--> HUAWEI เผยรายงานสมุดปกขาว NetX 2025 ต้นแบบโครงข่ายแห่งอนาคต | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

HUAWEI เผยรายงานสมุดปกขาว NetX 2025 ต้นแบบโครงข่ายแห่งอนาคต

นายเผิง ซง ประธานฝ่ายการตลาดและโซลูชันสำหรับลูกค้าโครงข่ายของหัวเว่ย ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ "NetX 2025: เส้นทางสู่โครงข่ายแห่งอนาคต หรือ The Path to Future Networks" ในงานแถลงข่าวออนไลน์ของหัวเว่ย ณ งาน MWC Shanghai 2021 โดยนายเผิงได้เผยข้อมูลจากรายงานสมุดปกขาว NetX 2025 ที่ประกอบด้วยข้อมูลจาก IDC และรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาโครงข่ายแบบ GUIDE ซึ่งถือเป็นต้นแบบของโครงข่ายแห่งอนาคต

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การให้บริการด้านโทรคมนาคมได้ก้าวผ่านจากยุคที่ใช้เพียงแค่เสียง ไปสู่การให้บริการที่รวมการส่งข้อมูลหลากหลายรูปแบบ วิดีโอ และอื่น ๆ โดยเทคโนโลยีไร้สาย เทคโนโลยีไอที รวมถึงเทคโนโลยีด้านการคมนาคมเองก็ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของบริการด้านการสื่อสาร เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของผู้คนที่เพิ่มขึ้นได้

นายเผิงกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนผ่านไปยังสังคมอัจฉริยะที่เร็วขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกภาคอุตสาหกรรมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีจะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ดังนั้น การวางแผนโครงข่ายแบบเจาะจง (Target-network) จะเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการเติบโตใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม และจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทางธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จะต้องปรับตัวอย่างมากและรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับความต้องการของบริการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องวางแผนการพัฒนาโครงข่ายดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับโอกาสในวันข้างหน้า

ในระหว่างการบรรยาย นายเผิงได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของหัวเว่ยเกี่ยวกับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในปี 2025 ไว้ว่า จากศักยภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน หัวเว่ยเชื่อว่าการพัฒนาโครงข่ายแบบเจาะจงจะต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ได้แก่ การให้บริการในความเร็วระดับกิกะบิตครอบคลุมทุกที่ (Gigabit Anywhere) การทำงานอัตโนมัติในระดับสูง (Ultra-Automation) การเชื่อมต่อคลาวด์แบบอัจฉริยะได้หลากหลาย (Intelligent Multi-Cloud Connection) การมอบประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างและดีกว่า (Differentiated Experience) และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Harmony) ซึ่งสามารถสรุปรวมเป็นแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายแบบ GUIDE นั่นเอง

5 คุณสมบัติภายใต้แนวคิดการพัฒนาโครงข่ายเจาะจงแบบ GUIDE มีรายละเอียดหลักดังนี้: 

การให้บริการในความเร็วระดับกิกะบิตได้ครอบคลุมทุกที่นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ เพราะความเร็วระดับนี้เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในหลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร เมือง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นความต้องการพื้นฐานของแอปพลิเคชัน VR และ AR  กล้องระดับอุตสาหกรรม หรือการเก็บข้อมูลจำนวนมาก

การทำงานอัตโนมัติในระดับสูง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงข่ายที่มีการเดินระบบและซ่อมบำรุงแบบอัจฉริยะ (intelligent O&M) เนื่องจากการให้บริการ 5G ที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงความซับซ้อนที่มากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ให้บริการจำเป็นต้องเปิดให้ระบบทำงานอัตโนมัติได้ในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้บิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อลดจำนวนงานของพนักงานลง และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว 

การเชื่อมต่อคลาวด์หลากหลายรูปแบบอย่างอัจฉริยะจะทำให้โครงข่ายสามารถรวบรวมบริการหลายแบบเข้าด้วยกันได้ เทคโนโลยีคลาวด์นั้นเติบโตขึ้นจนกลายเป็นฟีเจอร์หลักที่หลายบริการต้องพึ่งพา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทำให้ระบบไอทีของหลาย ๆ องค์กรต้องพึ่งพาคลาวด์มากขึ้น และการที่องค์กรสามารถเชื่อมต่อคลาวด์ได้หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มความเสถียรของการบริการ และช่วยกู้ระบบในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องขยายการบริการที่เชื่อมต่อการเข้าถึงคลาวด์ที่หลากหลายเข้าด้วยกันให้ได้

การมอบประสบการณ์ใช้งานที่แตกต่างและดีกว่า จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้ให้บริการโครงข่ายเดินไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจได้ เพราะประสบการณ์การใช้งานที่ดีของลูกค้า หมายถึงความสามารถในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เราเห็นตัวอย่างมากมาย เช่น ลูกค้าระดับองค์กร หรือตลาดหลักทรัพย์ ยินดีจ่ายค่าเช่าโครงข่ายเพิ่มขึ้น 10 เท่า เพื่อแลกกับอัตราความหน่วงที่ลดลง 1 มิลลิวินาที ดังนั้น สำหรับผู้ให้บริการ ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจทางด้านความยั่งยืนของผู้ให้บริการชั้นนำของโลกหลายราย โดยผู้ให้บริการจะต้องพัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลภาวะ และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ยังควรที่จะจับมือกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสังคมสีเขียวผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถทำได้ 

รูปแบบการสร้างโครงข่ายแบบ GUIDE ที่อยู่ในรายงาน NetX 2025 สำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายนี้ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของหัวเว่ยในวิสัยทัศน์ของลูกค้าและการพัฒนาบริการต่าง ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ หัวเว่ยมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างโครงข่ายสำหรับอนาคตและเดินหน้าสู่ความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันภายในปี 2025

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,292,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: HUAWEI เผยรายงานสมุดปกขาว NetX 2025 ต้นแบบโครงข่ายแห่งอนาคต
HUAWEI เผยรายงานสมุดปกขาว NetX 2025 ต้นแบบโครงข่ายแห่งอนาคต
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwyEMeDdf_CFtfFkyJkZOKTlFSwvs0chUkzRyZxRmQWn3VqJE507A_a1iR0_n08nmA9d75vBIjq_TbAqKT7E5S3Z05FwdkrJZIxBB51SAZa9YM5zmnmal4VA-nTvh1ebx3zRG41yzlUio/s16000/image003.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwyEMeDdf_CFtfFkyJkZOKTlFSwvs0chUkzRyZxRmQWn3VqJE507A_a1iR0_n08nmA9d75vBIjq_TbAqKT7E5S3Z05FwdkrJZIxBB51SAZa9YM5zmnmal4VA-nTvh1ebx3zRG41yzlUio/s72-c/image003.png
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/03/huawei-netx-2025.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/03/huawei-netx-2025.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy