--> Qualtrics เผยปัจจัยสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของผู้บริโภคไทยในยุค COVID-19 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Qualtrics เผยปัจจัยสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของผู้บริโภคไทยในยุค COVID-19Qualtrics เผยแนวคิด “ลูกค้าต้องมาก่อน” คือกุญแจสู่การยกระดับความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของผู้บริโภคในช่วงที่ธุรกิจกำลังฟื้นตัว ด้านผู้บริโภคต้องการทราบแผนรับมือของแบรนด์ และผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับขณะที่ภาคธุรกิจของไทยกำลังเริ่มวางแผนการฟื้นฟูธุรกิจจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ Qualtrics เผยผลสำรวจล่าสุด ระบุถึงปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ในช่วง New normal และแนวทางที่ผู้บริโภคต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับแบรนด์ โดยอินไซต์ดังกล่าวจะช่วยให้แบรนด์สามารถวางแผนและดำเนินการในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงเวลาที่มาตรการล็อคดาวน์ ยังคงมีผลกระทบต่อเนื่องกับธุรกิจในตลาด ผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคในไทยกว่าร้อยละ 75 มองว่า แบรนด์จำเป็นต้องใส่ใจดูแลพนักงานและลูกค้าให้มากกว่ามาตรฐานความปลอดภัยหรือคำแนะนำที่ควรจะเป็น

การปรับใช้แนวคิด “ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก (customer first) ” คือ สิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ในภาวะวิกฤติ โดยผู้บริโภคร้อยละ 62 ชี้แบรนด์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤติ ขณะที่ร้อยละ 40 ระบุว่าแบรนด์ควรรักษาระดับราคาสินค้าและบริการให้มีความสมเหตุสมผล และร้อยละ 31 ต้องการให้แบรนด์ใส่ใจดูแลลูกค้า
นอกจากนี้ยังพบว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 46 มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น ต่อแบรนด์ที่พวกเขาเลือกใช้อยู่เป็นประจำ

ลิซ่า คาทรี หัวหน้าฝ่ายบริหารประสบการณ์และวิจัยแบรนด์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ของ Qualtrics กล่าวว่า “ความเชื่อมั่น คือสิ่งสำคัญในช่วงการเปิดทำการอีกครั้งของธุรกิจ ท่ามกลางความไม่แน่นอน ระดับความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ที่สูง คือ สิ่งสะท้อนความมั่นใจของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของแบรนด์”

“มาตรการต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจเพียงระยะเวลาหนึ่ง แต่อิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคจะมีผลในระยะยาว ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เราพบความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกับแบรนด์ต่างๆ โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยังเกิดขึ้นต่อไปและแปรผันไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของตลาด ดังนั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาด ภาคธุรกิจจำเป็นต้องคอยติดตามทำ pulse check ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อความชื่นชอบในแบรนด์ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง รวมถึงศึกษาว่า แนวทางปฏิบัติขององค์กรแต่ในละช่วงเวลาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์แตกต่างกันไปอย่างไรบ้าง

“งานวิจัยของ Qualtrics พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87) มองว่าการตอบโต้ของแบรนด์ ในสภาวะวิกฤติมีผลอย่างยิ่งต่อระดับความเชื่อมั่นในแบรนด์ โดยมีเพียง ร้อยละ 2 เท่านั้นที่ไม่เห็นความสำคัญ อินไซต์ดังกล่าวตอกย้ำว่า แบรนด์ที่มีส่วนสนับสนุนลูกค้าให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ new normal ได้ จะสามารถสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วย” ลิซ่า คาทรี กล่าวเพิ่มเติม

ฝ่าวิกฤติด้วยโซลูชันล้ำสมัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Qualtrics ได้เปิดตัวโซลูชัน COVID-19 Brand Trust Pulse โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจเข้าใจถึงปัจจัยในการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์และวางแผนการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มโซลูชันเพื่อการบริหารประสบการณ์ที่บริษัทฯ เปิดให้สาธารณะใช้งาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเดือนก่อน ซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนโครงการอย่างน้อย 31,000 โครงการของกว่า 8,500 องค์กร

Back to Business คือฟรีโซลูชันล่าสุด จาก Qualtrics ที่ออกแบบมา เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้า เข้าใจความคาดหวังของลูกค้าและความพึงพอใจต่อแบรนด์ อีกทั้งลงมือดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ในช่วงการกลับมาเปิดให้บริการทางธุรกิจอีกครั้ง

กรีนสปอต หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำของไทย วางใจเลือกใช้ Qualtrics COVID-19 Brand Trust Pulse เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงวิกฤติโควิด-19

“หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของแบรนด์ในวิถีชีวิตแบบ new normal คือ การมองหาหนทางที่จะเข้าถึงลูกค้า และตอบโจทย์พวกเขาอย่างต่อเนื่อง แบรนด์ต้องมองให้เห็นถึงความต้องการและความสนใจของผู้บริโภค รวมถึงพฤติกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา Qualtrics COVID-19 Brand Trust ช่วยให้กรีนสปอตสามารถสร้างและดูแลความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอินไซต์ที่ได้มาอย่างเรียลไทม์ทำให้เราสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ การลงทุนในครั้งนี้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการรักษาและยกระดับความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งของธุรกิจของเรา” นางสาวสิตาพันธ์ ศรีชูผู้จัดการฝ่ายวิจัยผู้บริโภค บริษัท กรีนสปอต จำกัด กล่าว

สื่อสาร ด้วยสาระที่ใช่ และสื่อกลางที่ตอบโจทย์

ในด้านการสื่อสารของแบรนด์ ผู้บริโภคนั้นให้ความสนใจต่อการดำเนินงานของแบรนด์ที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของโควิด-19

มากกว่าข่าวสารด้านการขายหรือโปรโมชั่นทางการตลาด โดยเนื้อหา 3 อันดับแรก ที่ผู้บริโภคต้องการทราบ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้ตอบสนองต่อวิกฤติ (ร้อยละ 24), ผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้า (ร้อยละ 22) และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (ร้อยละ 22)

การศึกษาของ Qualtrics ยังเผยถึงช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคไทยต้องการให้แบรนด์เลือกใช้ โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ได้รับความนิยมสูงสุด นำโดย Facebook (ร้อยละ 23) สื่อออนไลน์ (ร้อยละ 20) และโฆษณาทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 15) ส่วนช่องทางอื่นๆ ได้แก่ Whatsapp (ร้อยละ 12) TikTok (ร้อยละ 12) และวิทยุ (ร้อยละ 13)มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ได้สร้างข้อจำกัดในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้า การสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการสื่อสารอย่างมีศักยภาพ แบรนด์จำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างความถี่และสาระของการสื่อสาร องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมนี้จะช่วยให้แบรนด์อยู่ในความสนใจของลูกค้าอยู่เสมอ ในยามที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.qualtrics.com/

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Qualtrics เผยปัจจัยสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของผู้บริโภคไทยในยุค COVID-19
Qualtrics เผยปัจจัยสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ของผู้บริโภคไทยในยุค COVID-19
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGRGv5TY6Adu_6e8WfL3oJZZA5s20ft-7QXMKjzA2Jj3EdjdbZBTrs9QKhVl-IXTKSAnPxPr765IfFhuyx_4Cl5ii6KBv3i7sPYLXq4uv3yimB-KkBGCDvxxzmHXZ13m0UDD-Kx-Wmsgs/s1600/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+4.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGRGv5TY6Adu_6e8WfL3oJZZA5s20ft-7QXMKjzA2Jj3EdjdbZBTrs9QKhVl-IXTKSAnPxPr765IfFhuyx_4Cl5ii6KBv3i7sPYLXq4uv3yimB-KkBGCDvxxzmHXZ13m0UDD-Kx-Wmsgs/s72-c/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+4.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/06/qualtrics-covid-19.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/06/qualtrics-covid-19.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy