--> พาเยี่ยมชมห้องแล็บ Siam Bioscience บริษัทไทยผลิตยาชีววัตถุเพื่อมวลมนุษยชาติ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

พาเยี่ยมชมห้องแล็บ Siam Bioscience บริษัทไทยผลิตยาชีววัตถุเพื่อมวลมนุษยชาติสยามไบโอไซเอนซ์ บริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุผ่านเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเดียวของคนไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คิดค้น พัฒนา ผลิตวัตถุดิบยา ผลิตยา บรรจุยา และจัดจำหน่ายยาชีววัตถุ ตั้งแต่ก้าวแรกของการผลิตจนนำส่ง โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยาจากภายนอก

“ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมือง นั่นเอง” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำรัสดังกล่าวไว้ในเรื่องสุขภาพของประชาชน ด้วยทรงเห็นว่า ‘คน’ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความพอมี พอกิน จึงทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2552 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพของคนไว้ โดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนชาวไทยสามารถได้รับยาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงในราคาที่ถูกลง ลดการพึ่งพาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางยาแก่สาธารณสุขของไทย ดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตยาบริษัทแรกของคนไทยที่ลงทุนพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ (Biopharmaceuticals) เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ทุกคน

สยามไบโอไซเอนซ์ จึงเป็นดั่ง ‘ของขวัญจากพ่อ’ ที่ไม่ได้มอบแก่เพียงคนไทย แต่เพื่อคนทั้งโลก เพราะการวิจัยทางการแพทย์นั้นต้องทำเพื่อมวลมนุษยชาติ ดังส่วนหนึ่งของพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุข ความว่า “True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

สยามไบโอไซเอนซ์ใช้เวลา 4 ปีแรกในการศึกษาแนวทางการทำงาน หาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพวางโครงสร้างและรากฐานที่มั่นคง พร้อมกับลงทุนสร้างโรงงานใหม่อันทันสมัย บนเนื้อที่กว่า 37 ไร่ ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยและผลิตยาในที่เดียว
จุดเริ่มต้นของเครือสยามไบโอไซเอนซ์ ประกอบด้วย 2 บริษัทหลัก คือ “บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด” (Siam Bioscience) ดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตยา เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมีการวิจัย พัฒนาและผลิตครบวงจร ตั้งแต่ตัวยาสำคัญและสารออกฤทธิ์ จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และ “บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด” (Apexcela) ตั้งขึ้นใน พ.ศ.2553 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาด และการขายทั้งในประเทศและส่งออก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต ได้แก่ ยารักษาโรคเน้นที่ยาชีววัตถุ โดยยาตัวแรกที่ออกสู่ตลาดแล้วคือ ยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไตวาย เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดแดงได้เอง ยาตัวที่ 2 คือ ยาเพิ่มเม็ดเลือดขาว ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโดยยาทั้ง 2 ตัวผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงต่ำ

จากการเติบโตของบริษัทที่ทำการวิจัย พัฒนา รวมถึงการผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. 2560 เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จึงได้จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นอีก 2 บริษัท เพื่อต่อยอดธุรกิจ คือ บริษัท เอบินิส จำกัด (Abinis) โดยจะเน้นไปที่ยาบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โรคไต และ โรคแพ้ภูมิตนเอง เพื่อต่อยอดการผลิตยาชีววัตถุอย่างครบวงจร และ “บริษัท อินโนไบโอคอสเมด จำกัด” (Inno-Biocosmed) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชีวเวชสำอาง ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและเส้นผม และผลิตภัณฑ์ดูแลแผล โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกในชื่อแบรนด์ Ardermis และ Uderma

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกของโรงงาน วันนี้บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล PIC/s GMP, ISO9001, ISO17025 และด้วยศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร ยาในเครือสยามไบโอไซเอนซ์ได้รับการบรรจุเข้าบัญชียาของหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม อีกทั้งได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตยาและชุดตรวจโรค ให้แก่ องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า เมื่อมีบริษัทผู้ผลิตยาที่ทำงานโดยคนไทยในทุกขั้นตอน ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในประเทศ ส่งผลดีต่อวงการแพทย์ และช่วยสร้างความมั่นคงให้กับสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน โดยตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมา สยามไบโอไซเอนซ์ ได้เขียนบันทึกหน้าใหม่ให้กับวงการยาของประเทศไทยมากมาย เริ่มจากเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผลิตยาชีววัตถุตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างชาติ และหัวใจสำคัญของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ คือความมุ่งมั่นที่จะทำให้คนทั่วโลกมีโอกาสเข้าถึงยา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

นี่คือเป้าหมายของ สยามไบโอไซเอนซ์ บริษัทแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนา ให้มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เพื่อมวลมนุษยชาติ

บรรยากาศใน Plant และบริเวณรอบนอกของ Siam Bioscience

Plant1: Bacteria Fermentation Production

มีหน้าที่ผลิตตัวยาชีววัตถุจากเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง ซึ่งเป็นโรงงานแรก และโรงงานเดียวของประเทศไทยที่สามารถผลิตยาได้เองตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องนำตัวยาสำคัญจากต่างประเทศ ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก PIC/s GMP, ISO 9001 และ ISO 17025

กระบวนการผลิตตัวยาสำคัญ

1. กระบวนการต้นน้ำ
- นำแบคทีเรียมาปรับปรุงและเพิ่มพันธุกรรมเพื่อให้สามารถผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นยาชีววัตถุ ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งแบคทีเรียที่ได้นี้จะเป็นหัวเชื้อในการผลิตได้อย่างยั่งยืน
- นำแบคทีเรียที่เป็นหัวเชื้อมาเพิ่มจำนวน และเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นยาชีววัตถุได้ปริมาณมากอย่างมีคุณภาพ

2. กระบวนการปลายน้ำ
- สกัดแยกยาที่ผลิตได้ออกจากแบคทีเรีย และทำให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐาน
- ส่งตัวยาที่ได้ไป Plant2 เพื่อทำการบรรจุ

Plant2: Fill finished Operation Zone
มีหน้าที่บรรจุยาปราศจากเชื้อลงในขวดแก้ว (Vial), หลอดแก้ว (Ampoule) หรือเข็มฉีดยาพร้อมใช้ (Prefilled Syringe) ภายใต้มาตรฐานระดับโลกอย่าง PIC/s GMP, ISO 9001 และ ISO 17025

กระบวนการผลิตยาสำเร็จรูปพร้อมใช้
1. Formulation (กระบวนการปรุงสูตรยาเพื่อให้ยามีความคงตัว เหมาะสมกับการใช้กับผู้ป่วย)
2. Aseptic Filtration (กระบวนการกรองเพื่อให้ไม่มีเชื้อปะปน)
3. Filling (กระบวนการบรรจุ)
4. Visual Inspection (กระบวนการตรวจสอบ)
5. Packing (กระบวนการบรรจุ)

Plant3: Cell Culture Production

มีหน้าที่ผลิตตัวยาชีววัตถุจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalian Cell) โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงที่เป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และได้การรับรองมาตรฐานระดับโลก PIC/s GMP, ISO 9001 และ ISO 17025

การผลิตยาชีววัตถุจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากการใช้แบคทีเรีย เนื่องจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะพันธุกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าแบคทีเรีย จึงได้โปรตีนซึ่งเป็นตัวยาชีววัตถุที่มีความคล้ายกับมนุษย์ยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตตัวยาสำคัญ

1. กระบวนการต้นน้ำ
- นำเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาปรับปรุงและเพิ่มพันธุกรรมเพื่อให้สามารถผลิตโปรตีน ซึ่งเป็นยาชีววัตถุ ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเซลล์ที่ได้นี้จะเป็นหัวเชื้อในการผลิตได้อย่างยั่งยืน
- นำเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาละลายออกจากไนโตรเจนเหลว และนำมาเลี้ยงเพื่อให้ผลิตโปรตีนซึ่งเป็นยาชีววัตถุได้ปริมาณมากอย่างมีคุณภาพ
- ยาที่ได้จะถูกกรองแยกออกจากเซลล์เพื่อนำส่งต่อกระบวนการปลายน้ำ

2. กระบวนการปลายน้ำ
- นำยาชีววัตถุที่กรองแยกได้มาทำให้บริสุทธิ์ตามมาตรฐาน
- ส่งตัวยาที่ได้ไป Plant2 เพื่อทำการบรรจุ

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,269,Audio Visual,193,automotive,288,beauty,3,Business,222,CSR,25,Economic,7,Electronics,81,Entertainment,141,EV,95,FinTech,121,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,748,Lifestyle,249,Marketing,141,Mobile Device,1060,Motorbike,32,PR News,282,PropTech,53,Real Estate,281,Review,104,Sports,3,Telecom,203,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: พาเยี่ยมชมห้องแล็บ Siam Bioscience บริษัทไทยผลิตยาชีววัตถุเพื่อมวลมนุษยชาติ
พาเยี่ยมชมห้องแล็บ Siam Bioscience บริษัทไทยผลิตยาชีววัตถุเพื่อมวลมนุษยชาติ
https://2.bp.blogspot.com/-_lftC2xW5Os/Xk7ubAZR0mI/AAAAAAACCDI/g7q3mNiRKVMFjaUyH_1fcmP2fZ0XYU7TQCK4BGAYYCw/s1600/7.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-_lftC2xW5Os/Xk7ubAZR0mI/AAAAAAACCDI/g7q3mNiRKVMFjaUyH_1fcmP2fZ0XYU7TQCK4BGAYYCw/s72-c/7.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/02/Siam-Bioscience-lab-visit.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/02/Siam-Bioscience-lab-visit.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy