--> 5 เทรนด์เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรม หลังยุค COVID-19 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

5 เทรนด์เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรม หลังยุค COVID-19

ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 กันไปแล้ว หลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักไปบ้าง แม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ก็มีผลกระทบมากมายต่อทุกธุรกิจและเศรษฐกิจไปทั่วโลก วันนี้เข้าสู่ยุค Next Normal ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและรันธุรกิจต่อเนื่องกันต่อไป โดยทุกองค์กรจะต้องไม่ประมาท ยังต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูลในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดี มีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์อย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งบริหารจัดการได้ง่าย เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ในทุกสถานที่ที่ไม่ได้จำกัดแค่ในออฟฟิศอีกต่อไป

ทุกองค์กรยังคงดำเนินธุรกิจหรือทำงานได้อย่างต่อเนื่องหลังปรับตัวสู่วิถีชีวิตในสไตล์ Next Normal  เราจะเห็นแนวโน้มว่าหลายองค์กรมีการจัดสรรหรือปรับแผนใช้งบประมาณ เพื่อนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ และเทคโนโลยีดังต่อไปนี้ เป็นเทรนด์มาแรง ที่องค์กรชั้นนำต่างก็เลือกใช้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


1. SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) เป็นบริการเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่างสำนักงานหรือสาขาที่อยู่ห่างไกลกัน รวมถึงการเชื่อมต่อไปหาผู้ให้บริการ Cloud หรือ Data Center โดยเน้นถึงเสถียรภาพและประสิทธิภาพที่วางใจได้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ SD-WAN สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น MPLS, Internet และ Cellular Network สามารถบริหารจัดการระบบ และเฝ้าระวังเหตุเสียได้จากศูนย์กลาง (Centralized Management) พร้อมทั้งกำหนดการตั้งค่า Traffic , Policy และ QoS ได้อย่างเหมาะสมในทุกการเชื่อมต่อระดับ Application โดยเทรนด์ของ SD-WAN ในปัจจุบันและอนาคต มีการพัฒนาให้ผสานการทำงานร่วมกับ AI เพื่อให้ระบบสามารถตัดสินใจหรือทำงานแบบอัตโนมัติมากขึ้น สะดวกสบายกว่าในการติดตั้งระบบครั้งแรกหรือซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ (Zero Touch Provisioning) , หาเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลไปยังปลายทาง , วิเคราะห์ปริมาณ Bandwidth การใช้งานหรือแนวโน้มการใช้งานในอนาคต  และช่วยลดความผิดพลาดและลดภาระงานของผู้ดูแลระบบเครือข่าย

ยกตัวอย่าง ให้เห็นภาพการทำงานของ SD-WAN เช่น ธุรกิจยานยนต์ที่มีหลายสาขา เมื่อนำเทคโนโลยี SD-WAN มาช่วยจัดการระบบเครือข่ายขององค์กร ก็สามารถกำหนดนโยบายจากส่วนกลางได้ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของเครือข่าย เช่น เลือกส่งข้อมูลที่สำคัญขององค์กร อย่างโมเดลรถรุ่นใหม่ที่ต้องปิดเป็นความลับ ผ่าน Private Network เท่านั้น ส่วนข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นความลับ ก็เลือกส่งผ่าน Internet เป็นต้น หรือหากเกิดปัญหาของระบบการสื่อสารในขณะที่กำลังประชุม Video Conference อยู่นั้น เช่น ขัดข้อง สะดุด หรือภาพแตก SD-WAN ก็จะช่วยจัดการสลับช่องทางการสื่อสารของ WAN ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้การประชุมไม่สะดุด นอกจากนี้ยังประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดภาระงานของฝ่าย IT เป็นต้น

2. Direct Cloud Connect บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงสำหรับเชื่อมต่อระหว่างลูกค้าองค์กรและผู้ให้บริการ Cloud ระดับโลก เพื่อการรับส่งข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในอดีต องค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างเก็บข้อมูลภายในองค์กรบน Server เฉพาะใช้ภายในบริษัท แม้จะมีความปลอดภัยสูงด้วยการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกแต่กลับมีต้นทุนการติดตั้งและดูและระบบสูง ทั้งยังชะลอความเร็วในการดำเนินงานเมื่อพนักงานต้องเข้าถึงข้อมูลจากนอกสถานที่ ส่งผลต่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ปัจจุบันนี้องค์กรต่าง ๆ เริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจจากความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล จึงเลือกเก็บข้อมูลไว้ที่ Cloud ระดับโลกอย่าง Amazon (AWS), Microsoft Azure หรือผู้ให้บริการ Cloud รายอื่น ๆ ซึ่งทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไป จึงมีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำกว่า ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการดูแลและขยับขยายระบบตามปริมาณการใช้งาน กระนั้นการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตยังมีความเสี่ยงจากความเร็วและความเสถียรในการเข้าถึงข้อมูลที่อาจลดลงเนื่องจากใช้เส้นทางการเชื่อมต่อร่วมกับบริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ และการโจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่หวังดี บริการ Direct Cloud Connect ซึ่งเชื่อมต่อองค์กรถึง Cloud ด้วย Private Network จึงเป็นคำตอบ ให้ความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาที่จับต้องได้ และรับประกันคุณภาพโครงข่ายตลอดเส้นทาง สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจของลูกค้าองค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

3. Corporate Internet องค์กรทุกระดับ ย่อมต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพดี ไว้วางใจได้ เพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุอินเทอร์เน็ตขององค์กรล่ม แม้ถูกตัดขาดการเชื่อมต่อเพียงระยะสั้น ก็อาจกระทบต่อธุรกิจอย่างมหาศาล ดังนั้นการเลือกใช้ Corporate Internet ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบส่วนตัวผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Gateway ใหญ่ที่สุดของประเทศ ไปถึง Internet Gateway หลักของภูมิภาคอื่นทั่วโลกผ่านเคเบิลใต้น้ำหลากหลายเส้นทาง ทำให้องค์กรมั่นใจได้ในเสถียรภาพและความเร็วสูงเพียงพอ เชื่อมต่อเต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องแชร์ Bandwidth กับองค์กรอื่น มีความปลอดภัยและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการ Corporate Internet ก็มีแพกเกจให้เลือกหลายระดับราคาตามปริมาณ Bandwidth

4. Cybersecurity เป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างยิ่ง จากกรณีข่าวดัง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลถูกโจมตีด้วย Ransomware เรียกค่าไถ่ข้อมูล ทำให้ไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ เพราะไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ป่วยและคลังเวชภัณฑ์ ดังนั้นในเรื่องเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย มีความสำคัญทั้งเรื่องความเร็วของการโอนถ่ายข้อมูล เสถียรภาพในการเชื่อมต่อ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เครือข่ายภายในองค์กรจะต้องมีระบบป้องกันการคุกคามและการโจมตีจากสารพัด Virus, Ransomware, Malware และ Hacker ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการหลายรายเสนอ Solution สำหรับเสริมความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในองค์กรและการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับ Cloud หรือ Data Center ภายนอก พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรทุกระดับเพื่อติดตั้ง Firewall และ Endpoint Protection ป้องกันทุกช่องทางอย่างเข้มงวด รวมทั้งสามารถทำประกันความเสี่ยงภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) ได้อีกด้วย

5. 5G | 4G LTE และ Wi-Fi 6 ในยุคนี้ หลายองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานทำงานนอกสถานที่กันมากขึ้น เข้าออฟฟิศตามความจำเป็น ปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นรูปแบบ Video Conference พนักงานบางคนสวมใส่ Headset เปิดโน้ตบุ๊กนั่งประชุมที่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ Gigabit หรือที่ร้านกาแฟผ่าน Public Wi-Fi Hotspot ความเร็วสูงที่รองรับ Wi-Fi 6  บางคนอาจจะเดินทางอยู่บนรถก็ Join Meeting ผ่านแอปพลิเคชันบน Smartphone ที่รองรับ 5G ได้บน Platform เดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งด้วยเทคโนโลยี 5G ที่มีสัญญาณครอบคลุมภายในแหล่งช้อปปิงยอดนิยมและตัวเมือง ทำให้ประชุมแบบ Video Conference ที่เห็นภาพคมชัดระดับ HD ไม่มีกระตุกพร้อมเสียงที่ชัดใสแบบ Clear Voice  ยิ่งปัจจุบันผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บางราย สามารถสลับเครือข่ายแบบโรมมิ่งอัตโนมัติทันทีที่พบสัญญาณ 5G / 4G LTE จาก Cell Site อื่นที่สัญญาณแรงกว่าหรือมีช่องสัญญาณว่างมากกว่า ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่าน Video Call หรือ Voice Call ราบรื่นและไม่สะดุด นอกจากนี้เทคโนโลยี 5G ยังนำมาใช้กับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT อย่างเช่น กล้องวิดีโอรักษาความปลอดภัยหรือโดรนติดกล้อง ที่ต้องสั่งงานจากระยะไกล ในธุรกิจ Logistics ที่มีการติดตามตำแหน่งของรถขนส่ง ก็จำเป็นต้องใช้ 5G | 4G LTE ส่งพิกัดแบบเรียลไทม์ รวมทั้งในทางการแพทย์ ระหว่างที่นำส่งผู้ป่วยจากเหตุฉุกเฉินบนรถพยาบาลหรือเฮลิคอปเตอร์ แพทย์ก็สามารถให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลหรือกู้ชีพผ่าน Video Call บนเครือข่าย 5G | 4G LTE ได้อย่างทันท่วงที

ทั้ง 5 เทรนด์เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ ล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทุกอุตสาหกรรม หลังการปรับตัวสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่ทำงานได้ต่อเนื่องอย่างปลอดภัยจากโรคระบาดและภัยไซเบอร์ ซึ่งการเลือกใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารให้ตอบโจทย์ธุรกิจและได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ก็ต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญครบวงจรอย่าง CAT Telecom ก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มี Solution ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรทุกระดับ  CAT มีโครงข่ายสื่อสารข้อมูลที่ครอบคลุม มี Internet Gateway รองรับ Bandwidth มหาศาลที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อสำรองหลาย Connection มีบริการ Ultimate Connection ที่มีจุดเด่นคือสามารถสลับไปใช้โครงข่ายของ TOT โดยอัตโนมัติเมื่อพบปัญหาบนโครงข่าย CAT  อีกทั้งยังมีบริการ SD-WAN ที่เน้นเชื่อมต่อ Cloud โดยตรงกับทุก Branch Office ได้ทั้งความรวดเร็วและปลอดภัย สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในธุรกิจทุกอุตสาหกรรม

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: 5 เทรนด์เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรม หลังยุค COVID-19
5 เทรนด์เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นในภาคอุตสาหกรรม หลังยุค COVID-19
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24qOsBbXtKVtz4VlXEP8nlh0EueMKEr5nbcvsV7Zls9mtMMl5C69BE97NehagswaMXrJ7DnqyD2ZM27OBc3r9gzzOQBK7UhFnfj7XA1A0A7yjYRUpt2hDAzts2VJb1S7dH4aDTJ6OgpQ/s16000/5+Trend-01.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi24qOsBbXtKVtz4VlXEP8nlh0EueMKEr5nbcvsV7Zls9mtMMl5C69BE97NehagswaMXrJ7DnqyD2ZM27OBc3r9gzzOQBK7UhFnfj7XA1A0A7yjYRUpt2hDAzts2VJb1S7dH4aDTJ6OgpQ/s72-c/5+Trend-01.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/10/5-tech-trends-next-normal.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/10/5-tech-trends-next-normal.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy