--> เจาะเทรนด์กลุ่มมิลเลนเนียล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตคล่องตัวด้วยเทคโนโลยี ใส่ใจดูแลสุขภาพ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

เจาะเทรนด์กลุ่มมิลเลนเนียล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตคล่องตัวด้วยเทคโนโลยี ใส่ใจดูแลสุขภาพปัจจุบันคนยุคมิลเลนเนียลกลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับโลก และยังเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของตลาดการอยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์และผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงินระดับโลกได้ส่งผลให้กำลังในการซื้อของกลุ่มคนยุคมิลเลนเนียลยังไม่เข้มแข็งเท่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ทำให้คนรุ่นใหม่มิลเลนเนียลมีแนวโน้มในการซื้อบ้านช้ากว่า และเป็นที่มาของเทรนด์ใหม่ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เรียกว่า “สร้างเพื่อเช่า”

ภาคธุรกิจที่อยู่อาศัยจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยของกลุ่มมิลเลนเนียลมากที่สุด โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการพิจารณาของคนกลุ่มนี้คือการผสมผสานระหว่างความยั่งยืนและความสะดวกสบาย ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ลงทุนด้านการเชื่อมต่อและความยั่งยืนมักจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจะต้องลงทุนรูปแบบเดียวกันกับโครงการ “สร้างเพื่อเช่า” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เช่ายุคใหม่

เมื่อความสะดวกสบายมาบรรจบกับความยั่งยืน

คนยุคมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากเกิดและเติบโตมาในยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ดังนั้น การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ จึงเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของพวกเขา และไม่น่าแปลกใจที่ 92 เปอร์เซ็นต์ของคนรุ่นนี้เป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลของคนกลุ่มนี้ยังรวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีภายในบ้าน[1] นอกจากนี้ คนกลุ่มนี้ยังให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากพวกเขาคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มคนยุคก่อน จากรายงานความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกโดยนีลเส็น (Nielsen’s Global Corporate Sustainability Report) ระบุว่า 66 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบคำถามทั่วโลกกล่าวว่าพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่มาจากบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม[2]

สมาร์ทโฮมคือบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบแสง อุปกรณ์การทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์อื่นๆ โดยข้อมูลการใช้งานจะถูกจัดเก็บและนำมาใช้เพื่อการประมวลผลโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน การบริหารจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ภายในบ้าน เป็นต้น โดยเทคโนโลยี IoT จะเรียนรู้รูปแบบการใช้งาน ประมวลผลข้อมูลนั้น และควบคุมการใช้พลังงานของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานโดยอัตโนมัติ
การรับรองคุณภาพด้วยการประเมินค่าคุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคารและคุณภาพอากาศ

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่ามลพิษในอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงจาก “10 ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนทั่วโลกในปี พ.ศ.2562” นอกจากนี้ ข้อมูลการวิจัย “การพัฒนาแผนการรับรองคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร” ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเดนมาร์ค (Technical University of Denmark: DTU) สื่อถึงการประเมินค่าคุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality หรือ IEQ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality หรือ IAQ) ระดับเสียง และระดับแสงของการตกแต่งภายใน เป็นสิ่งที่กลุ่มมิลเลนเนียลผู้รักสุขภาพให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น[3]

โซลูชั่นเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของแอลจี HVAC เพื่อกลุ่มมิลเลนเนียล

กลุ่มสินค้าระบบปรับอากาศ Multi V ของแอลจี สามารถให้ความเย็น ทำความร้อน และน้ำร้อนได้ในเครื่องเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คอมเพรสเซอร์ Ultimate Inverter ของ Multi V มาพร้อมประสิทธิภาพในการทำงานที่ทรงพลังยิ่งขึ้น แต่ใช้พลังงานลดลง โดยระบบปรับอากาศดังกล่าวสามารถปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคารโดยใช้พลังงานน้อยลง ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ภายในระบบปรับอากาศช่วยปรับคุณภาพของสภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม โดยการควบคุมด้วยระบบ Dual Sensing และเป็นฟังก์ชั่นการควบคุมที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้มากที่สุดกลุ่มสินค้าระบบเครื่องปรับอากาศภายในบ้านดังกล่าวประกอบด้วยระบบสมาร์ทโฮมผ่านการเชื่อมต่อ LG ThinQ ซึ่งเป็นระบบการจัดการอัจฉริยะของแอลจีที่มอบความสะดวกสบายและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ เช่น การเข้าถึงจากระยะไกลทำให้สามารถใช้งานได้ง่าย และการตรวจสอบการใช้พลังงาน นอกจากการจัดการระบบ เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร แล้ว LG ThinQ ยังเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเข้าหากัน เพื่อมอบโซลูชั่นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานแบบสะสมในปัจจุบัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์การทำความร้อนและปรับอากาศตามสภาพอากาศภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย

[1]แผนผังการตลาด “Tech Update: Mobile & Social Media Usage, by Generation” แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นำข้อมูลมาใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 https://www.marketingcharts.com/Demographics-and-audiences-83363

[2] รายงาน “GREEN GENERATION: MILLENNIALS SAY SUSTAINABILITY IS A SHOPPING PRIORITY” โดยนีลเส็น แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นำข้อมูลมาใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 https://www.nielsen.com/uk/en/insights/article/2015/green-generation-millennials-say-sustainability-is-a-shopping-priority/

[3] ดา ซิลวา นูโน อเล็กแซนเดอร์ ฟาเรีย การพัฒนาแผนการรับรองและคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: เจาะเทรนด์กลุ่มมิลเลนเนียล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตคล่องตัวด้วยเทคโนโลยี ใส่ใจดูแลสุขภาพ
เจาะเทรนด์กลุ่มมิลเลนเนียล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตคล่องตัวด้วยเทคโนโลยี ใส่ใจดูแลสุขภาพ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3BlByCm4-xaOenhKdUiYpq9vASkhx34yNgaky9AyNLk4cP8vRdBiwveSXt_E615V6nTAY5nCayv-or4F723jBeaU7TFG8CDGLCgwZWyUZGatReNDsr07ZojUF5QrFeqURDoCQGzbEwUU/s1600/The+new+trend+of+HVAC+system+for+millennials_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3BlByCm4-xaOenhKdUiYpq9vASkhx34yNgaky9AyNLk4cP8vRdBiwveSXt_E615V6nTAY5nCayv-or4F723jBeaU7TFG8CDGLCgwZWyUZGatReNDsr07ZojUF5QrFeqURDoCQGzbEwUU/s72-c/The+new+trend+of+HVAC+system+for+millennials_1.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/07/lg-thinq-air-con.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/07/lg-thinq-air-con.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy