--> อ.ส.ค. ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค” | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

อ.ส.ค. ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค”


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของลูกน้อย โครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค” ซึ่งเป็นกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพของลูกแบบ Exclusive และจัดอบรมวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ เพื่อสร้างกระบวนการการค้นหาอัจฉริยะภาพของลูกน้อย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่และผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นครอบครัวพ่อแม่ยุคใหม่ ที่เปิดใจรับฟังและส่งเสริมลูกน้อยตามแนวทางที่ควรจะเป็นและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งโครงการได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 เป็นต้นมา 


ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค นมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ที่ อ.ส.ค. จัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมาก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพ และเลือกดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง เป็นนมที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และการจัดโครงการ Kid-D Familyนั้น ยังเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค. ในส่วนของการผลักดันแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และเป็นการนำพาแบรนด์นมไทย-เดนมาร์คขึ้นไปสู่การเป็นแบรนด์นมแห่งชาติ และเป็นแบรนด์ Top of mind ของผู้บริโภคทุกกลุ่ม 

โครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยพ่อแม่ในการค้นหาอัจฉริยภาพของลูกน้อย พร้อมกับแนวทางการพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ พ่อแม่ยุคใหม่ในปัจจุบันมีแนวทางในการค้นหาอัจฉริยภาพของลูกได้ง่ายขึ้น และทำให้หลายครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยและแชร์แนวทางประสบการณ์การเลี้ยงลูกที่หลากหลาย ซึ่งเราจะได้เห็นว่าแต่ละครอบครัวมีวิธีการเลี้ยงลูกแตกต่างกันอีกด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับกิจกรรมโครงการ Kid-D Family ได้ทำการคัดเลือกครอบครัวผู้โชคดีจำนวน 10 ครอบครัว จากกว่า 5,000 ครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Facebook Fanpage “Thai-Denmark Fanclub” และ “Kid-D Family” โดยทั้ง 10 ครอบครัวผู้โชคดีที่ได้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมวัดแววอัจฉริยภาพของลูกน้อยแบบ Exclusive และการ Workshop วิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ อาทิ

· พ่อแม่แบบไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูก
· ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เสีย self
· การฟังเสียงหัวใจของลูก
· ศักยภาพแห่งความสำเร็จของลูกเป็นผลมาจาก Mindset ที่ดีของพ่อแม่
· และเทคนิคการสื่อสารเพื่อพัฒนา Mindset ครอบครัว 

หลังจากที่เริ่มโครงการตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทางโครงการได้ติดตามพัฒนาการรวมถึงการนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ในแต่ละครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวเปรียบเสมือนทูตที่ส่งต่อความรู้ แนวทางและวิธีการการเลี้ยงลูกที่ถูกทาง และสะท้อนถึงความผิดพลาดจากการเลี้ยงลูกในอดีตผ่านทางการสื่อสารโดยตรงและทางโซเชี่ยลมีเดีย เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวอื่น ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จากทั้ง 10 ครอบครัวในโครงการนี้เป็นอย่างมาก และวันนี้ (22 มิ.ย. 2562) Kid-D Family มาถึงวันตัดสินเพื่อหาผู้ชนะเลิศในโครงการจากทั้ง 10 ครอบครัวที่เข้ารอบสุดท้าย ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land โซนสุขสยาม ชั้น G ห้างสรรพสินค้า ICON SIAM โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้เป็นผู้ตัดสิน 1. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
2. รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ President of the Asia-Pacific Federation on Giftedness และนายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ
3. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
4. ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ พิธีกร, ผู้ประกาศข่าว และเจ้าของเพจพ่อม้าน้ำและแม่หมีกรีซลี่

สำหรับการตัดสินครอบครัวผู้ชนะเลิศในโครงการ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่วงวัย คือกลุ่มครอบครัวเด็กเล็ก (อายุ 4-6 ปี) จำนวน 5 ครอบครัว และครอบครัวเด็กโต (อายุ 7-12 ปี) จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นเกือบ 1,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (ช่วงวัยละ 1 รางวัล)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (ช่วงวัยละ 1 รางวัล)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (ช่วงวัยละ 1 รางวัล)
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล (ช่วงวัยละ 2 รางวัล) 

สามารถติดตามผลการตัดสิน ข่าวสารโครงการและภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/kiddfamily

ผลการตัดสิน


ครอบครัวเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี

รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องตาต้า พ่อตั้ม แม่เจี๊ยบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องเนตั้น พ่อยุทธ แม่ตูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องตุณ แม่ตูณ

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2รางวัล ได้แก่

ครอบครัวน้อง น้องมิวมิว พ่อนก แม่จ๋า

ครอบครัวน้อง น้องออดี้ พ่อแอร์ แม่แอน


ครอบครัวเด็กโต อายุ 7-12 ปี

รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องดาด้า พ่อเด่น แม่งาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้อง น้องแจ๊ส พ่อโทน แม่เจ็ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ครอบครัวน้อง น้องนะโม แม่ใหม่ พ่ออ๊อด

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

ครอบครัวน้อง น้องอิ๊คคิว พ่อนันท์

ครอบครัวน้อง น้องโปโล พ่อบอย แม่นิด 

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: อ.ส.ค. ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค”
อ.ส.ค. ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3KjONkVSzDdOwsdUsQZG63AK7F7H-A7SUjcaxutl8GytidAQnRIxv8cDeA7ajU2XObhBIDijh2xkW52nLmGz6xQQXVArXnVP6ZyaM9_64uhhRXhuH_aXWZ5nv4k2Cf8ufG40yZoTIkkk/s1600/20190622_160520.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3KjONkVSzDdOwsdUsQZG63AK7F7H-A7SUjcaxutl8GytidAQnRIxv8cDeA7ajU2XObhBIDijh2xkW52nLmGz6xQQXVArXnVP6ZyaM9_64uhhRXhuH_aXWZ5nv4k2Cf8ufG40yZoTIkkk/s72-c/20190622_160520.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/06/kid-d-family-thai-denmark.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/06/kid-d-family-thai-denmark.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy