--> Kincentric ที่ปรึกษาด้าน HR หลังเทคโอเวอร์จาก Aon เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นปี 2562 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Kincentric ที่ปรึกษาด้าน HR หลังเทคโอเวอร์จาก Aon เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นปี 2562“คินเซนทริค” จัดแถลงข่าวเปิดตัวธุรกิจ การเป็นที่ปรึกษาภาวะผู้นำและการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย ภายหลังเข้าเทคโอเวอร์ บริษัท เอออน บรรลุผลสำเร็จ เดินหน้ารุกขยายธุรกิจ HR เต็มสูบไปด้วยกัน ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานและการ Transformation และเปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค ประจำปี 2562 เส้นทางสู่การเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่น โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดงานประกาศและมอบรางวัลในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นี้ นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “คินเซนทริค” เป็นแบรนด์ใหม่ภายหลังทำการเทคโอเวอร์มาจากบริษัท เอออน ซึ่งการทำธุรกรรมได้บรรลุผลสำเร็จไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ในลักษณะของการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน เพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรที่มีความสามารถ และเป็นธุรกิจใหม่ของ Spencer Stuart มีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า 26 ปี เพื่อช่วยลูกค้าพลิกโฉมธุรกิจและเร่งผลักดันความสำเร็จผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินธุรกิจ HR สมัยใหม่ ที่ต้องเข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ มีการตั้งสมมติฐานก่อนทำงาน มีการเก็บข้อมูลจริงอย่างลึกซึ้ง ทั้งจากพนักงาน และ CEO มีทีม Data analytics ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาของ “คินเซนทริค” ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ HR อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ และนางสาวนภัส ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการของคินเซนทริค ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้งาน เช่น Ai, Robot และ Digital Platform โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการ Transformation เพราะทุกคนคือคุณค่าขององค์กร ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด (Disruptive Business Environment) ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยและบริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลแฟลตฟอร์มใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการสำหรับองค์กรในอนาคต

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม (Digital Transformation) เราชื่อว่า “คินเซนทริค” เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาเพียงไม่กี่รายในโลกที่มีฐานข้อมูลเรื่องคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของความผูกพันของพนักงานและโครงการนายจ้างดีเด่น ที่บริษัทดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมามากกว่าทศวรรษ และในอนาคตจะครอบคลุมไปถึงการเก็บประสบการณ์ในทุก ๆ จุดผ่านวงจรชีวิตพนักงานคนหนึ่ง ๆ ในการทำงานตั้งแต่การเข้ามาร่วมงานกับองค์กร จนลาออกหรือเกษียณอายุการทำงาน ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ท้ายที่สุดองค์กรสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการตัดสินใจเรื่องธุรกิจและเรื่องคนได้อย่างถูกต้องและทันเวลา นางสาวนภัส ศิริวรากูร ผู้อำนวยการบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจ HR สมัยใหม่ถือว่ามีความท้าทาย เนื่องจากผู้นำองค์กรล้วนมีเป้าหมายหลักคือการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริการ และจากการศึกษาในโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นในปีนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ HR Technology พบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ระบบ HR เป็น Self-service มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) ซึ่งพบว่าองค์กรชั้นนำได้มีการนำระบบ HR ในรูปแบบคราวด์ (cloud) มาทดแทนระบบ ERP Module เดิม ๆ ซึ่งถือว่าช่วยให้พนักงานมีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน HR ดีขึ้น ด้วยการเป็น Employee Self-service และมีการโฟกัสที่งานเชิงกลยุทธ์

ลักษณะการสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่น่าจดจำให้แก่พนักงานโดยเน้นที่การศึกษาด้วยหลักการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ หรือบทบาทของ People Analytics ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่า Gut Feeling ที่มี Bias ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเทรนด์ธุรกิจ HR ในยุคดิจิทัล

สำหรับทีมงานที่ปรึกษาของ “คินเซนทริค” ยังคงเป็นหน้าเดิม ที่มาพร้อมคุณภาพโดยมุ่งเน้นร่วมพัฒนาคนในองค์กรต่าง ๆ ด้วยวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มาช่วยพัฒนาโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมภายในองค์กรที่เอื้อกับการทำงานเสริมสร้างทักษะสมัยใหม่ให้เข้ากับการทำงานในโลกดิจิทัลมากขึ้น

เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค ประจำปี 2562


นายเอกลักษณ์ ชคทิศ ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทยประจำปี 2562 จำกัด กล่าวว่า โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านด้านทรัพยากรบุคคล การก้าวสู่การเป็นองค์กรในดวงใจที่ได้เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดงานประกาศและมอบรางวัล Best Employers ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ผ่านแหล่งข้อมูลทั้ง 3 ส่วน คือ ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงาน และมีการตัดสินจากคณะกรรมการอิสระ ไม่ว่าจะเป็น CEO, CHRO, CFO จากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปีนี้มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kincentric.com หรือ https://www.facebook.com/kincentricthailand/

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,101,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1141,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Kincentric ที่ปรึกษาด้าน HR หลังเทคโอเวอร์จาก Aon เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นปี 2562
Kincentric ที่ปรึกษาด้าน HR หลังเทคโอเวอร์จาก Aon เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นปี 2562
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOd9EB3TLWlzE8R8aAQRXzH6CV0abpp5G_5JXKbrCfsjPj-AvF_4GvCQvek78r_XhXop78ZgNhJRPaV29EN-i8T9EWtQnkT_4T_EoPL0rVEH5oOUq7EM1irZGfGgnGQM6rv1szDKNxppI/s1600/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7+%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2584+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOd9EB3TLWlzE8R8aAQRXzH6CV0abpp5G_5JXKbrCfsjPj-AvF_4GvCQvek78r_XhXop78ZgNhJRPaV29EN-i8T9EWtQnkT_4T_EoPL0rVEH5oOUq7EM1irZGfGgnGQM6rv1szDKNxppI/s72-c/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7+%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2584+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2.JPG
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/10/kincentric-thailand-hr-consultant-launch.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/10/kincentric-thailand-hr-consultant-launch.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy