--> หัวเว่ยเผยรายงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดี พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วย ICT” | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

หัวเว่ยเผยรายงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดี พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วย ICT”หัวเว่ยเผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องถึง 13 ปีแล้ว โดยรายงานฉบับปี 2563 กล่าวถึงความคืบหน้าที่สำคัญของหัวเว่ยในปีที่ผ่านมา ภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 4 เรื่อง ได้แก่ ความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีดิจิทัล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างอีโคซิสเต็มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โครงการ TECH4ALL เพื่อสร้างความเท่าเทียมและครอบคลุมทางดิจิทัล: ในโลกดิจิทัล  เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หัวเว่ยเปิดตัวโครงการ ‘ล้อแห่งทักษะ’ (Skills on Wheels program) และโครงการการเชื่อมต่อโรงเรียนต่าง ๆ (Connecting Schools program) กว่า 200 แห่งทั่วโลก สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนมากกว่า 60,000 ชีวิต นอกจากนี้ หัวเว่ยยังใช้โซลูชันด้าน ICT เพื่อช่วยเหลือในด้านการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดตามชุมชนต่าง ๆ โดยได้นำไปปฏิบัติงานและช่วยเหลือทางเทคนิคในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ช่วยสนับสนุนชุมชนในพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในเวลานี้

ในปีที่ผ่านมา หัวเว่ยยังใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวช่วยปกป้องเขตอนุรักษ์จำนวน 22 แห่งใน 18 ประเทศ เพื่อทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหัวเว่ยยังได้เปิดตัวโซลูชัน RuralStar Pro เพื่อส่งมอบบริการด้านเสียงและเครือข่ายสัญญาณมือถือให้แก่หมู่บ้านเล็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน โซลูชัน RuralStar ของหัวเว่ยได้ส่งมอบโครงข่ายที่ครอบคลุมการใช้งานของผู้คนมากกว่า 50 ล้านคนในพื้นที่ชุมชนห่างไกล

ยึดมั่นผู้คนเป็นศูนย์กลาง: สร้างผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพสูง

คุณเทา จิงเหวิน คณะกรรมการและประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSD) ของหัวเว่ยกล่าวในรายงานฉบับนี้ว่า “เราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีควรให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นหลัก ควรรับใช้ผู้คนในรูปแบบที่ให้ความเคารพถึงสิทธิของพวกเขาอย่างเต็มที่ ด้วยการให้ความมั่นใจในการชี้แจงรายละเอียดด้านตัวเลือกและความยินยอมต่าง ๆ อย่างเต็มที่”

หัวเว่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับต้น ๆ ในปี พ.ศ.2563 หัวเว่ยเปิดตัวแนวทางและเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านความน่าเชื่อถือของกระบวนการด้านซอฟต์แวร์ (Software Process Trustworthiness Capability Framework and Assessment Criteria) ซึ่งทำให้เกิดกลไกการผลิตชุดคำสั่ง (coding) ที่มีความน่าเชื่อถือแบบครบชุด โดยจนถึงช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หัวเว่ยครอบครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันความเป็นส่วนตัวทั่วโลกรวมทั้งหมด 2,963 รายการ และในปีที่ผ่านมา บริษัทยังลงนามในสัญญาว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลกับผู้ผลิตสินค้ากว่า 5,000 รายและยังมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานทั้งหมดจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เทคโนโลยีเพื่อโลกที่ดีกว่า: เสริมพลังการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี

คุณเหลียง หัว ประธานบริษัทหัวเว่ยกล่าวในรายงานว่า “โลกอัจฉริยะควรเป็นโลกสีเขียวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าใจและปกป้องธรรมชาติ รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อโลกของเราได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถร่วมมือกับธรรมชาติและช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้” 

จากความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างโลกดิจิทัลที่ยั่งยืนกว่าเดิมและเป็นโลกสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หัวเว่ยจึงให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยในปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของหัวเว่ยต่อยอดขาย 1 ล้านหยวน ลดลงถึง 33.2% เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2555) และยังมากกว่าเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ที่ 30% ในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย

เพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน หัวเว่ยได้นำโซลูชันพลังดิจิทัลมาใช้ในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค พร้อมให้บริการแก่จำนวนประชากร 1 ใน 3 ของประชากรทั้งโลก จนถึงปัจจุบัน โซลูชันเหล่านี้ผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 325,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และช่วยลดการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 10,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงถึง 160 ล้านตัน

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดี :เดินหน้าสร้างคุณค่าทางสังคมและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

นอกจากการมุ่งสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า หัวเว่ยยังให้ความสําคัญต่อการสร้างคุณค่าทางสังคมให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs.)

ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 หัวเว่ยได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานทุกคนและช่วยให้ซัพพลายเออร์รวมทั้งผู้รับเหมาสามารถกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หัวเว่ยได้จัดตั้งโครงการการกุศลกว่า 650 โครงการทั่วโลก และความสำเร็จของโครงการหลักอย่าง ‘Seeds for the Future’ ที่สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT ให้แก่เยาวชนก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่นักศึกษาได้เกือบ 9,000 คนจากใน 130 ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะกลายมาเป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและสร้างคุณค่าต่ออุตสาหกรรม ICT ในอนาคต

ในยุคหลังโรคระบาดโควิด-19 เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน หัวเว่ยพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อนำโซลูชันด้าน ICT มาใช้ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และท้ายที่สุดแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปิดกว้างให้ทุกคน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กรสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพื่อโลกอัจฉริยะที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

ท่านสามารถอ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหัวเว่ยประจำปี 2563 ได้ที่ http://www.huawei.com/en/sustainability/sustainability-report

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1133,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: หัวเว่ยเผยรายงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดี พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วย ICT”
หัวเว่ยเผยรายงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งที่ดี พัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วย ICT”
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirkfHourluTOHBvG43Zl8SRr_i_nrPTGZIY6T-eRN4X01omtnwStEd792IS7v5s2hvR1YVuSJGp_uFj_YVys_BVfHWNh83-JV7ZWeAFJBkdDy-x1Kgsg3hUZXzuKUf-vA4R3mIEwWZIHIt/s16000/143244_150.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirkfHourluTOHBvG43Zl8SRr_i_nrPTGZIY6T-eRN4X01omtnwStEd792IS7v5s2hvR1YVuSJGp_uFj_YVys_BVfHWNh83-JV7ZWeAFJBkdDy-x1Kgsg3hUZXzuKUf-vA4R3mIEwWZIHIt/s72-c/143244_150.jpeg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/07/huawei-sustainability-2020.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/07/huawei-sustainability-2020.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy