” เพื่อฝึกอบรมให้น้อง ๆ เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยชีวิต ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 


ฟิลิปส์ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน เพราะถือเป็นต้นกล้าที่กำลังจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคม ดังนั้น การปลุกฝังให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตผู้อื่น ตามกำลังและความสามารถของตน จะช่วยให้สังคมไทยสามารถสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยชีวิตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยวิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนั้น เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการปั๊มหัวใจ หรือ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยหมดสติและมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งโดยส่วนมากเราจะพบในกรณีฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ การออกกำลังกายหนักเกินไป การตกใจหรือพบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้หัวใจเกิดการทำงานผิดปกติ การสูญเสียเลือดมาก เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ทัน ทางเดินหายใจอุดกั้น รวมทั้งอาจเกิดจากการได้รับยาเกินขนาดหรือแพ้ยา[1] ซึ่งสถิติจากสมาคมหัวใจอเมริกัน (American Heart Association: AHA) พบว่าการทำ CPR อย่างถูกวิธีสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต (Survival Rate) ได้ถึง 3 เท่า 

แพทย์หญิง พรรณอร เฉลิมดำริชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น เราทุกคนเจออยู่แล้วแทบจะทุกอาทิตย์ในข่าว ดังนั้น การมีความรู้เรื่องการทำ CPR จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยมีหลักฐานออกมาชัดเจนว่า ประชาชนในประเทศที่มีความรู้เรื่องการกู้ชีพเบื้องต้น จะมีอัตราการรอดชีวิตมากกว่าในประเทศที่ประชาชนยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งในต่างประเทศก็มีการตื่นตัวกันมานาน และในประเทศไทย ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็เริ่มมีบุคคลากรทางการแพทย์ได้จัดทำการสอน CPR ขึ้น ทั้งในภาคส่วนของรัฐบาลและเอกชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทุกคน และในอนาคตก็อยากที่จะให้บรรจุในหลักสูตรการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานในการกู้ชีพเบื้องต้น รวมทั้งถ้าในประเทศของเรามีเครื่อง AED ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ติดตั้งในทุกๆที่ที่เป็นสาธารณะหรือแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งมวลชน หรือแม้กระทั่งสถานศึกษา และองค์กรใหญ่ๆทุกองค์กร ก็จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยจนกว่าจะถึงโรงพยาบาลมากขึ้นได้”

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกของการเสียชีวิต ซึ่งสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 กันยายน 2561 พบมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 432,943 คน อัตราการเสียชีวิต 20,855 คน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีผู้ป่วยอยู่ราว 305,667 คน และเสียชีวิต 18,256 คน[2] แพทย์หญิง พรรณอร กล่าวเสริมว่า “กรณีของการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีบุคคลที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดของพวกเขาจึงขึ้นอยู่กับการได้รับ CPR จากคนใกล้เคียงเนื่องจากแพทย์ต้องใช้เวลาจนกว่าจะมาถึงที่เกิดเหตุ”

ดังนั้น บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรม “CPR 4 นาทีทอง… สติต้องพร้อม 2 แขนต้อง PUSH” ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดและขยายเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยชีวิตตามปณิธานของบริษัท โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยในงานได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เยาวชนจำนวนมาก

“4 นาทีทอง… สติต้องพร้อม 2 แขนต้อง PUSH”

ตามหลักแล้วหากสมองคนเราขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเกินกว่า 4 นาที จะมีผลทำให้เกิดการสูญเสียของเซลล์สมองบางส่วนไปอย่างถาวร แม้หัวใจจะสามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ในภายหลัง แต่สมองส่วนที่เสียหายไปแล้วจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาได้สมบูรณ์ดังเดิมอีก ดังนั้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า “CPR” จึงถือเป็นหนึ่งวิธีการที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้เป็นอย่างดี โดยอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหันจะพบได้ทั้งในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจมาก่อน หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจวายเฉียบพลัน หากสามารถรู้ถึงวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยรอดชีวิต ลดการบาดเจ็บได้อีก และการช่วยฟื้นคืนชีพจะได้ผลดี และหากให้ได้ผลดีจะต้องทำควบคู่กับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ก็จะเพิ่มโอกาสรอดได้ถึง ร้อยละ 45[3]

5 ขั้นตอนเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล

1. ประเมินสถานการณ์และแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินให้เร็วที่สุด (Early Access)

2. ทำการนวดหัวใจที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงที (Early CPR)

3. ใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ให้เร็วที่สุด (Early Defibrillation)

4. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงอย่างมีคุณภาพ (Effective Advanced Life Support)

5. การดูแลหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ (Post-Cardiac Arrest Care)

นายจักรกฤษณ์ นาคนิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ “กิจกรรม 4 นาทีทอง… สติต้องพร้อม 2 แขนต้อง PUSH นี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำ CPR และวิธีการใช้เครื่อง AED ที่ถูกต้องและเป็นวิธีการที่ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่เราต้องมีสติและความกล้า ผมเชื่อว่า ถ้าทุกคนได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้เช่นเดียวกับผม ทุกคนก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้เช่นกัน ตัวผมเองก็จะนำวิธีการ CPR ในครั้งนี้กลับไปฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถนำไปช่วยชีวิตคนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ”

ด้าน นางสาวธนพร ตั้งสัตย์สุจริต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “การฝึกอบรมในวันนี้ ช่วยให้ดิฉันและเพื่อน ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิต เพราะการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งกับคนในครอบครัว เพื่อน หรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จัก ซึ่งช่วงเวลาเพียงเสี่ยวนาที ก็สามารถพรากชีวิตของคนที่เรารักไปได้ แต่หากเราทุกคนมีความรู้เรื่องการทำ CPR ควบคู่กับรู้วิธีการใช้เครื่อง AED ที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ๆ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของคนที่เรารักหรือคนรอบข้างได้ และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นอีก ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งชุมชนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ของคนไทยทุกคนให้สามารถช่วยชีวิตคนที่เรารักและคนรอบข้างได้ค่ะ”


COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ฟิลิปส์ จับมือ ม.เกษตร และรพ. รามาฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกสังคมแห่งการช่วยชีวิตให้เยาวชน
ฟิลิปส์ จับมือ ม.เกษตร และรพ. รามาฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกสังคมแห่งการช่วยชีวิตให้เยาวชน
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgntV7PTXM3W-KR9vVBf2peEzOnWna215o9bP5UXSWE6x6V3oEDYUdrSdu8eXkPrgtkIIHT_uaOGyeDW3BeWIh8E0JA8MmkSAtb3lo6eQxIQuDoJZ1sZj8_C9beEdybRI52E_b69Ii0L6Q/s1600/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1+%25E2%2580%259CCPR+4+%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E2%2580%25A6+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1+2+%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587+PUSH%25E2%2580%259D%25286%2529.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgntV7PTXM3W-KR9vVBf2peEzOnWna215o9bP5UXSWE6x6V3oEDYUdrSdu8eXkPrgtkIIHT_uaOGyeDW3BeWIh8E0JA8MmkSAtb3lo6eQxIQuDoJZ1sZj8_C9beEdybRI52E_b69Ii0L6Q/s72-c/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1+%25E2%2580%259CCPR+4+%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E2%2580%25A6+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1+2+%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587+PUSH%25E2%2580%259D%25286%2529.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2018/12/philips-ku-rama-hospital-cpr-aed-training.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2018/12/philips-ku-rama-hospital-cpr-aed-training.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy