--> บก.ปอท. ผนึกกระทรวง DE และ MFEC สร้างสังคมตระหนักภัยร้ายในโลก Cyber | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

บก.ปอท. ผนึกกระทรวง DE และ MFEC สร้างสังคมตระหนักภัยร้ายในโลก Cyberบก.ปอท. รุกหนัก ผนึกกำลัง บก.ป. และกระทรวงดิจิทัลฯ จัดการประชุมความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ และให้ความรู้ด้านกฏหมายไซเบอร์ พร้อมจับมือเอ็มเฟค ผู้นำด้านระบบไอที จัดการแข่งขันไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ผ่านระบบออนไลน์ฝีมือคนไทยระดับสากล เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ได้โชว์ศักยภาพเข้าร่วมชิงชัยประลองฝีมือด้านไซเบอร์ แบบไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

พลตำรวจตรี จิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยว่า จากการที่พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต้องเกิดความตระหนักรู้ สิ่งที่กฎหมายบัญญัติขึ้น เกี่ยวกับมาตรการ ป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดถึงมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิ์ เพื่อให้การใช้สื่อออนไลน์เป็นไปอย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้นในวันนี้ หน่วยงานภาครัฐทั้ง บก.ป., บก.ปอท. และกระทรวงดิจิทัลฯ รวมถึงภาคเอกชน คือ บริษัท เอ็มเฟค จึงได้ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อตระหนักถึงภัยคุกคามและวิธีป้องกัน ตลอดจนความเข้าใจในกฎหมายด้านไซเบอร์ได้อย่างถูกต้องและดียิ่งขี้น

ด้านพลตำรวจตรี ไพบูลย์ น้อยหุ่น ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวว่า บก.ปอท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปราม สืบสวนสอบสวน การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ จึงจัดการประชุมความปลอดภัยไซเบอร์ หรือ TCSD Cyber Security Conference 2019 ภายใต้พันธกิจ "ร่วมคิดร่วมสร้างการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้และวิธีป้องกันอันตรายบนโลกออนไลน์ ให้กับประชาชนทั่วไป โดยในงานประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลักใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. กิจกรรมจัดการแข่งขัน “TCSD Cyber Security Competition 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. กิจกรรมสัมมนาทางด้าน Cyber Security เพื่อสร้างความตระหนักรู้และวิธีป้องกันภัยอันตรายบนโลกออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน พร้อมกิจกรรมออกบูธให้ความรู้ขององค์กรไอทีชั้นนำทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการสัมนาได้ฟรี ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ทาง บก.ปอท. เปิดเผยว่าไฮไลท์ของงานคือการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “TCSD Cyber Security Competition 2019” ซึ่งเป็นแข่งขัน CTF ในสาย Offensive Security เพื่อเจาะหาคำตอบจากช่องโหว่ในระบบ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้ามาประลองฝีมือแข่งขันกัน เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2562 และแข่งขันทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้สมัครจะเข้ามาแข่งขันเวลาไหนก็ได้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เริ่มจากเที่ยงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จนถึงเที่ยงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre โดยผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ : http://bit.ly/2LjNpWf หรือติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และงานสัมมนา เพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Page “TCSD Cyber Security Competition” หรือ Facebook ID :115274919840969 หรือ https://tcsd.go.th

ด้านนายศรัณย์ ทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า หนึ่งในพันธกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถสร้างสรรค์และใช้ไอซีที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน ) หรือ เอ็มเฟค (MFEC) เปิดเผยว่า เอ็มเฟคมีความยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ทางด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ให้กับประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ชื่อ ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ ในการออกแบบระบบการแข่งขันไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ระดับสากล เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาประชันฝีมือในโลกไซเบอร์

ทั้งนี้เอ็มเฟค เป็นผู้นำธุรกิจให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ องค์กรทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค และบริการทางการแพทย์ โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เน้นการพัฒนาโซลูชั่นจากประสบการณ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mfec.co.th

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,101,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1141,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: บก.ปอท. ผนึกกระทรวง DE และ MFEC สร้างสังคมตระหนักภัยร้ายในโลก Cyber
บก.ปอท. ผนึกกระทรวง DE และ MFEC สร้างสังคมตระหนักภัยร้ายในโลก Cyber
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsU-XBlVyWzibaAtLBfEkQe00pf2RwngMCrXtWodd6dkeDLWZrjSjh5Uss57lslmgjrBMqEzormu9i0uDguhK1qlxPRkwaQX1OWQoYhiVo51KX4pWEe_w4NDyY20Trvzk5sWpFLdjMHq8/s1600/%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597+_MFEC_resize+%2528002%2529.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsU-XBlVyWzibaAtLBfEkQe00pf2RwngMCrXtWodd6dkeDLWZrjSjh5Uss57lslmgjrBMqEzormu9i0uDguhK1qlxPRkwaQX1OWQoYhiVo51KX4pWEe_w4NDyY20Trvzk5sWpFLdjMHq8/s72-c/%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597+_MFEC_resize+%2528002%2529.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/09/tcsd-mfec-cyber-security-conference.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/09/tcsd-mfec-cyber-security-conference.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy