--> วิทยาลัย SiamTech ร่วมกับ SkillLane เปิดคอร์สออนไลน์ Siam Advanced Program (SAP) | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

วิทยาลัย SiamTech ร่วมกับ SkillLane เปิดคอร์สออนไลน์ Siam Advanced Program (SAP)


ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนไป คนยุคใหม่ต้องปรับตัว สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน ด้วยโลกอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นจึงต้องเตรียมคนแห่งอนาคต เพื่อเผชิญกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลง 


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค (สยามเทค) พร้อมแล้วจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ปั้นวิทยาลัย ด้วยรูปโฉมใหม่ ทันสมัย สู่ Digital Transformation Vocational School จับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตรและพัฒนาไลน์วิชาใหม่ ๆ พร้อมจัดระบบโปรแกรมการบริหารวิทยาลัย โดยใช้ แอปพลิเคชัน School Bright เข้ามามีบทบาทมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งปรับ 3 รูปแบบ คือ 1. People Transformation เป็นการปรับวิธีคิดและพัฒนาบุคลากร ครู ให้เป็น Coach โดยใช้เทคโนโลยี รูปแบบต่าง ๆ ปรับการเรียนการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าในตนเองและอาชีพการงานได้ ตลอดจนให้โอกาส ครูอาจารย์เรียนรู้และทดลองโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจยุคใหม่ในการ update ความรู้ ทำโครงการร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น Sky 11 ( สกาย วัน วัน) ที่ร่วมเป็น knowledge partner ในเรื่อง drone ซึ่งจะเป็น game changer ในหลายธุรกิจ

2. Space Transformation คือ การปรับพื้นที่การเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมิติใหม่ในการเรียนรู้ โดยลดพื้นที่ lecture และเพิ่มพื้นที่ลงมือปฎิบัติ ทดลอง พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำงานร่วมกัน ตลอดจนพื้นที่ให้อาจารย์หลากหลายสาขาทำงานร่วมกัน ตลอดจน virtual space หรือพื้นที่เสมือน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา มีการปรับพื้นที่เป็น co-learning space

3. Technology Transformation ใช้เทคโนโลยีและ applications ต่าง ๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตภายในสถาบันทั้งการลงทะเบียน การเรียนรู้ การยืมอุปกรณ์เครื่องมือ การใช้ e-wallet ใช้จ่าย การสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยเทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อ อาทิ SkillLane และ Speexx เป็น Platform การเรียนรู้ซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถดูซ้ำและมีบททดสอบ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและสนุกกับการเรียน 
พร้อมกันนี้ Siamtech ผนึก SkillLane ร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย ‘วิชาชีพออนไลน์’ ใน โครงการ ‘Siam Advanced Program (SAP)’รศ. ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า “เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง และช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น เพราะการศึกษาแบบออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได้ด้วย โดยครั้งนี้ได้จับมือกับ SkillLane ผู้ให้บริการ Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับ 1 ของประเทศไทย มุ่งเน้นนำร่อง 4 วิชาที่เป็นทักษะสายอาชีพ และตอบโจทย์ความต้องการอย่างมากในตลาดปัจจุบัน ได้แก่ วิชา Smart Home, Drone 101, Lifestyle Blogger และ The Algorithm” 
ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ 1. Smart Home หรือระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ มาใช้งานภายในบ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น การเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง การสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการรดน้ำต้นไม้ รวมถึงระบบความปลอดภัยกล้อง CCTV การดัดแปลงแก้ไขวงจรใช้งานภายในบ้าน และการเขียนโปรแกรมควบคุม 2. Drone 101 เป็นการเรียนรู้การฝึกควบคุมเครื่องบินเล็กด้วยโปรแกรม Flight Mode ผ่านทางคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ Sky 11 โดยจะได้รับทั้งคำแนะนำ ข้อควรระวัง ไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบ, วิธีประกอบ, การกำหนดทิศทาง และการดูสภาพอากาศ 3. Lifestyle Blogger เป็นการเรียนรู้เรื่องราวสู่อาชีพบล็อกเกอร์ ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน โดย Youtuber ชื่อดังบนโลกออนไลน์ ‘CAPNUTT’ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจผ่านการท่องเที่ยว หรืออาหาร ไปจนถึงการถ่ายรูปให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การโปรโมทสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Instagram หรือ Facebook และ 4. The Algorithm เป็นการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบนักพัฒนา เพื่อเข้าใจหลักการคิด, การวางแผน, การวิเคราะห์, วิธีการแก้ปัญหา ไปจนถึงการจะตอบคำถามอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ในอนาคต

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์ส เรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า “SkillLane มีความยินดีที่ทาง Siamtech มาร่วมสร้างความสำเร็จทางการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง SkillLane ร่วมกัน เพื่อที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจ ทั้งยังช่วยขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่คัดสรรมาให้เฉพาะ ไร้ข้อกังวลเรื่องเวลาและสถานที่ โดยเรียนผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างง่าย สะดวก ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไร

ในการร่วมมือครั้งนี้จะยิ่งทำให้ Siamtech และ SkillLane เป็นผลดีกับผู้เรียนของเราและคนที่สนใจอย่างแน่นอน เพราะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักที่เราอยากจะส่งมอบความรู้ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนของเรา”

กวิน กตัญญูทวีทิพย์ ผู้จัดการโครงการ Siam Advanced Program (SAP) กล่าวว่า ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จึงได้ร่วมมือกับ SkillLane ในการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล 


“โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปก่อนประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 2 วิชาก่อน คือ Smart Home และ Drone 101 โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 4 - 6 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากเรียนมากที่สุด การเรียนในแต่ละหลักสูตรเราจะเน้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยก็จะมีช่องทางให้สอบถามเพิ่มเติม ผ่านกระดานถาม-ตอบ”

และก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ SAP สยามเทคจะเน้นทักษะที่กำลังมาแรงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเป็นการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะด้าน ‘Coding’ และทักษะด้าน ‘Design Thinking’ หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่ต้องติดตามกันต่อไป มาสร้างโอกาสและความท้าทายกับ SAP วิชาชีพออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ คุณเหมมิญช์ เถลิงมหาโชคพิมล โทร. 090 017 8538 / E-mail: hemmin_tha@siamtech.ac.th

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,283,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,84,Entertainment,145,EV,109,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,767,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1168,Motorbike,33,PR News,317,PropTech,53,Real Estate,290,Review,109,Sports,3,Telecom,209,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: วิทยาลัย SiamTech ร่วมกับ SkillLane เปิดคอร์สออนไลน์ Siam Advanced Program (SAP)
วิทยาลัย SiamTech ร่วมกับ SkillLane เปิดคอร์สออนไลน์ Siam Advanced Program (SAP)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqfnX-ENmMgE7nhykGaQmuTFuOs30fSfnFkJE-kHG_XUH5JzwM3Rro3P2hQ5eU_ZmWLVHNc8PULR1JHyoN7WTXqunKqPrhp0xeQ65IHkz4ft1j1LmA0xpU4yadp85Ed-4ckhpQDFY0R-4/s1600/IMG20191030141743.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqfnX-ENmMgE7nhykGaQmuTFuOs30fSfnFkJE-kHG_XUH5JzwM3Rro3P2hQ5eU_ZmWLVHNc8PULR1JHyoN7WTXqunKqPrhp0xeQ65IHkz4ft1j1LmA0xpU4yadp85Ed-4ckhpQDFY0R-4/s72-c/IMG20191030141743.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2019/10/siamtech-skilllane-siam-advanced-program-sap.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2019/10/siamtech-skilllane-siam-advanced-program-sap.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy