--> มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล เปิดตัวการลงทุนในไทย เน้นลงทุนธุรกิจกลุ่มนวัตกรรม-สตาร์ทอัพ-กรีนเทคโนโลยี รับกระแสเติบโตแรง | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล เปิดตัวการลงทุนในไทย เน้นลงทุนธุรกิจกลุ่มนวัตกรรม-สตาร์ทอัพ-กรีนเทคโนโลยี รับกระแสเติบโตแรงบริษัท มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล (Middlemarch Capital LLC) และบริษัท มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล เจแปน จำกัด (Middlemarch Capital Japan Co., Ltd.) ประกาศกลยุทธ์การลงทุนในประเทศไทย ผ่าน 3 กองทุนใหม่ของบริษัท ได้แก่ Another Sky PE, Skytree Fund และ Shiodome Alpha Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในธุรกิจกลุ่มนวัตกรรม-สตาร์ทอัพ และกรีนเทคโนโลยีนายอาภากรณ์ สุวรรณศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล และบริษัท มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล เจแปน จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมภาวะการลงทุนในปัจจุบัน แม้ว่าในระยะสั้นและกลางจะถูกกดดันจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งในมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจยุโรป ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเมืองในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ แต่ในระยะยาว บริษัทมิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล มีมุมมองเชิงบวกต่อภาวะการลงทุน โดยเฉพาะยิ่งในทวีปเอเชียและประเทศไทย โดยได้ประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้มีอัตราการชะลอตัว รวมถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ที่ 3.9% โดยได้รับอานิสงส์จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดว่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อไป การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวของแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในเอเชียและประเทศไทย

บริษัท มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล (Middlemarch Capital LLC) เปิดเผยว่า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบทบาทที่มีต่อเศรษฐกิจโลกของเอเชีย รวมถึงเสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมา ถือได้ว่ามีอัตราการเติบโต และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการอยู่รอดและความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ

จึงเป็นเวลาเหมาะสมที่บริษัทจะได้ลงทุนในเอเชียและประเทศไทย โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. การลงทุนในธุรกิจประเภทนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ มุ่งลงทุนในระยะกลาง-ยาว เน้นการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพทั้งประเภทที่มีแนวคิดที่น่าสนใจ มีแนวโน้มความเป็นไปได้และความได้เปรียบทางธุรกิจ และ สตาร์ทอัพที่เริ่มตั้งตัวได้ และต้องการขยายธุรกิจ โดยล่าสุดบริษัทได้ทำเอ็มโอยูร่วมกับบริษัท Satang Technology ผู้สร้างนวัตกรรมธุรกรรมการเงินดิจิทัลชั้นแนวหน้าในประเทศไทย เพื่อลงทุนผ่านกองทุน Another Sky PE กองทุนไพรเวทอิควิตี้ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในธุรกิจกลุ่มนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในเอเชีย

2. การลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Green Technology ทั้งธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมและมีโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ โดยทำการลงทุนตั้งแต่ระดับการทำการวิจัยจนกระทั่งถึงการพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ล่าสุด บริษัทได้ลงนามสัญญาความร่วมมือและลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท Delphi Robotics ผู้ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ผ่านกองทุน Skytree Fund กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีนโยบายการลงทุนในGreen Technology

3. การลงทุนในด้านการสร้างบุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการลงทุน โดยบริษัทมีโครงการที่จะจัดตั้งหน่วยงาน/บริษัทเพื่อการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการลงทุนขึ้นในประเทศไทย ผ่านความสนับสนุนของกองทุน Shiodome Alpha Fund กองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน

นายอาภากรณ์ สุวรรณศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล และบริษัท มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล เจแปน จำกัด กล่าวว่า “นับตั้งแต่วิกฤติการเงินโลกในปี 2008 เศรษฐกิจเอเชียได้รับผลกระทบไม่มากนัก ตรงกันข้าม กลับได้รับอานิสงส์จากมาตรการการแก้ไขวิกฤติที่ผลักดันให้เงินทุนจำนวนมากมายมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย ทำให้เศรษฐกิจเอเชียที่มีฐานรากเดิมเข้มแข็งอยู่แล้วยิ่งได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบันและในปีนี้ แม้ว่าจะยังคงมีความกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทว่าในภาพรวมเศรษฐกิจเอเชียก็ยังคงมีการขยายตัวต่อไป ดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมากให้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ละแวกนี้ และสำหรับประเทศไทย ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ธุรกิจหลายภาคส่วนเริ่มส่งสัญญาณที่ดีต่อการการลงทุนในระยะยาว ความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศมีมากขึ้นภายหลังการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม เราจึงเชื่อมั่นว่า การลงทุนในเอเชียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นกลยุทธ์เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ”อย่างไรก็ตาม แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่า แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความกดดันจากปัญหาความขัดแย้งในมาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน จะเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน แต่มองว่ายังคงมีทางเลือกและโอกาสด้านการลงทุนเพื่อลดทอนความเสี่ยงในผลกระทบของปัจจัยลบข้างต้น ทำให้ในปี 2019 นี้ บริษัทหันมาเปิดแนวรบด้านการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพ กรีนเทคโนโลยี ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการลงทุน

“ห้วงเวลานี้การลงทุนในธุรกิจที่มีการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่มีความจำเป็นหรือความต้องการในการแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิต เสริมสร้างคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพต่อธุรกิจ จะให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่เหนือกว่าในระยะยาว”

นอกจากนี้ คุณอาภากรณ์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับประเทศไทย ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นสิ่งจำเป็น โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะจับมองและพลิกโฉมวงการเงินของประเทศไทยก็คือเทคโนโลยีการเงิน หรือ ฟินเทค และการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ ดังนั้น การเปิดรับ ศึกษาอย่างรอบคอบ สนองตอบ ปรับตัวและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นกระบวนการสำคัญที่ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่เป้าหมายที่น่าสนใจในลำดับต้น ๆ ของเอเชีย”

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล เปิดตัวการลงทุนในไทย เน้นลงทุนธุรกิจกลุ่มนวัตกรรม-สตาร์ทอัพ-กรีนเทคโนโลยี รับกระแสเติบโตแรง
มิดเดิลมาร์ช แคปปิตอล เปิดตัวการลงทุนในไทย เน้นลงทุนธุรกิจกลุ่มนวัตกรรม-สตาร์ทอัพ-กรีนเทคโนโลยี รับกระแสเติบโตแรง
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjesKGwn3JrN94vpVPPS_5vBViiO0wTzqMl_6MOOgC94g6-HenzLgDOpzzFw9_v0ZL-iDXY0ootOwkcdDgpk5rjhQ6Qy3LfN2D2Y5_VLpTrEEOwlgl1BNyHNddZeRwFjwXOp4jSV2SBkBY/s1600/9102.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjesKGwn3JrN94vpVPPS_5vBViiO0wTzqMl_6MOOgC94g6-HenzLgDOpzzFw9_v0ZL-iDXY0ootOwkcdDgpk5rjhQ6Qy3LfN2D2Y5_VLpTrEEOwlgl1BNyHNddZeRwFjwXOp4jSV2SBkBY/s72-c/9102.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/05/middlemarch-capital-business-plan.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/05/middlemarch-capital-business-plan.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy