--> กลุ่ม ปตท. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 สร้างเยาวชนคุณภาพรับแผนชาติ 20 ปี | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

กลุ่ม ปตท. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 สร้างเยาวชนคุณภาพรับแผนชาติ 20 ปีกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ในโครงการ ‘ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง’ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ให้กับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 325 ทุน รวม 1,300,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพความพร้อมเยาวชน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนพัฒนาชาติ 20 ปี 
นางดุจดาว พุทธสุอัตตา ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า “การจัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาประเภท ‘ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง’ ประจำปี 2562 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการยกระดับทางการศึกษาให้กับเยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา การมอบทุนดังกล่าว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น ทั้งทางสายสามัญและสายอาชีพ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ที่มีความต้องการแรงงานในหลากหลายสาขาอาชีพตามแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี”

นายชนม์ปวุฒิ ทรัพย์ผดุงชนม์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 325 ราย รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท เป็นการมอบทุนในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 145 ราย, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 83 ราย, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 63 ราย, ระดับ ปวส. จำนวน 19 ราย และระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กลุ่ม ปตท. ระยอง จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ในนามของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านฉางและชุมชนต้องขอขอบคุณกลุ่ม ปตท. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาบุตรหลานชุมชนเสมอมา”

หนึ่งในน้องๆ เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ‘กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง’ ต่างดีใจและมีความสุขกันถ้วนหน้า โดยจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 


น้องออม จิระวดี การะเกตุ วัย 10 ปี ชั้น ป.4 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ได้เกรดเฉลี่ย 3.96 เล่าว่า “หนูได้รับทุนปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้วค่ะ เวลาเรียนที่โรงเรียนหนูจะตั้งใจเรียน ฟังที่ครูสอนให้เข้าใจ และไม่ลืมที่จะกลับบ้านมาทบทวนอ่านหนังสือซ้ำอีกรอบ แล้วหลังจากเลิกเรียน หนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านก่อน และช่วยแม่เลี้ยงน้อง เพราะน้องยังเล็ก วันนี้หนูตื่นเต้นและดีใจมาก ๆ ที่ได้รับทุนอีกครั้ง อยากขอบคุณกลุ่ม ปตท. ที่ให้โอกาสหนู โอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ ทำให้หนูมีโอกาสทางการศึกษาต่อไป และในอนาคตหนูฝันอยากเข้าทำงานเหมือนอย่างพี่ ๆ กลุ่ม ปตท. หนูอยากมีงานที่มั่นคง และได้ทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด”วรินทร ภูฆัง อายุ 18 ปี ชั้นม.5 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา เผยเคล็ดลับได้ทุนกลุ่ม ปตท. ไม่ยาก แค่ตั้งใจเรียนให้ดี พิชิตทุนด้วยเกรด 3.77 “การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด และที่สำคัญคือต้องตั้งใจเรียน ผมมีเคล็ดลับในการเรียนคือเวลาครูสอนที่โรงเรียนเสร็จแล้ว ต้องกลับมาทบทวนเองที่บ้านอีกครั้ง และหาข้อมูลเพิ่มเติมหากตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจ โดยตนเองตั้งเป้าหมายหลังเรียนจบอยากทำงานด้านการท่องเที่ยว หรืออาชีพที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเพราะเรียนด้านภาษาอังกฤษมา ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไกด์หรือเป็นพนักงานที่สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นอาชีพที่สนองตอบนโยบาย EEC ด้วย อีกทั้งยังได้ทำงานใกล้บ้าน สุดท้ายผมขอฝากทุกคนว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตทุกคนอย่างมาก เราควรศึกษาถึงคุณและโทษของการใช้ให้เข้าใจ อย่างตัวผมเองจะไม่ติดการใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะในเวลาเรียน และผมขอขอบคุณกลุ่ม ปตท. ที่มอบทุนการศึกษาให้กับผม ซึ่งสามารถช่วยเหลือผมในเรื่องของการเรียนได้เป็นอย่างมาก สิ่งไหนที่ขาดเหลือและจำเป็นสำหรับการเรียน ผมก็จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ต่อไป” 


สำหรับ ศุภกิตติ์ ทุมอาริยะ อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ บอกว่า ชีวิตคือการต่อสู้ และทุนการศึกษานี้ช่วยต่อชีวิตคนในครอบครัวมาก “ครอบครัวของผมค่อนข้างลำบาก เนื่องจากแม่ป่วยพิการ เพิ่งล้มและยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยมีพ่อเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอด ผมเลยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมหารายได้เพิ่ม โดยไม่เกี่ยงงานด้วยการไปสมัครเป็นพนักงาน รปภ. ที่ บริษัท GC ทำให้มีรายได้เล็กน้อยพอเก็บเป็นค่าเล่าเรียนได้บ้าง พอทราบข่าวการรับสมัครทุนการศึกษาของกลุ่ม ปตท. จากประธานชุมชน จึงมาสมัครขอทุนในครั้งนี้ ผมมีความมุ่งมั่นว่าการตั้งใจเรียนให้ได้เกรดดีเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจุบันได้เกรดเฉลี่ย 3.30 ในสาขาช่างเขียนแบบ ผมเลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าเคยเข้าไปร่วมกิจกรรมเปิดบ้านของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆ ที่ทำงานในโรงงานเป็นช่างเขียนแบบออกแบบโมเดลรถยนต์เก่ง ๆ หลายคน ต่อไปหากเรียนจบก็อยากจะทำงานที่โรงงานใกล้บ้าน และต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหารและพี่ ๆ กลุ่ม ปตท. ที่ให้โอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับผมในครั้งนี้”


กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดในหลักธรรมาภิบาล พร้อมร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มีส่วนเข้าไปยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเสริมศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึก สร้างคุณธรรม ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง ตามแผนการพัฒนาด้านการศึกษา ของกลุ่มปตท.ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพครูในโครงการโรงเรียนศตวรรษที่ 21 และ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะความรู้ด้านการศึกษา พร้อมไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,282,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,766,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1152,Motorbike,33,PR News,311,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,207,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: กลุ่ม ปตท. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 สร้างเยาวชนคุณภาพรับแผนชาติ 20 ปี
กลุ่ม ปตท. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 สร้างเยาวชนคุณภาพรับแผนชาติ 20 ปี
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg2HwzRvzRl9Cp8KoeH-ikG5weHILdXPppQ-t2ASdvGGFBB6GWUI4mYEZM0HVFrIBwh_Zz_8NdVXChdXahScNiTPEaMCxaUa1tpIpHluK5hkm-mVzqTjnGMsigxRiYISMK_kXSWyTLVug/s1600/11.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg2HwzRvzRl9Cp8KoeH-ikG5weHILdXPppQ-t2ASdvGGFBB6GWUI4mYEZM0HVFrIBwh_Zz_8NdVXChdXahScNiTPEaMCxaUa1tpIpHluK5hkm-mVzqTjnGMsigxRiYISMK_kXSWyTLVug/s72-c/11.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/07/ptt-scholarships-rayong.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/07/ptt-scholarships-rayong.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy