--> Universal Robots ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จาก Denmark สนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ Thailand 4.0 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Universal Robots ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จาก Denmark สนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ Thailand 4.0  • นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือวิสัยทัศน์การสร้างชาติที่มีรายได้ประชากรสูง ด้วยระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานบนมูลค่าและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ถือเป็นกุญแจสำคัญในการแปรรูปภาคการผลิตของไทย มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้มูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ.2028
  • การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมยังมีอัตราต่ำอยู่ที่ 15% ของภาคการผลิตทั้งหมด
  • ประโยชน์ของโคบอท คือการเพิ่มกำลังการผลิต คุณภาพสินค้า และสวัสดิภาพของคนงาน

ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ (Universal Robots: UR) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ชั้นนำสัญชาติเดนมาร์ก ได้กำหนดให้ประเทศไทยเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการสร้างชาติที่มีรายได้ประชากรสูงด้วยระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานบนมูลค่าและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสืบเนื่องจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย ระบุว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งภายใต้แนวคิดนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (S-curve industries) 10 ประเภทเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (S-curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ (New S-curve) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน เช่น อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ (New S-curve) คืออุตสาหกรรมขั้นสูงแนวใหม่ เช่น อุตสาหกรรมอวกาศและพลังงานชีวภาพ

มร.ซาการิ กูอิกกะ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ กล่าวว่า “ปัจจุบันมีธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานและกำลังการผลิต นับตั้งแต่ ค.ศ. 2016 – 2018 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยได้มีการมอบเงินกระตุ้นการลงทุนแก่โครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานไปแล้วกว่า 36 โครงการรวมมูลค่า 5.22 พันล้านบาท เฉพาะในปีที่ผ่านมา มีการอนุมัติโครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกว่า 11 โครงการ มูลค่ากว่า 1.46 พันล้านบาท”

“แม้จะมีการสนับสนุนเช่นนี้ หากศักยภาพของเทคโนโลยีรูปแบบนี้กลับยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายเท่าที่ควร โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีเพียง 15% ของภาคการผลิตของไทยที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในขั้นตอนการผลิต เราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพอีกมากในการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ในยามที่ประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม” มร.ซาการิ กูอิกกะ กล่าวเสริม


ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ได้ขยายเครือข่ายการกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การนำเสนอธุรกิจของบริษัทเมื่อปี ค.ศ. 2013 หุ่นโคบอทของบริษัทได้ถูกจัดจำหน่ายผ่านพันธมิตรคู่ค้าประจำภูมิภาคทั้ง 5 ราย ได้แก่ บริษัท ออโตเฟล็กซิเบิ้ล แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เซราไทย จำกัด, บริษัท เจอแรงการ์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท อินเตอร์ อิงค์ เทคนิคส์ จำกัด และ บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด สำหรับประเทศไทย หุ่นโคบอทถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ทั้งรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และพลาสติกและโพลีเมอร์

เทคโนโลยีโคบอทได้สร้างประโยชน์มากมายให้แก่บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง นิสสัน มอเตอร์ (Nissan Motor Company) โดยนับตั้งแต่เริ่มนำหุ่นโคบอทรุ่น UR10 มาใช้ในโรงงาน บริษัทก็สามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้เรียบง่าย ลดต้นทุนแรงงาน และสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพสม่ำเสมอได้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยผ่อนแรงคนงานสูงวัยของบริษัทนิสสันจากการทำงานที่ต้องใช้แรงมากและงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พวกเขาได้รับการโยกย้ายไปทำงานอื่น ๆ ที่มีมูลค่าและใช้ทักษะสูงขึ้น สำหรับบริษัทเจวีซี อิเล็กทรอนิกส์ อินโดนีเซีย หุ่นโคบอทของยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ สามารถเพิ่มทั้งกำลังการผลิต คุณภาพของชิ้นงาน รวมถึงสวัสดิภาพของคนงาน พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละมากกว่า 80,000 ดอลลาร์เลยทีเดียว

ด้วยคุณสมบัติของโคบอทที่มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และมีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้แม้ในพื้นที่แคบและครอบคลุมอุตสาหกรรมได้หลากหลายรูปแบบ คนงานสามารถทำงานร่วมกับมันได้โดยไม่ต้องมีการติดตั้งรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัย (ขั้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยง) คุณประโยชน์มากมายที่ไม่จบสิ้นของโคบอทยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมากแก่อุตสาหกรรมในประเทศไทย ผ่านการเพิ่มกำลังการผลิต คุณภาพสินค้า และสวัสดิภาพของคนงาน

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กุญแจสำคัญที่ทำให้วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 เป็นจริง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่แข็งแกร่ง ซึ่งโดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่เฟื่องฟู และทั้ง 2 ภาคอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเทคโนโลยีหุ่นนต์และระบบอัตโนมัติของโลก ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงงานประกอบรถยนต์ 23 แห่ง และโรงงานประกอบมอเตอร์ไซค์ 8 แห่ง ไทยยังเป็นผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์บันทึกข้อมูลชั้นนำ โดยคิดเป็น 82% ของผู้ส่งออกทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการรับประกันว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้และอุตสาหกรรมอื่น ๆ จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและรักษาสถานผู้นำในระดับโลกได้

การศึกษาของ ซิสโก้ และ เอ.ที.คาร์นีย์ พบว่า ภาคการผลิตของไทยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มูลค่า 50 พันล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ.2028 ผ่านการใช้เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0

“ระบบอัตโนมัติกลายเป็นส่วนสำคัญในสมการการผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภทในเมืองไทย และในการทำให้ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำมั่นสัญญา เราจึงทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อทำการประเมิน ให้คำแนะนำ และนำเสนอการใช้งานโซลูชั่นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย สำหรับการเพิ่มความสามารถของหุ่นยนต์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ด้วยการทำงานของสถาบัน UR Academy ของเรา ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถใช้องค์ความรู้จากแบบจำลองและเว็บบินาร์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อฝึกฝนทักษะการตั้งโปรแกรมโคบอทหลักในการทำงานได้” มร.ซาการิ กูอิกกะ กล่าวเสริม

การเข้าร่วมงาน Assembly and Automation Technology Exhibition 2019

ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ เข้าร่วมงาน Assembly and Automation Technology Exhibition 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 19-22 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

โดยที่บูท 9E01 ในฮอล์ 99 ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์จะจัดแสดงโคบอทสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรม 5 รูปแบบ ได้แก่ การหยิบจับของจากในกล่อง การบรรจุหีบห่อ การจัดวางสินค้าบนแท่นวาง การหยิบและวางสินค้า และการตรวจสอบสินค้า นอกจากนี้ ยังมีสถานีการสอนพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง UR+ ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มออนไลน์ที่จัดแสดงอุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการทำงานร่วมกับโคบอทของยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้เข้าชมงานยังมีโอกาสได้ทดลองตั้งค่าและตั้งโปรแกรมการทำงานโคบอทของยูนิเวอร์ซัลด้วยตัวเองภายในสถานีการสอนนี้

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,283,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,84,Entertainment,145,EV,109,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,767,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1168,Motorbike,33,PR News,317,PropTech,53,Real Estate,290,Review,109,Sports,3,Telecom,209,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Universal Robots ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จาก Denmark สนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ Thailand 4.0
Universal Robots ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จาก Denmark สนับสนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ Thailand 4.0
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaam43mBpjJLNy5-NRiRq8VerPpX1xsA-alKKyehg9lU5ym87brh48MSjw_q9uxG8Hevtdxg9LJ1CGpygbaRmDUyLyi5NgSzIz6vlv3oGYlLhywarVwLNuAGL31veqTNtnXfCCtAn4TbI/s1600/33338.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaam43mBpjJLNy5-NRiRq8VerPpX1xsA-alKKyehg9lU5ym87brh48MSjw_q9uxG8Hevtdxg9LJ1CGpygbaRmDUyLyi5NgSzIz6vlv3oGYlLhywarVwLNuAGL31veqTNtnXfCCtAn4TbI/s72-c/33338.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/06/universal-robots-denmark-aate2019-thailand.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/06/universal-robots-denmark-aate2019-thailand.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy