--> Nutanix Enterprise Cloud Index ข้อมูลจากการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Nutanix Enterprise Cloud Index ข้อมูลจากการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

นับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่นูทานิคซ์ได้มอบหมายให้ แวนสัน บอร์น ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยในสหราชอาณาจักรทำการสำรวจการใช้เทคโนโลยีคลาวด์และแผนการใช้คลาวด์ขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก  โดยกลางปี พ.ศ. 2563  ทำการสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีจำนวน 3,400 คนทั่วโลกว่าองค์กรเหล่านั้นใช้งานแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บนระบบใดในปัจจุบัน วางแผนจะใช้บนระบบใดในอนาคต มีความท้าทายในการใช้คลาวด์อย่างไรบ้าง และองค์กรเหล่านี้จัดให้แผนการใช้คลาวด์มีความสำคัญในระดับใด เมื่อเทียบกับแผนงานด้านไอทีและการลำดับความสำคัญด้านอื่น ๆ

การสำรวจความคิดเห็นในปีนี้ มีคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้โครงสร้างพื้นฐานไอทีในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงกลยุทธ์และลำดับความสำคัญด้านไอทีที่อาจเปลี่ยนไปที่มีผลมาจากการแพร่ระบาดนี้

รายงานฉบับนี้ได้จากผลสำรวจการใช้คลาวด์และเทรนด์ต่าง ๆ ที่องค์กรในประเทศไทยได้วางแผนไว้ และเป็นฉบับเสริมจากรายงานประจำปีเรื่องดัชนีการใช้คลาวด์ระดับองค์กรฉบับหลัก ซึ่งทำการสำรวจบริษัททั่วโลกเป็นปีที่สาม  รายงานฉบับประเทศไทยนี้เน้นให้เห็นข้อมูลในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ทำงานในประเทศไทย และเปรียบเทียบประสบการณ์การใช้คลาวด์และแผนงานด้านคลาวด์ของบริษัทในไทยกับผลสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และผลสำรวจจากทั่วโลก

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสำรวจฉบับนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลายประเภท บริษัทหลากหลายขนาด ในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น  จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ใช้อ้างอิง ทั้งที่เป็นข้อความและตัวเลขในเอกสารนี้ เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลสำรวจความคิดเห็นของกลุ่ม หรือกลุ่มย่อยที่เลือกคำตอบนั้น ๆ โดยจะปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ผลสำรวจผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น

ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่สดใสในการใช้ไฮบริดคลาวด์ผ่านรูปแบบการใช้พับลิคคลาวด์

สรุปข้อมูลสำคัญจากการสำรวจ

1. ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยส่วนใหญ่ระบุว่าไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบการใช้งานด้านไอทีที่เหมาะสม ผลสำรวจทั่วโลกพบว่า 87% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเห็นตรงกันว่าการใช้พับลิคและไพรเวทคลาวด์ /ดาต้าเซ็นเตอร์ผสมผสานกัน (ไฮบริด) เป็นสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย 92% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยกับความคิดนี้ และ 76% เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าไฮบริดคลาวด์เป็นระบบที่เหมาะสม 

2. ผลสำรวจพบว่าบริษัทในไทยมีความพยายามอย่างมากในการวางแผนทั้งที่จะยกเลิก, ปรับปรุง และบูรณาการดาต้าเซ็นเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ระบบคลาวด์  ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยส่วนใหญ่ (67%) กล่าวว่าพวกเขามีแผนที่จะใช้สภาพแวดล้อมที่เป็นไฮบริดภายในห้าปี ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น 63 เปอร์เซ็นเทจพอยต์ จากระดับการใช้ไฮบริดในปัจจุบัน และมีเพียง 3% เท่านั้นที่วางแผนจะใช้ดาต้าเซ็นเตอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่ระบบคลาวด์ในอีกห้าปีข้างหน้า

3. ประเทศไทยนำหน้าในการใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ (HCI)  ผู้ตอบแบบสำรวจในไทย เกือบ 70% รายงานว่าพวกเขาใช้งาน HCI อยู่แล้ว หรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำไปใช้ ในขณะที่ผลสำรวจทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50% เท่านั้น

4. การประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ใช่เหตุผลหลักในการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานไอทีในไทย แรงจูงใจสามอันดับแรกในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้ทันสมัยของบริษัทในไทยที่ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ต้องการเพิ่มความเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ (79%) ควบคุมการใช้ทรัพยากรไอทีให้มีประสิทธิภาพขึ้น (67%) และสามารถให้การสนับสนุนลูกค้าได้ดีขึ้น (67%)  ในทางกลับกัน ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยจัดให้เหตุผลเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายมาเป็นอันดับที่สิบ (13%) เท่านั้น

5. การแพร่ระบาดทั่วโลกยกระดับความสำคัญของไอที และเร่งให้มีการนำระบบคลาวด์มาใช้เร็วขึ้น  มากกว่าสี่ในห้า (82%) ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยกล่าวว่า โควิด-19 ทำให้องค์กรของตนมองเรื่องไอทีในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เป็นผลให้ 68% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่ามีการเพิ่มการลงทุนในพับลิคคลาวด์ (เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 47%) ในขณะเดียวกันมีการลงทุนในไพรเวทคลาวด์เพิ่มขึ้น 56% (เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 37%)

>  แนวโน้มต่าง ๆ ในระดับมหภาพมีความสำคัญ

ข้อมูลจากรายงานฉบับทั่วโลกระบุว่า ภายในห้าปีจากนี้ องค์กรทั่วโลกมีแผนจะเปลี่ยนไปลงทุนสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดคลาวด์อย่างจริงจัง ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยระบุว่ามีแผนที่จะเพิ่มการใช้งานไฮบริดคลาวด์อีก 63 เปอร์เซ็นเทจพอยต์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกที่จะเพิ่มขึ้นเพียง 37 เปอร์เซ็นเทจพอยต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะอยู่ในไอทีรูปแบบเดียวหรือไม่ก็ตาม จากผลสำรวจทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บริษัทต่าง ๆ ในไทยและภูมิภาคอื่น ๆ เริ่มมีแผนใช้งานไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่าง ๆ ที่องค์กรเหล่านี้จำเป็นต้องใช้นั้น เกี่ยวข้องกับการเลิกใช้ดาต้าเซ็นเตอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้ระบบคลาวด์ เพราะเมื่อต้องใช้ไพรเวทและพับลิคคลาวด์ที่จำเป็นต้องใช้การจัดการร่วมกันในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด เช่น การมองเห็นภาพรวมของระบบ การจัดการ การรักษาความปลอดภัย และการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชั่นที่ทุกอย่างทำงานร่วมกันแบบองค์รวม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มต่าง ๆ ในอตุสาหกรรมและในระดับมหภาพก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินแผนการใช้ไฮบริด ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

เช่น เครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการแพลตฟอร์มคลาวด์หลายประเภทที่แตกต่างกัน ยังคงมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และเป็นความท้าทายในปัจจุบันของฝ่ายไอทีในการเฟ้นหาคนที่ต้องมีความสามารถด้านแพลตฟอร์มคลาวด์หลาย ๆ ประเภท  ซึ่งผลสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจในไทย (45%) ระบุว่าฝ่ายไอทีของตนยังขาดทักษะในการบริหารจัดการไฮบริดคลาวด์ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ (37%)

ในทางกลับกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้วงการไอทีในไทยและประเทศอื่น ๆ นำระบบคลาวด์มาใช้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับพนักงานจำนวนมากที่ต้องทำงานจากระยะไกล และต้องทำงานที่บ้านอย่างกะทันหัน ผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการทำงานจากที่บ้านมีแนวโน้มลดลง แต่จะไม่ลดลงจนกลับไปเหมือนก่อนเกิดการแพร่ระบาด การใช้งานคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากกรณีนี้ เป็นสัญญาณที่ดีในการเร่งให้เกิดแผนการใช้ไฮบริดคลาวด์และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งต่างต้องพึ่งพาบริการพับลิคคลาวด์ต่าง ๆ เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่อย่างมาก

>  รูปแบบไอทีเพื่อการใช้งาน และในอนาคต

เมื่อถามถึงรูปแบบไอทีที่องค์กรใช้งานในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยระบุว่า ต้องการลดการใช้หรือลดการพัฒนาการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้เป็นระบบคลาวด์  และมีเพียง 13% ของผู้ตอบแบบสำรวจไทยที่ระบุว่าใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์แบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว เทียบกับผลสำรวจทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 18% ข้อมูลในตารางที่ 1 ที่แสดงให้เห็นว่า 62% ของหน่วยงานไอทีในไทย ใช้บริการพับลิคคลาวด์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง  การสำรวจพบว่าองค์กรไทยมีการใช้พับลิคคลาวด์เพียงอย่างเดียวสูงที่สุด (38%) เมื่อเทียบกับทุกประเทศที่ทำการสำรวจในปีนี้

แม้ว่ามีผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยไม่มากนัก (6%) ที่รายงานว่าปัจจุบันมีการใช้คลาวด์ผสมผสานกันหลายแบบโดยไม่มีการบูรณาการ การบริหารจัดการหรือเพียง (4%) ใช้ไฮบริดคลาวด์แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลสำรวจเฉลี่ยในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และผลสำรวจทั่วโลกก็ตาม แต่ผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยก็มีแผนระยะยาวที่เป็นระบบเกี่ยวกับ การวางแผนใช้ไฮบริดคลาวด์

ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยระบุว่ามีแผนที่จะยกเลิกการใช้การพัฒนาหรือบูรณาการดาต้าเซ็นเตอร์แบบดั้งเดิมทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้คลาวด์ภายใน 1 ปี (ตารางที่ 2) ส่วนใหญ่ (67%) กล่าวว่ามีแผนที่จะทำงานบนสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์แบบบูรณาการภายในห้าปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าแปลกใจถึง 

63 เปอร์เซ็นเทจพอยต์จากจำนวนการใช้งาน ในวันนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจเหล่านี้วางแผนไปถึงจุดนั้นด้วยการเพิ่มการใช้มัลติพับลิคคลาวด์เป็นสองเท่า และเพิ่มการใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสานเป็นสามเท่าภายในปีที่สาม รูปแบบไอทีที่โดดเด่นในไทยจะเป็นการผสมผสานระหว่างคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ที่ไม่มีการบูรณาการกัน ทั้งนี้คาดว่าในสองปีสุดท้ายของแผนห้าปี องค์กรเหล่านี้จะใช้ความพยายามอย่างมากในการบูรณาการการทำงานและการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานไอทีในห้าปีข้างหน้า เปรียบเทียบระหว่างผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยกับผลสำรวจเฉลี่ยทั่วโลก

>  บรรลุเป้าหมายการใช้ไฮบริดคลาวด์ด้วย HCI

บริษัทหลายแห่งที่ได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์คอนเวิร์จ (HCI) กับดาต้าเซ็นเตอร์ของตนแล้ว ระบุว่า พวกเขาใช้สภาพแวดล้อมไฮบริดจากการบูรณาการไพรเวทและพับลิคคลาวด์เข้าด้วยกัน เช่น มากกว่าสองในสาม (69%) ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลก ที่ใช้ไฮบริดคลาวด์ระบุว่าพวกเขาใช้หรือวางแผนจะใช้ HCI ในขณะที่ 40% ของผู้ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสาน และ 50% ของผู้ใช้ดาต้าเซ็นเตอร์แบบดั้งเดิมก็ระบุเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุผลที่คล้ายกันคือ HCI สร้างโครงสร้างหลักให้กับการใช้ไพรเวทคลาวด์ในองค์กร เพราะ HCI สามารถผสานรวม และทำการเวอร์ชวลไลซ์การประมวลผลในดาต้าเซ็นเตอร์ สตอเรจ และเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ไว้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์มาตรฐาน ที่ใช้กันทั่วไปในท้องตลาด  ดังนั้นจึงลดเวลาในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่กำกับการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ (software-defined infrastructure) ที่มีความจำเป็นต่อการใช้ไพรเวทคลาวด์ลงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถขยายสมรรถนะได้อย่าง รวดเร็ว เป็นการเน้นประโยชน์ด้านความสามารถในการปรับขนาดการทำงานซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

วงการไอทีไทยล้ำหน้าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และในระดับโลกในการใช้ HCI  โดยที่เกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่า มีการใช้งาน HCI แบบเต็มรูปแบบและอยู่ในกระบวนการนำ HCI ไปใช้งาน ในขณะที่อีก 23% วางแผนที่จะนำ HCI ไปใช้ในอีก 12-24 เดือนข้างหน้า (ตารางที่ 4) 

>  จุดเด่นและความท้าทายของไฮบริดคลาวด์

เหตุใดแผนกไอทีจึงยังคงพิจารณาให้โครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์เป็นตัวเลือกที่อยู่ในอันดับแรก ๆ 

ผลสำรวจจากรายงานต่อคำถามนี้ พบว่าโดยรวมแล้วแรงจูงใจหลักในการใช้ไฮบริดคลาวด์ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานและวิธีดำเนินธุรกิจมากกว่าเรื่องการลดต้นทุน ถึงแม้ว่าการลดต้นทุนจะเคยเป็นแรงจูงใจแรกที่ทำให้เกิดการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเมื่อหลายสิบปีก่อนก็ตาม 

เพิ่มผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกระบุุว่าพวกเขากำลังโบกมือลารูปแบบการใช้งานไอทีในปัจจุบันตลอดไป เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่า ศักยภาพหลัก ๆ ที่ผู้ตอบแบบสำรวจระบุให้เห็นอย่างชัดเจน คือ สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรด้านไอทีได้ทั้งหมด  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และ

มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  แม้ว่าผู้ตอบแแบบสำรวจในประเทศไทยส่วนมากเห็นด้วยกับผลสำรวจระดับโลกนี้ แต่พวกเขาให้น้ำหนักกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำให้โครงสร้างพื้นฐานไอทีทันสมัยขึ้น ดังนี้

1. ความเร็วที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ (79% vs 51% ระดับโลก)
2. ความสามารถในการควบคุมการใช้งานทรัพยากรไอทีได้มากขึ้น (67% vs 58% ระดับโลก)
3. ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ (66% vs 55% ระดับโลก)

(ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการโยกย้ายไปใช้ระบบคลาวด์ในไทยที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆเมื่อถามผู้ตอบแบบสำรวจในไทยถึงเหตุผลในการย้ายไปใช้คลาวด์ 67% ระบุว่าการสนับสนุนลูกค้าทำได้ดีกว่าเป็นหนึ่งในสามเหตุผลหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลกที่ 46%  นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสำรวจไทยยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสามารถในการรองรับการทำงานจากระยะไกล และการไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นสำคัญต่าง ๆ บนบริการคลาวด์รายอื่น ๆ 

เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายขององค์กรเหล่านี้ มีคำถามว่าทำไมทีมไอทีถึงเชื่อมโยงประโยชน์ต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ในตารางที่ 5 กับโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์  ซึ่งคำตอบบางส่วนอาจซ่อนอยู่ที่การให้คำจำกัดความว่าไฮบริดคลาวด์ที่แท้จริงคืออะไร และทำอะไรได้บ้าง

ใช้เวิร์กโหลดบนระบบที่เหมาะสม

ผลสำรวจองค์กรระดับโลกระบุอย่างชัดเจนว่า พวกเขาต้องการอิสระในการวางเวิร์กโหลดต่าง ๆ ให้ทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่เหมาะสมกับตนที่สุด ซึ่งจะใช้แบบใดนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การเลือกวางเวิร์กโหลดไว้บนระบบที่ “ดีที่สุด”  อาจสามารถกำหนดได้ตลอดเวลา โดยพิจารณาจากความต้องการใช้ทรัพยากรไอที ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ความกดดันจากการที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ตลาดให้ได้ในเวลาที่เหมาะสม ค่าใช้จ่าย และตัวแปรอื่น ๆ  คลาวด์ที่เหมาะสมในเวลานั้นอาจเป็นไพรเวทหรือพับลิคคลาวด์ และเมื่อใดก็ตามที่ความต้องการในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป องค์กรย่อมต้องการความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเวิร์กโหลดไปมาระหว่างคลาวด์สองประเภทนี้

พื้นฐานของไฮบริดคลาวด์ คือ โครงสร้างพื้นฐานไพรเวทและพับลิคคลาวด์ที่สามารถทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชั่นและเวิร์กโหลดได้อย่างไม่ติดขัด ด้วยการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อนและมีระบบความปลอดภัยที่มีแบบแผนชัดเจน เป็นการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างสภาพแวดล้อมคลาวด์ทั้งหมด โดยที่ทั้งพนักงานผู้ใช้งานและบุคลากรไอทีไม่จำเป็นต้องมองเห็นการจัดการเหล่านี้

ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าต้องการคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น เพื่อทำให้เกิดสภาพแวดล้อมไอทีที่เอื้อให้เกิดประโยชน์มากมาย รวมถึงความเร็วและความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นในการใช้ทรัพยากรไอทีมากน้อยได้ตามความต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ การทำงานจากระยะไกล และการนำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลที่รวดเร็วที่ทั้งพนักงานและลูกค้าคาดหวัง  แม้ว่าผู้ตอบแบบสำรวจจะลดความสำคัญของแรงจูงใจ

ในการใช้คลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดค่าใช้จ่ายลง แต่ความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปของทรัพยากรไอทีทั้งหมดที่อยู่ทั้งบนคลาวด์ประเภทต่าง ๆ หรือที่อยู่ในระบบภายในขององค์กร รวมถึงความสามารถในการเคลื่อนย้ายเวิร์กโหลดไปใช้บนสภาพแวดล้อมที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ จะช่วยให้ทีมไอทีใช้ต้นทุนได้อย่างคุ้มค่าและสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างรัดกุม

อุปสรรคในการใช้งาน

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่รวมถึงในประเทศไทยระบุว่าพวกเขาอยู่ในกระบวนการย้ายไปใช้โครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์  แน่นอนสำหรับองค์กรส่วนใหญ่กระบวนการนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในข้ามคืน แอปพลิเคชั่นรูปแบบเก่า อาจต้องเก็บอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานเก่าระยะหนึ่ง หรือต้องใช้ผู้มีทักษะในการปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชั่น ซึ่งองค์กรนั้น ๆ อาจจะไม่มีผู้มีทักษะนี้อยู่เลย

ในทุกปีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดระบุว่าข้อกังวลด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนับเป็นสององค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจ และเป็นความท้าทายสูงสุดในการใช้คลาวด์  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ 51% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยระบุว่า การผสานรวมข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นความท้าทายที่กังวลมากกว่าระบบความปลอดภัยซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 44%  ในขณะที่ตัวเลขความกังวลเรื่องความปลอดภัยในระดับโลกอยู่ที่ 51%

มากกว่าสองในสามของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยยังระบุว่าการทำงานแยกส่วนกันเป็นไซโลของทีมงานด้านพับลิคและไพรเวทคลาวด์นับเป็นความท้าทาย ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจเฉลี่ยทั่วโลก 12 เปอร์เซ็นเทจพอยต์ 

ศักยภาพในการโยกย้ายแอปพลิเคชั่นไปมาระหว่างไพรเวทและพับลิคคลาวด์ รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชั่น ได้แบบโมบิลิตี้บนสภาพแวดล้อมคลาวด์ทุกประเภท คือคุณสมบัติหลักของไฮบริดคลาวด์ที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจว่าประเด็นดังกล่าวจะปรากฎอยู่ในรายการความท้าทายในรายงานฉบับนี้  ที่น่าสนใจคือ แม้ว่าในขณะที่ในประเทศไทยตระหนักถึงความท้าทายด้านการผสานรวมและบริหารเวิร์กโหลดในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่แตกต่างกัน แต่ประเด็นที่เชื่อมโยงกับการใช้โมบิลิตี้แอปพลิเคชั่นกลับอยู่ในลำดับที่ 7 ของรายการความท้าทายต่าง ๆ

เหตุผลหนึ่งที่อาจมีส่วนทำให้ผลสำรวจออกมาเป็นเช่นนี้ คือ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ในไทย (48%) กล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่าการย้ายแอปพลิเคชั่นบนคลาวด์ง่ายขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับในภูมิภาคอื่น ๆ (ตารางที่ 7)

ดังนั้น ในขณะที่ 55% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยคาดหวังว่าศักยภาพด้านการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชั่นไปมาระหว่างคลาวด์ต่าง ๆ จะมีการพัฒนาขึ้น  20% ยังคงเชื่อว่ามันจะยังคงมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสองเท่าของตัวเลขระดับโลกที่อยู่ที่ 12%

เมื่อมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบใดดี ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ระบุเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการตอบโจทย์ด้านกฎระเบียบเป็นปัจจัยแรกในการตัดสินใจ ที่ตามมาติด ๆ คือเรื่องของความคุ้มค่าการลงทุน (ตารางที่ 9)  แม้ว่าผู้ตอบแบบสำรวจในไทยเห็นด้วยกับคำตอบดังกล่าว แต่ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยยังให้ความสำคัญต่อเรื่องงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนว่าเป็นปัจจัยหลักสูงกว่าผลสำรวจในระดับภูมิภาคค่อนข้างมาก

>  แนวโน้มการใช้แอปพลิเคชั่น

แผนระยะสั้นของการใช้คลาวด์ของปี 2561 และ 2562 แตกต่างกันอย่างมาก โดยเกือบสามในสี่ (73%) ของผู้ตอบแบบสำรวจในปี 2562 รายงานว่ากำลังย้ายแอปพลิเคชั่นจำนวนหนึ่งจากพับลิคคลาวด์กลับไปยังไพรเวทคลาวด์ ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนของการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขี้นเล็กน้อยจากปี 2561 ถึง 2562 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น  เป็นเหตุผลว่าทำไมในปี 2563 เราจึงติดตามผลด้วยคำถามเป้าหมายและเพื่อค้นพบแรงจูงใจในการนำแอปพลิเคชั่นกลับมาใช้บนดาต้าเซ็นเตอร์ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงการตัดสินใจว่าจะใช้แอปพลิเคชั่นที่ใดในวันนี้ และในอนาคต  

โดยส่วนใหญ่การย้ายแอปพลิเคชั่นจากพับลิคคลาวด์ไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลมากกว่าเมื่อเงื่อนไขการใช้ทรัพยากรไอทีคาดการณ์ได้  ผลสำรวจพบว่า 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามในไทยเลือกเหตุผลนี้เมื่อจะย้ายแอปพลิเคชั่นไปที่ดาต้าเซ็นเตอร์ และอยู่ในอันดับที่ 6 (ตารางที่ 10) เหตุผลอื่น ๆ ที่มีการกล่าวถึงบ่อยครั้ง (และมีสัดส่วนสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญ) รวมถึงความสามารถในการพัฒนาความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (71%) และความสามารถในการควบคุมแอปพลิเคชั่นได้มากขึ้น (63%)

ตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจในไทยใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ใดบ้างระหว่างปี 2562 และ 2563 เปรียบเทียบกับผลสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และระดับโลก ในขณะที่มีการใช้งานแอปพลิเคชั่นกระจายใกล้เคียงกันในระดับโลก แต่ในประเทศไทยมากกว่าครึ่ง (51%) ระบุว่าปัจจุบันใช้งานแอปพลิเคชั่นบนพับลิคคลาวด์

ในขณะที่คาดการณ์ว่าการใช้พับลิคคลาวด์ระดับโลกจะสูงขึ้น ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยรายงานว่ามีแผนการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนพับลิคคลาวด์มากขึ้นในปี 2564 (ตารางที่ 12)

>  ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการใช้ไอที

76% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั่วโลกกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้ในองค์กรของตนมองการใช้ไอทีในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น และมากกว่าสี่ในห้า (82%) ของบริษัทผู้ตอบแบบสำรวจในไทยเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้  ในหลาย ๆ กรณี การแพร่ระบาดนี้บังคับให้ฝ่ายไอทีต้องใช้คลาวด์เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานไอทีพร้อมรับมือกับจำนวนพนักงานที่ต้องทำงานจากที่บ้านที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อขอให้มองย้อนไป 1 ปี 40% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยรายงานว่า ไม่มีพนักงานคนใดทำงานจากที่บ้านเป็นประจำ (ตารางที่ 13) แต่เมื่อได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตัวเลขผู้ตอบแบบสำรวจในประเด็นนี้ลดลงจาก 40% มาอยู่ที่ 17%  ในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าหลังสถานการณ์โควิดพนักงานจำนวนมากยังคงต้องทำงานจากบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่า จะมีการกลับมาทำงานที่สำนักงานในอีก 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า

ผู้ตอบแบบสำรวจทุกคนกล่าวว่าด้วยผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ทำให้ต้องลงทุนในระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทยและอยู่อันดับต้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับโลกในการลงทุนใหม่ ๆ ด้านไฮบริดคลาวด์ อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยรายงานอย่างมีนัยสำคัญว่าจะลงทุนเพิ่มทั้งพับลิคและไพรเวทคลาวด์เมื่อเทียบกับผลสำรวจระดับภูมิภาคและระดับโลก (ตารางที่ 14)  

(ตารางที่ 15) การแพร่ระบาดเป็นยังเชื้อเพลิงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญเร่งด่วน  เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของไอทีในอีก 12 ถึง 18 เดือนจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยให้คะแนนทุกรายการที่ระบุในตารางที่ 15 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลก

>  บทสรุป

บริษัทในประเทศไทยที่ตอบแบบสำรวจในปีนี้ นิยมโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น และจากทั่วโลก  เช่นเดียวกับผู้ตอบแบบสำรวจทั่ว ๆ ไป ประเทศไทยใช้โครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งแบบดาต้าเซ็นเตอร์ ไพรเวทคลาวด์ และพับลิคคลาวด์ ที่ยังไม่ได้มีการผสานการทำงานร่วมกัน  ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยได้ระบุถึงเส้นทางเดินสู่การใช้ไฮบริดคลาวด์ของตน ด้วยการขยายการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบมัลติพับลิคคลาวด์ในปีแรก หลังจากนั้นภายในปีที่สามจะใช้รูปแบบคลาวด์แบบผสมแต่ยังไม่ผสานการทำงานเข้าด้วยกัน

ในที่สุดสภาพแวดล้อมเหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็นไฮบริดคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบที่แอปพลิเคชั่นและเวิร์กโหลดสามารถเคลื่อนย้ายการทำงานได้อย่างคล่องตัว มีการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยที่มีแบบแผนเป็นหนึ่งเดียว  ผู้ตอบแบบสำรวจในไทยรายงานว่ามีการใช้ HCI ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการเปลี่ยนผ่าน หรือแทนที่ดาต้าเซ็นเตอร์แบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีไพรเวทคลาวด์  67% ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทย กล่าวว่าจะใช้ไฮบริดคลาวด์เพียงอย่างเดียวภายในห้าปีต่อจากนี้ (เพิ่มขึ้น 63 เปอร์เซ็นเทจพอยต์จากปัจจุบันที่ 4%)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลักดันให้ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากใช้โครงสร้างพื้นฐานพับลิคคลาวด์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของพนักงานจำนวนมากจากที่บ้านได้อย่างรวดเร็ว และขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนใหม่ ๆ ในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และเครื่องมือต่าง ๆ มากขึ้น และในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านนี้มากกว่าที่อื่น ๆ นั่นหมายถึงสถานการณ์โควิด-19 มีส่วนทางอ้อมในการใช้ไฮบริดคลาวด์และการริเริ่มด้านดิจิทัลต่าง ๆ 

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,101,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Nutanix Enterprise Cloud Index ข้อมูลจากการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
Nutanix Enterprise Cloud Index ข้อมูลจากการสำรวจผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6KqKGBpVffMW8OXCO9ToFy-RlIsUHhUIznGEypDT6IPhJy_XaNsV5dZI-L5PhQn1JC1yN2RzhU5cmyVZRjIT4HwMOTISrQPZrjXce_ltQ7PLtVAQ3sYaiZ9Ym-cQcM8q6VyUSM2EVyAE/s16000/EnX8abbW8AcAm-v.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6KqKGBpVffMW8OXCO9ToFy-RlIsUHhUIznGEypDT6IPhJy_XaNsV5dZI-L5PhQn1JC1yN2RzhU5cmyVZRjIT4HwMOTISrQPZrjXce_ltQ7PLtVAQ3sYaiZ9Ym-cQcM8q6VyUSM2EVyAE/s72-c/EnX8abbW8AcAm-v.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/02/nutanix-enterprise-cloud-index.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/02/nutanix-enterprise-cloud-index.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy