--> Philips ฉลองครบ 130 ปี ก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Philips ฉลองครบ 130 ปี ก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ

รอยัล ฟิลิปส์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพระดับโลก ฉลองครบรอบ 130 ปีของการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อสังคม ฟิลิปส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 (ค.ศ. 1891) ในเมืองไอนด์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ฟิลิปส์ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัย และปัจจุบันฟิลิปส์ตั้งเป้าที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นปีละ 2.5 พันล้านคน ภายในปีพ.ศ. 2573 ด้วยนวัตกรรมอันทรงคุณค่า

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ฟิลิปส์ถือโอกาสนี้ในการฉลองความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก และเราไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้น สร้างความร่วมมือ และยกระดับการทำธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นต่อไป ด้วยการทำงานร่วมกับผู้สร้างนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และสังคม ในการสร้างสรรค์  โซลูชันใหม่ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ความท้าทายของธุรกิจเฮลท์แคร์ในปัจจุบัน” 


นวัตกรรมและการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพของฟิลิปส์เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อฟิลิปส์ได้ประยุกต์เอาความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตหลอดไฟมาพัฒนาการผลิตหลอดเอกซเรย์สำหรับการฉายภาพรังสีวินิจฉัย ที่ช่วยลดการปล่อยรังสีเอกซเรย์ออกมาให้น้อยลงและได้ภาพที่คมชัดขึ้น นับแต่นั้นมาฟิลิปส์ได้คิดค้นนวัตกรรมสำคัญต่างๆ ด้านรังสีวินิจฉัยออกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อัลตร้าซาวด์ เอ็มอาร์ไอ (MRI) และคอมพิวเตอร์เอกซเรย์ (CT Scan)

ปัจจุบัน นวัตกรรมของฟิลิปส์ครอบคลุมการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร (Health Continuum) ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการดูแลสุขภาพที่บ้าน ฟิลิปส์ ได้มีการบูรณาการอุปกรณ์ ระบบ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อนำเสนอโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้บริโภคทั่วโลกมีสุขภาพดี และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดต้นทุนการรักษา และช่วยให้คุณภาพของชีวิตการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ดีขึ้น

นวัตกรรมล่าสุดจากฟิลิปส์ อาทิ 

Philips’ AI Workflow Suite – โซลูชัน IntelliSpace เป็นโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในขั้นตอนการประมวลผลด้านภาพรังสีวินิจฉัย มีการส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วย

Philips Image Guided Therapy System – เครื่องตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ Azurion ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล่าสุด เปลี่ยนการผ่าตัดใหญ่แบบเปิดไปเป็นการผ่าตัดเล็กที่มีแผลน้อย ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับตัวผู้ป่วยและโรงพยาบาล

eICU telemedicine program และ wearable biosensor – ระบบการประเมินและส่งข้อมูลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้ติดตามอาการของผู้ป่วย ใช้ในการตรวจติดตามอาการของผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในขณะที่อยู่ภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล

เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ประยุกต์เทคโนโลยี AI เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare Power Toothbrush 9900 Series Prestige ที่มาพร้อมเทคโนโลยี SenseIQ และเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Shaver 9000 Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยี SkinIQ ซึ่งช่วยดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยโซลูชันที่พร้อมปรับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนที่แตกต่างกัน

ความร่วมมือและพันธมิตรของเรา

ในโลกที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมด้านเฮลท์แคร์จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับนักวิจัยทางคลินิกและสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำ รวมถึงความร่วมมือระยะยาวกับโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ในการพัฒนาโซลูชันที่ครอบคลุมความต้องการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดต้นทุนทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น  

สถาบันการแพทย์มหาวิทยาลัยอูเทรคต์ (University Medical Center Utrecht)  ประเทศเนเธอร์แลนด์ กับความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงปริมาณด้านรังสีวินิจฉัย quantitative MRI technology หรือ MR STAT

สถาบันมะเร็งดาน่า-ฟาร์เบอร์ (Dana-Farber Cancer Institute) เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมพัฒนา Philips Oncology Pathways powered by Dana-Farber เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งจะอัปเดตตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ฟิลิปส์ ร่วมกับ MONET Technologies และเมืองอินะ ประเทศญี่ปุ่น ในการทดสอบการเตรียมความพร้อมด้านเฮลท์แคร์เพื่อรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศญี่ปุ่น จึงริเริ่มการนำรถมาติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์และเทคโนโลยี Connected Care เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนในสถานที่ต่างๆ ได้ โดยสามารถปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลจากวิดีโอระยะไกลได้

โรงพยาบาล Klinikum Stuttgart เมืองสตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี กับความร่วมมือระยะยาวถึง 10 ปี ด้านนวัตกรรม เพื่อให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยที่ทันสมัย รวมถึงโซลูชันเชื่อมต่อ Connected Care และระบบการจัดการข้อมูล Informatics

สำหรับในประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาล และสถาบันชั้นนำต่างๆ ในการพัฒนาวงการเฮลท์แคร์ในประเทศไทย อาทิ

ศูนย์การเรียนรู้และอบรมการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง แห่งแรกในประเทศไทย  ด้วยความร่วมมือระหว่าง ฟิลิปส์ ประเทศไทย และศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ต้องการมีศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขั้นสูง (Echocardiography) ให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและจำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศให้มากขึ้น

ความร่วมมือด้านงานวิชาการและการวิจัย ฟิลิปส์ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพด้านการวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านการติดตามผลการรักษาทางสถิติ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบเชื่อมต่อเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยในอนาคต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฟิลิปส์ได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ณ เมืองไอนด์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อตรวจคัดกรองวัณโรคให้พนักงานและประชาชนในเมืองทั้งหมด ต่อมาในช่วงยุค 90 ฟิลิปส์มีส่วนช่วยริเริ่มโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของประเทศเนเธอร์แลนด์อีกด้วย

ปัจจุบัน ฟิลิปส์มีกิจกรรมด้านความยั่งยืนมากมาย เพื่อช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG) อาทิ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ 75% ของการดำเนินงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียน 

นอกจากนี้ ฟิลิปย์ยังตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ได้ 2.5 พันล้านคนต่อปีภายในปี พ.ศ. 2573ฟิลิปส์จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า 400 ล้านคนให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรและการสนับสนุนจากมูลนิธิ ฟิลิปส์ ที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้แม้มีทรัพยากรที่จำกัด ตัวอย่างเช่น การนำโซลูชันอัลตร้าซาวด์แบบพกพา ไปมอบให้กับพยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับการฝึกอบรมในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ เพื่อดูแลหญิงตั้งครรถ์ในเคนยา 

สำหรับประเทศไทย ฟิลิปส์ ได้ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ และชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย เพื่อออกหน่วยตรวจโรคหัวใจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography) ณ โรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งขาดแคลนเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,101,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Philips ฉลองครบ 130 ปี ก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ
Philips ฉลองครบ 130 ปี ก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaRmoblLqEzJQVnISGVnqMCLoK1kC08v5yEDNz9qX6H3EPKvjZ-wZolIIL9h5FA7WHxqxtJPHv8GRUhUZe-XJE9g7u3K-_n6asmpcJUfwoRcotX1BnEZoqi4zXWBeVilNZNOr_y-B8UQD/s16000/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3+%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2597+%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C+%2528%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%2529+%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCaRmoblLqEzJQVnISGVnqMCLoK1kC08v5yEDNz9qX6H3EPKvjZ-wZolIIL9h5FA7WHxqxtJPHv8GRUhUZe-XJE9g7u3K-_n6asmpcJUfwoRcotX1BnEZoqi4zXWBeVilNZNOr_y-B8UQD/s72-c/%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3+%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2597+%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%258C+%2528%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%2529+%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/07/philips-healthcare-tech-leader.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/07/philips-healthcare-tech-leader.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy