--> TCEB ประกาศทีมผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3 ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาผู้ประกอบการ MICE | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

TCEB ประกาศทีมผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3 ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาผู้ประกอบการ MICE

ทีเส็บประกาศผลการตัดสินให้ NewMediaX กับผู้จัดงาน Thailand Toy Expo เป็นผู้ชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานไมซ์ พร้อมรองชนะเลิศ Loops กับผู้ประกอบการ MICE Communication และ Alto Tech กับผู้ประกอบการ SYN Hotel

ผู้ชนะเลิศ NewMediaX ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 400,000 บาท จากผลงานที่คิดค้นนวัตกรรม “Hybridsolution” เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าสามารถช่วยยกระดับมาตรฐานบริการไมซ์ เนื่องจากทำให้การจัดงานแบบ Virtual มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถทำให้คนร่วมงานทั้ง 2 ฝั่งคือออนไลน์และออฟไลน์มีส่วนร่วมในงานมากขึ้น (Engagement)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า โครงการ‘Thailand’s MICE Startup’ ในปีนี้มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์และต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือการระบาดของโควิด 19 ทำให้อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก

ดังนั้นการประกวดผลงานในปีนี้ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก คือมีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึง 23 ทีม และคณะกรรมการก็ได้สร้างเกณฑ์การตัดสินให้เกิดมาตรฐานของงานที่สูงขึ้น ประกอบด้วย 1. สามารถอธิบายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขได้อย่างชัดเจน 2. พิสูจน์ได้ว่าแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์ ผลลัพธ์ชัดเจนตรงประเด็นและนำมาปรับปรุงได้   3. ได้ทดลองนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากับลูกค้าเป้าหมายและได้รับการตอบสนองที่ดี 4. นำเสนอโซลูชั่น แพ็กเกจ (Solution Package) ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน 5. มีแผนการนำเงินรางวัลไปใช้อย่างชัดเจน 6. มีขอบเขตแผนงานชัดเจนและเหมาะสมในการขยายไปลูกค้าอื่นๆ 7. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไมซ์ในวงกว้าง สามารถอธิบายและแจกแจงเป็นมูลค่าของผลกระทบได้

ตลอดระยะเวลาประมาณห้าเดือนที่ผ่านมาการแข่งขันมาถึงรอบตัดสินจาก 5 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายได้แก่ 1. Loops กับผู้ประกอบการ MICE Communication 2. SSP Platform กับผู้ประกอบการ Green World Media 3. Potioneer กับผู้ประกอบการ BITEC 4. Alto Tech กับผู้ประกอบการ SYN Hotel และ 5. NewMediaX กับ ผู้จัดงาน Thailand Toy Expo ซึ่งผลการตัดสินปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศคือ NewMediaX จับคู่กับ ผู้จัดงาน Thailand Toy Expo รับเงินรางวัล 400,000 บาท เป็นผลงานด้าน Hybridsolution รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Loops จับคู่กับผู้ประกอบการ MICE Communication รับเงินรางวัล 200,000 บาท เป็นผลงาน Vanpooling for Mega Sport Events เพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถและระบบจราจรให้กับผู้เข้าร่วมงานในการจัดงานเมกะอีเวนต์ด้านกีฬา รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Alto Tech จับคู่กับผู้ประกอบการ SYN Hotel รับเงินรางวัล 100,000 บาท เป็นผลงานด้านการประหยัดพลังงานโดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย

องค์กรพันธมิตรที่เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการ ‘Thailand’s MICE Startup’ มาตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีที่ 3 ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 

โดยนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการนี้ถือเป็นเวทีที่เฟ้นหานวัตกรรมดีๆ เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและแก้ไขปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงเปิดโอกาสให้นวัตกร (Innovator) และบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Tech Entrepreneurs) ได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลงาน ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงต่อยอดไปสู่การร่วมลงทุน ภายใต้ความร่วมมือของการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความพร้อมในด้านต่างๆ”

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวถึงการประกวดในปีนี้ว่า “เวทีนี้ถือเป็นเวทีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และยังเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือ (Co-Create) ระหว่างหน่วยงานรัฐ ในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โครงการนี้นอกจากจะได้สินค้าและบริการที่มีไอเดียใหม่ๆ นำมาต่อยอดให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยแล้วนั้น ยังแจ้งเกิดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ เราพร้อมสนับสนุน ผลักดันกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ผ่านโครงการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทางสำนักงานมีอยู่ อาทิ โครงการ depa Accelerator โครงการ Tech Tycoon เราต้องการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้อยู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอันใกล้ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความต้องการในแต่ละประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ด้วย”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กล่าวว่าอุตสาหกรรมไมซ์ “สร้าง” และ “ใช้” “นวัตกรรม” ที่เน้นการบริการที่มีคุณค่าสูงและรูปแบบที่ไม่ตายตัว เพื่อสร้างความพึงพอใจในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Society) เช่น การจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ ทำให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจไมซ์” ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ “INNOVATION THAILAND” และจากวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปีที่ผ่านถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทำให้ NIA ได้ริเริ่มนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดอีเวนต์เสมือนจริง เพื่อนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,757,Lifestyle,266,Marketing,157,Mobile Device,1128,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: TCEB ประกาศทีมผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3 ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาผู้ประกอบการ MICE
TCEB ประกาศทีมผู้ชนะ Thailand’s MICE Startup ปี 3 ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาผู้ประกอบการ MICE
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6YyRe9yYD0He4TVYIArA8mb5m9rJBLAclI98e6cht3PYDqqHrxfdGZuwDVga1lh8MyLcuOivYuDfCwkGV6YkydHjQvAbTedWUKR_7GeWrXwth1iGpJRpIQ_2tU1CCEcQ2JuA-76Uwcbw/s16000/3.%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%259A+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B0+Thailand%25E2%2580%2599s+MICE+Startup+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B5+3.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6YyRe9yYD0He4TVYIArA8mb5m9rJBLAclI98e6cht3PYDqqHrxfdGZuwDVga1lh8MyLcuOivYuDfCwkGV6YkydHjQvAbTedWUKR_7GeWrXwth1iGpJRpIQ_2tU1CCEcQ2JuA-76Uwcbw/s72-c/3.%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%259A+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B0+Thailand%25E2%2580%2599s+MICE+Startup+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B5+3.JPG
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/tceb-3rd-thailands-mice-startup-winner.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/11/tceb-3rd-thailands-mice-startup-winner.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy