--> Brother ได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการระดับ Gold จากสถาบัน SQI | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Brother ได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการระดับ Gold จากสถาบัน SQI


บราเดอร์รุกหน้าด้านคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผ่านการรับรองคุณภาพการให้บริการระดับ Gold จากสถาบัน Service Quality Institution (SQI) เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าอีกระดับ พร้อมเตรียมเสริมพัฒนาการต่อยอดงานบริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบราเดอร์ทุกคน

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บราเดอร์ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขายมาโดยตลอด บริษัทฯ ไม่เพียงแค่เพิ่มทักษะให้แก่ทีมบริการเท่านั้นแต่เรายังเสริมด้านการปรับ mindset เข้าไปด้วย ซึ่งเชื่ออย่างยิ่งว่าการได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการระดับ Gold จากสถาบัน SQI ในครั้งนี้ จะเป็นอีกส่วนที่ช่วยต่อยอดการบริการหลังการขายของบราเดอร์ให้สามารถพัฒนาต่อเนื่องสู่อนาคต

“at your side คือหลักในการปฏิบัติหรือ motto ที่บราเดอร์ยึดถือมาโดยตลอด เราพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม ซึ่งหลักในการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์จะมุ่งไปที่ 2 ส่วน คือ การมุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าเสมอ” นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กล่าวเสริม

ด้าน ดร.รัชชุมา หุตายน ผู้อำนวยการสถาบันคุณภาพการให้บริการ SQI  (Service Quality Institution) กล่าวถึงภาพรวมการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของ บราเดอร์ ว่า บราเดอร์ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ระดับผู้บริหารที่กำหนดนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติที่ต้องรับนโยบายดังกล่าวมาสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรมแห่งการบริการที่เต็มไปด้วยศักยภาพ และถือเป็นที่แรกที่ใช้เวลาในการทดสอบตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพงานบริการได้รวดเร็วกว่าที่สถาบันกำหนดเนื่องจากความพร้อมของระบบการให้บริการที่ได้วางรากฐานมาดีแล้ว ยังประกอบกับความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง ทำให้การก้าวไปอีกหนึ่งขั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดต่อบราเดอร์ 

นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บราเดอร์ มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนั้นการสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น บราเดอร์ จึงได้พัฒนามาตรฐาน Service Excellence ขึ้น เพื่อวางกรอบการบริการให้แก่พนักงานฝ่ายบริการทุกคนให้ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยชูความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบงานบริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บราเดอร์ ยังได้จัดฝึกอบรมทีมบริการอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการส่งมอบบริการอันเป็นเลิศสู่ลูกค้า และเพื่อการพัฒนาอีกขั้น บราเดอร์ จึงได้ขอรับการประเมินการรับรองคุณภาพโดยเกณฑ์การรับรองของสถาบัน SQI ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ตรวจสอบงานบริการที่ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำมาร่วมประเมินคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการของบราเดอร์ 

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บราเดอร์ ได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้า จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บราเดอร์ จึงได้ขอเข้ารับการประเมินการรับรองคุณภาพเกณฑ์การรับรองจากสถาบัน SQI โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้ความสำคัญต่อแนวนโยบายคุณภาพการให้บริการลูกค้าตั้งแต่ภายในองค์กรไปจนถึงการมอบประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ลูกค้าภายนอก” นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล กล่าวเพิ่มเติม

นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวนิชย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงแนวทางและแผนการพัฒนางานบริการของบราเดอร์จากปัจจุบันสู่อนาคตว่า เป้าหมายของทีมบริการหลังการขายของบราเดอร์ คือการมอบบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ หลักในการทำงานแบบ outside in จึงเป็นอีกหนึ่งหลักที่บราเดอร์ยึดถือมาโดยตลอดเพราะความต้องการของลูกค้าคือหัวใจหลักในการส่งมอบบริการ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกวันส่งผลโดยตรงต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้า รวมถึงความหลากหลายของ generation ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่บราเดอร์ต้องนำมาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่คำนึงถึงในทุกครั้งที่เราต้องการพัฒนางานบริการ นอกจากนี้ บราเดอร์ ยังได้พัฒนา product ด้านงานบริการเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้า อาทิ Brother Care Pack  บริการเสริมพร้อมดูแลหลังการขาย เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการขยายเวลาการรับประกัน บริการซ่อมนอกสถานที่ บริการติดตั้งเครื่อง บริการบำรุงรักษา บริการตรวจเช็คบำรุงรักษารายปี และ Brother Care Express บริการรับส่งซ่อมพร้อมส่งคืน เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า มอบบริการพิเศษรับส่งซ่อมพร้อมส่งคืนแบบรับเร็วถึงที่ ส่งไวถึงมือ ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทาง 

“บราเดอร์ พร้อมนำความแข็งแกร่งของทีมบริการมาพัฒนาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยล่าสุด บราเดอร์ได้พัฒนา Brother Live Chat และ bot เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วแก่ลูกค้า เสริมทีม contact center ที่พร้อมให้บริการอยู่แล้ว” นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวนิชย์ กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนางานบริการของบราเดอร์ในอนาคต

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,283,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,84,Entertainment,145,EV,109,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,767,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1168,Motorbike,33,PR News,317,PropTech,53,Real Estate,290,Review,109,Sports,3,Telecom,209,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Brother ได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการระดับ Gold จากสถาบัน SQI
Brother ได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการระดับ Gold จากสถาบัน SQI
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjGHp4-wC_ulOijYJpWPYa9S8TcrOBtzmhN66ZSYlh3hyphenhyphenP5zmIooUtvk7JuB9kDz9MfuVNh5-aB2NpOctyWMdPpOwUKzaT0mskEyKUUj62kfpwmk3Aj9cdDgJR5bW6iX56izQ3dQq8WsE/s16000/Brother+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+SQI.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjGHp4-wC_ulOijYJpWPYa9S8TcrOBtzmhN66ZSYlh3hyphenhyphenP5zmIooUtvk7JuB9kDz9MfuVNh5-aB2NpOctyWMdPpOwUKzaT0mskEyKUUj62kfpwmk3Aj9cdDgJR5bW6iX56izQ3dQq8WsE/s72-c/Brother+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A+SQI.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/03/brother-gold-sqi.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/03/brother-gold-sqi.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy