--> จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูลของ Nutanix | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูลของ Nutanix

บทความโดยนายคริส แพพป์

ข้อมูลของบริษัทเป็นขุมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีคุณค่า ซึ่งบริษัทต่าง ๆ สามารถจำแนกข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และค้นพบกุญแจที่จะปลดล็อกความท้าทายต่าง ๆ จากข้อมูลเหล่านั้น เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางธุรกิจได้ ข้อมูลมีความสำคัญแซงหน้าแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไปแล้ว โดยจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่องค์กรให้ความสำคัญ กลายเป็นทรัพย์สินใหม่ที่มีมูลค่า ต้องได้รับการปกป้อง ใช้ให้เป็นประโยชน์ และใช้อย่างเหมาะสม ทีมงานด้านไอทีมีภารกิจสำคัญที่หนักและยาก ในการบริหารจัดการขุมทรัพย์นี้ 

ในขณะเดียวกันธุรกิจก็ต้องการยกระดับประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น ต้องการความคล่องตัวมากขึ้น และต้องการความยืดหยุ่นแม้ว่าปริมาณข้อมูลจะเติบโตในอัตราสูงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (เป็นหลักเซตตะไบต์) อย่างไรก็ตาม แม้จะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลดังที่กล่าวมา แต่สิ่งที่บริษัทต่าง ๆ คาดหวังไว้ก็ยังเป็นไปอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาโดยตลอด และยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพการทำงาน ความคล่องตัว และความพร้อมใช้งานตามที่ธุรกิจต้องการ

เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมเป็นอันตรายต่อฐานข้อมูล

องค์กรจำนวนมากกำลังใช้งานฐานข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของตนบนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนและความท้าทายด้านฐานข้อมูลหลายประการ ผู้นำด้านไอทีในปัจจุบันต้องพยายามบริหารจัดการความซับซ้อนที่ไม่มีวันหมดสิ้นที่เกิดอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดขององค์กร ความซับซ้อนนี้ทำให้ธุรกิจประสบความยุ่งยากในการบุกตลาดใหม่ ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย และการรับมือกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลต่าง ๆ

ต้นกำเนิดของความท้าทายส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม เกิดจากการที่โครงสร้างนั้นสร้างขึ้นจากทรัพยากรที่แยกส่วนกัน (เป็นไซโล) เช่น สตอเรจ เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชวลไลเซชัน ระบบเน็ตเวิร์ก และระบบความปลอดภัย การออกแบบที่แยกส่วนกันนี้ทำให้การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูลใหม่ และชุดโครงสร้างหน่วยความจำที่จัดการไฟล์ฐานข้อมูล (database instances) ทำได้ยาก นอกจากนี้สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเหล่านี้มีจุดที่หากเกิดการล้มเหลวเพียงจุดเดียวจะทำให้ระบบทั้งหมดหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง หรือที่เรียกว่า points of failure หลายจุด ซึ่งทำให้ระบบไอทีไม่แข็งแรง และเสี่ยงต่อการที่ระบบหยุดทำงานกระทันหันโดยไม่ได้วางแผนมาก่อน

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลที่เป็นไซโลก่อให้เกิดความซับซ้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทีมไอทีที่ขยายการทำงานอย่างยืดหยุ่นไปแล้ว ความซับซ้อนนี้ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและทีมต่าง ๆ ที่ดูแลการทำงานของฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ จึงทำให้เหลือเวลาเพียงน้อยนิดที่จะสร้างนวัตกรรมที่แท้จริงเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) ที่เป็นเรื่องยากได้ 

ปัจจุบัน นอกจากความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ยังมีปัญหาเพิ่มขึ้นจากความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปจากการใช้ฐานข้อมูล การแพตช์ การบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และสถานการณ์นี้จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพแวดล้อมขยายใหญ่ขึ้น เกิดการโยนความรับผิดชอบระหว่างทีมต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำตาม SLAs ได้ เพราะการติดตั้งใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเบสใช้เวลานานเกินไป ข้อมูลจากการศึกษาของ IDC ล่าสุดพบว่า การใช้เวลาในการบำรุงรักษามากเกินไป ส่งผลให้ 75%  ของงบประมาณในการบริหารจัดการฐานข้อมูลถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงาน 

สมรรถนะของฐานข้อมูลจำเป็นต้องปรับประสิทธิภาพตามการเติบโตของธุรกิจได้ แต่การที่องค์กรไม่สามารถทำตาม SLAs ที่ต้องการประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดได้ จะส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีพอ  การที่จะตอบโจทย์ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพได้นั้น โดยปกติต้องการการอัปเกรดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และยังโยงใยถึงการต้องหยุดระบบเพื่องานซ่อมบำรุงที่ยืดเยื้ออีกด้วย

นอกจากนี้ การทำงานด้านฐานข้อมูลแบบแมนนวลทำให้มีแนวโน้มว่าจะเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานของมนุษย์ ซึ่งส่งผลให้ฐานข้อมูลสำคัญต้องหยุดทำงาน ในสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร โดยเฉลี่ยแล้วมีสำเนาฐานข้อมูล แต่ละรายการ 10 สำเนา ซึ่งได้รับการจัดเก็บไว้บน SAN storage ที่มีค่าใช้จ่ายสูง การวิจัยของ IDC พบว่า 45% ถึง 60% ของความจุของสตอเรจถูกจัดสรรให้ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นสำเนา ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นสำเนาประมาณ 56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563

โซลูชันด้านฐานข้อมูลของนูทานิคซ์

ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ความคล่องตัว และความพร้อมใช้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มด้วยการขจัดการทำงานหรือทรัพยากรที่เป็นไซโล และการลดภาระงานประจำวันที่เกิดจากความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน โซลูชันด้านฐานข้อมูลของนูทานิคซ์ทำให้การบริหารจัดการเวิร์กโหลดทั้งหมดขององค์กรง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการที่รวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียว ทำงานได้ในคลิกเดียว การจัดการแบบอัตโนมัติ และมีความพร้อมใช้งานมากขึ้น นูทานิคซ์ช่วยแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากความซับซ้อนมากมายของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ผ่านโครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์คอนเวิร์จ (HCI) และบริการดาต้าเบสแอสอะเซอร์วิส (DBaaS) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อมูลค่าของฐานข้อมูลในเบื้องต้นสามประการดังนี้

ลดระยะเวลาที่ลูกค้าใหม่รับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร (Time to Value) และเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ

Nutanix Era มอบฟังก์ชัน DBaaS ที่มาพร้อมการจัดการฐานข้อมูลด้วยคลิกเดียว [จัดเตรียม, โคลน, แพทช์, รีเฟรช และสำรองข้อมูล] โดยใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องสร้างและทดสอบเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และต้องพึ่งพาผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBAs) จัดสรรสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการสร้างและทดสอบเทคโนโลยี 

นูทานิคซ์สามารถมอบความคล่องตัวที่จำเป็นต้องใช้ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สามารถใช้ฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในบางกรณี สามารถเร่งความเร็วในการใช้งานเพื่อการพัฒนาและการทดสอบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ถึง 10 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูลสำคัญได้ถึง 5 เท่า เวลาที่ประหยัดได้นี้ช่วยให้ DBAs หันไปให้ความสำคัญกับโครงการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความคิดริเริ่มทางธุรกิจ มากกว่าต้องมาติดหนึบอยู่กับงานประจำทั่วไป

เพิ่มเวลาทำงานและมีความปลอดภัยสูงสุด

ความพร้อมใช้และความสามารถในการปรับขยายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่รวมถึงสถาปัตยกรรมแบบเว็บ-สเกลของนูทานิคซ์ ซึ่งสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ และมีระบบการกู้คืนเชิงรุก ความสามารถในการผสานการทำงานเข้าด้วยกัน ความเป็นอัตโนมัติ แอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย การเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน (data-at-rest) และการปิดบังฐานข้อมูล (database masking) มีรวมอยู่ในนูทานิคซ์ และพร้อมให้ใช้งานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน การแพทช์ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติและเป็นระบบ ช่วยให้มั่นใจว่าการแพทช์ทั้งหมดจะได้รับการติดตั้งใช้งานหลังจากการทดสอบ และจะไม่มีฐานข้อมูลใดต้องอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการโจมตีที่รู้ที่มาแล้ว และหลีกเลี่ยงการต้องหยุดระบบเนื่องจากต้องทำการแพทช์รอยรั่วที่ยังไม่ได้ทำ แม้การอัปเกรดและการสำรองส่วนประกอบต่าง ๆ ขององค์กรเป็นประจำจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะต้องแลกกับการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักชั่วคราวเพื่อทำการนั้น โซลูชันด้านฐานข้อมูลของนูทานิคซ์ช่วยให้องค์กรไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ ด้วยการทำให้การดำเนินงานด้านไอทีเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและไม่สะดุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีช่วงเวลาให้บริการมากที่สุด และช่วยให้ใช้ข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ความราบรื่นของการอัปเกรด การแพทช์ และการใช้ข้อมูลอย่างยืดหยุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่ม หมายถึงดาวน์ไทม์น้อยสำหรับอินสแตนซ์ระดับ 0 & 1 ส่งผลให้ดาวน์ไทม์ลดลงมากถึง 85%  ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการฐานข้อมูล คือ การทำธุรกิจขององค์กรดำเนินไปอย่างราบรื่น 

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่าย

หัวใจหลักของลูกค้าทุกรายคือ จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างไร โซลูชันด้านฐานข้อมูลของนูทานิคซ์สามารถขจัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นสำเนาที่สิ้นเปลือง ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านสตอเรจ ได้มากถึง 6 เท่า  ด้วยการโคลนแบบ zero-byte และการทำสแน็ปช็อตที่ประหยัดพื้นที่ที่ Era มีให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไลเซนส์ลงได้ถึง 2 เท่า  ด้วยการรวมสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลที่เป็นไซโลหลายรายการไว้ด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียวและบริหารจัดการได้ทั้งหมดโดยใช้ควาพยายามและทรัพยากรน้อยลง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นอีกมากจากการบริหารจัดการที่ง่าย ด้วยการใช้เวลาในการทำงานในแต่ละวันน้อยลง รวมถึงความยืดหยุ่น (ดาวน์ไทม์ลดลง) และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พนักงานมีผลงานมากขึ้น โซลูชันด้านฐานข้อมูลของนูทานิคซ์มอบประโยชน์ที่เป็นจริง จับต้องได้ให้กับลูกค้า ในแง่ของความคล่องตัวมากขึ้น, time to value เร็วขึ้น และต้นทุนรวมต่ำลง ผลการศึกษาที่จัดทำโดย IDC4 ซึ่งสำรวจว่าโครงสร้างพื้นฐานของนูทานิคซ์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด พบว่า

ต้นทุนรวมลดลง 62% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 7 เดือน ทั้งนี้ประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดคือ ความสามารถในการผลิตดีขึ้น ความคล่องตัวมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ระบบของนูทานิคซ์ลดเวลาในการจัดการได้มากกว่า 60%

ลดดาวน์ไทม์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ได้ถึง 85%

ลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างคล่องตัว โดยสามารถปรับใช้การประมวลผลใหม่ได้เร็วขึ้นถึง 73% สร้างสตอเรจใหม่ได้เร็วขึ้นถึง 68% และใช้เวลาน้อยลงเกือบ 40% ในการปรับใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์ด้วยการดำเนินงานด้านดาต้าเบสที่เรียบง่าย (อัตโนมัติ) ภายในหนึ่่งคลิก เพื่อปรับใช้ จัดการ และสนับสนุนสภาพแวดล้อมด้านดาต้าเบสทั้งหมด

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,757,Lifestyle,266,Marketing,157,Mobile Device,1128,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,285,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูลของ Nutanix
จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูลของ Nutanix
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSecb_Ce33esklOKj5wKxbIU3IZ_P-sOudqIYckWGHbDGt7DMNYdyhb9V-AkibfcHtdTv29HWI35qs02kXNEWTXSoF8CfFYCC99L17JlJnnURt1XLF2377CqkEqmuazuMR2ih8CLGzGvtJ/s16000/image.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSecb_Ce33esklOKj5wKxbIU3IZ_P-sOudqIYckWGHbDGt7DMNYdyhb9V-AkibfcHtdTv29HWI35qs02kXNEWTXSoF8CfFYCC99L17JlJnnURt1XLF2377CqkEqmuazuMR2ih8CLGzGvtJ/s72-c/image.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/07/nutanix-era-database-management-solution.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/07/nutanix-era-database-management-solution.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy