--> TOT วางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) นำร่องในนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

TOT วางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) นำร่องในนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย

กนอ.–ทีโอที ผนึกความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ-นักลงทุน สอดรับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในด้านมาตรฐานการบริการที่มีศักยภาพสูง


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาและเตรียมให้บริการด้านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G สำหรับเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ-นักลงทุนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม โดยนายสุริยะฯ กล่าวว่า ด้วยพฤติกรรมของนักลงทุนใน ยุค“New Normal”ที่นิยมสืบค้นข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต การบริหารคลังสินค้า หรือการบริหารข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การบริการด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น      โดยรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะเช่นนี้จะนำไปสู่การตัดสินใจของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของนักลงทุน 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายที่ชัดเจนด้านส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศด้วยการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นเครื่องมือในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง โดยในปี 2564 กนอ.มีแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G โดยจะนำร่องในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินงานเอง 14 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสาร โดยการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับ IoT (Internet of Things : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) มาใช้ในการประกอบกิจการ และช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งสามารถให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆของนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุน

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการให้บริการโทรคมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 14 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เป็นศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล  สามารถรองรับภารกิจ ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทีโอทีพร้อมนำศักยภาพบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มาสนับสนุนภารกิจการพัฒนาของ กนอ.โดยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนิคมอุตสาหกรรม รองรับแนวคิดการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และนักลงทุน ด้วยโครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูงด้วย Fiber to The Factory

โครงการวางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) ระหว่าง กนอ.กับทีโอที มีแนวทางบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว มีการวางแผนการจัดการความเป็นระเบียบในการเดินสายนำสัญญาณภายในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนมั่นใจในศักยภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของ กนอ.และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของประเทศได้ต่อไป

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,292,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: TOT วางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) นำร่องในนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย
TOT วางระบบสื่อสารความเร็วสูง (Fiber to The Factory) นำร่องในนิคมอุตสาหกรรมทั่วไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9kH9YCgQMjvl7NER_NbNOSqveZaFsKf9oq7UG43Lvh9qhjDMxOtAehVAaJtms8LZMMUf76BPsgKETaT2OXZdJfIigvEYip7JWfvIeX5dayNXixHZ330WHF4IQale74vl-Geoh5Fxo7hA/s16000/206011.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9kH9YCgQMjvl7NER_NbNOSqveZaFsKf9oq7UG43Lvh9qhjDMxOtAehVAaJtms8LZMMUf76BPsgKETaT2OXZdJfIigvEYip7JWfvIeX5dayNXixHZ330WHF4IQale74vl-Geoh5Fxo7hA/s72-c/206011.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2020/12/tot-fiber-to-the-factory.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2020/12/tot-fiber-to-the-factory.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy