--> มั่นคงเคหะการ (MK) เผยไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

มั่นคงเคหะการ (MK) เผยไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท

มั่นคงเคหะการ (MK) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ปัจจัยจากแผนการดำเนินงาน 5 ปี ตามยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) เร่งเดินหน้ารุกธุรกิจฝั่ง Recurring Income ขยายธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า พร้อมเสริมแกร่งด้วยการเปิดตัวธุรกิจสุขภาพ (Wellness) “โครงการรักษ (RAKxa)” ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม มั่นใจสัดส่วนกำไรระหว่างฝั่งเพื่อขายที่อยู่อาศัย (Real Estate) และเพื่อเช่าและการบริการ (Recurring Income) เป็นไปตามเป้า 50:50 ที่วางไว้อย่างแน่นอน

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (Mr. Vorasit Pokachaiyapat Chief Executive Officer of M.K. Real Estate Development Public Company Limited) หรือ MK บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเช่าและเพื่อการบริการ เผยผลการดำเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2563 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงาน โดยมีรายได้รวมจำนวน 740.88 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีก่อน (2562) ที่ขาดทุนสุทธิอยู่ 26.14 ล้านบาท เหตุผลสำคัญมาจากแผนการดำเนินงาน 5 ปีของบริษัท อีกทั้งการขยายธุรกิจกลุ่มให้เช่าและบริการ (Recurring Income) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดตั้ง กองทรัส พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ส่งผลให้มีรายได้อยู่ที่ 89.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.41% ส่วนธุรกิจเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายมีรายได้ 611.47 ล้านบาท และธุรกิจสนามกอล์ฟมีรายได้ 39.42 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเสริมแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทด้วยการเปิดตัวโครงการรักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ที่พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคม 2563

“ถึงแม้ว่าผลกระทบจากปัจจัยลบของสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ แต่กลุ่มบริษัทก็ยังคงสามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ทั้งแผนการจัดหาแหล่งเงินทุน และแผนการเพิ่มสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอ โดยธุรกิจให้เช่าและบริการของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้ มีรายได้จากโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน ของ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.36 ล้านบาท จากจำนวน 74.36 ล้านบาท เป็นจำนวน 76.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.17% พร้อมกันนี้ยังมีรายได้จากการขายสินทรัพย์บางส่วนของโครงการฯ เข้ากองทรัสต์ จำนวน 130,092 ตารางเมตร มูลค่าประมาณ 1,953.10 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้ว ยังทำให้มียอดรับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจำนวน 263.30 ล้านบาท และสำหรับตัวโครงการบางกอก ฟรีเทรด โซน เรายังมีแผนเตรียมเปิดแห่งที่ 2 และ 3 บนทำเลถนนบางนา-ตราด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการประมาณช่วงต้นปี 2564 ส่วนรายได้จากค่าเช่าและบริการ โครงการ พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77 และพื้นที่เช่าอื่นๆ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน”

นายวรสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า “ส่วนธุรกิจเพื่อขายที่อยู่อาศัยนั้น แม้จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทก็ยังคงสามารถรักษาระดับรายได้จากการขายได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในไตรมาสนี้มียอดรับรู้รายได้ที่ 611.48 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพของทีมขาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินอย่างรัดกุมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การเพิ่มช่องทางสื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย”   

สำหรับผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือนของกลุ่มบริษัทในปีนี้มีกำไรสุทธิ 30.07 ล้านบาท ผลจากการปรับโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างสมดุลรายได้ที่มั่นคง ซึ่งได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ตามกลยุทธ์    การดำเนินงาน 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Roadmap) ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้อย่างน่าพอใจ โดยมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอและรายได้จากการให้บริการต่อรายได้จากการดำเนินการในทุกธุรกิจ โดยไม่นับรวมรายได้จากการขายที่ดินเปล่าเพิ่มจาก 4.5% เมื่อปี 2558 เป็น 31.8% ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2563 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest bearing debt ratio) เท่ากับ 1.3 เท่า

“อย่างไรก็ดี บมจ.มั่นคงเคหะการ ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน 9 เดือนได้อย่างเหมาะสม โดยมีจำนวน 634.74 ล้านบาท ลดลง 136.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.68% เมื่อเปรียบเทียบกับ    ช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดีในไตรมาสที่ 3 มียอดเพิ่มขึ้น 33.92 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานในส่วนธุรกิจสุขภาพโครงการรักษ (RAKxa) ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบระบบและบริการ (Test run) เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอได้ตามแผนที่วางไว้ โดยตั้งเป้าสัดส่วนกำไรทั้ง 2 ฝั่งอยู่ที่ 50:50 ภายในปี 2564” นายวรสิทธิ์ กล่าว

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,245,Audio Visual,193,automotive,275,beauty,2,Business,188,CSR,24,Economic,7,Electronics,75,Entertainment,131,EV,79,FinTech,117,Food,93,Health & Beauty,85,Home Appliance,118,InsurTech,5,Interview,4,IT & DeepTech,693,Lifestyle,224,Marketing,120,Mobile Device,855,Motorbike,31,PR News,173,PropTech,51,Real Estate,264,Review,101,Sports,3,Telecom,189,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: มั่นคงเคหะการ (MK) เผยไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท
มั่นคงเคหะการ (MK) เผยไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 125.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท
https://1.bp.blogspot.com/-BrNg_5hMJZc/X7KXjON4RRI/AAAAAAACksE/pDxb8V0NbXY7Lgw7ktXfuGoobAXl-S2WACLcBGAsYHQ/s16000/330874E-583F10A-88CE1D3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BrNg_5hMJZc/X7KXjON4RRI/AAAAAAACksE/pDxb8V0NbXY7Lgw7ktXfuGoobAXl-S2WACLcBGAsYHQ/s72-c/330874E-583F10A-88CE1D3.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/mk-2563q3-report.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/mk-2563q3-report.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy