--> TikTok จับมือ สสว. ติดอาวุธ SME ไทยเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

TikTok จับมือ สสว. ติดอาวุธ SME ไทยเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

TikTok For Business ร่วมมือกับ สสว. เดินหน้าติดอาวุธ SME ไทยพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการลงนาม MOU เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม พร้อมด้วยการเปิดโอกาสให้ SME ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการพัฒนารูปแบบการโฆษณาและการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

นางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดตัว TikTok For Business เมื่อช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างธุรกิจทุกขนาดรวมถึงธุรกิจ SME เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจ SME สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการทำธุรกิจด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์อย่างครบวงจร และล่าสุด TikTok For Business ได้ยกระดับการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ในประเทศไทยไปอีกขั้น ด้วยการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการทำการตลาดดิจิทัลรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ให้มีความโดดเด่น ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ได้พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok การสร้างโฆษณาวิดีโอสั้นเพื่อแนะนำแบรนด์และสินค้าได้อย่างน่าจดจำ การเพิ่มทราฟฟิคจากแพลตฟอร์ม TikTok ไปสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

“จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้กับ SME ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเติบโตธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ SME ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน อาทิ กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการพัฒนารูปแบบการโฆษณาและการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นางสาวสิรินิธิ์ กล่าวเพิ่มเติม 

สำหรับประโยชน์ของสมาชิกของ สสว. ที่จะได้รับคือ การเสริมทักษะทางด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านคอร์สสัมมนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. Grow with TikTok: เติบโตธุรกิจกับ TikTok ขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาบน TikTok เบื้องต้น และผู้ที่สนใจเริ่มลงโฆษณาบน TikTok 

2. Creative 101: เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok รวมถึงผู้ที่สนใจลงโฆษณาหรือต้องการสร้างงานครีเอทีฟงานโฆษณาบน TikTok

3. Start with TikTok: สร้างแคมเปญโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพบน TikTok คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok และต้องการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok รวมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการลงโฆษณา TikTok แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง อันจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งธุรกิจ SME ถือเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของประเทศและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการตลาดดิจิทัลที่ถือเป็นอาวุธสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการของ สสว. ที่มุ่งเน้น 1. เพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุน 2. เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ Online และ Offline 3. เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันระหว่าง สสว. และ TikTok ในครั้งนี้ เพื่อติดอาวุธ SME ไทยในด้านการทำตลาดดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความสร้างสรรค์และผลลัพธ์ทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงอย่าง TikTok เพื่อให้ SME ไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัด สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่เป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

นอกจากนี้ SME ยังจะได้รับความรู้และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ สสว. รวมถึงโอกาสในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์และส่งเสริมต่อการประกอบธุรกิจที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วย 

“ความร่วมมือระหว่าง TikTok For Business และ สสว.ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างการเติบโตในช่องทางออนไลน์และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ ด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด ที่มีเครื่องมือต่างๆ Creative Tools ทำให้การสร้างสรรค์โฆษณาบนแพลตฟอร์ม TikTok เป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังช่วยก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ของธุรกิจ SME โดยเฉพาะงบประมาณการสร้างงานโฆษณาที่จำกัด โดย TikTok For Business จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ SME ได้เติบโตอย่างยั่งยืน” ผอ.สสว. กล่าว 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TikTok For Business สามารถติดตามได้ที่ https://www.tiktok.com/business/th 

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,758,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1129,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: TikTok จับมือ สสว. ติดอาวุธ SME ไทยเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
TikTok จับมือ สสว. ติดอาวุธ SME ไทยเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqGeJRTmrMhwBndVZCJIzNdJZDK_uTGCPtfDSZaR2hJVSWMO84pzMbW7PdLyJJvEwZ2b8eiZDRGqRZWv9LM_Hv4KwN9etS0beYmmNjodl4wdJPVbVdD2seT0m0uzC_7C6C_wJT1tyGkHqQ/s16000/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7_%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD+%2528MOU%2529+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587+TikTok+%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7..jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqGeJRTmrMhwBndVZCJIzNdJZDK_uTGCPtfDSZaR2hJVSWMO84pzMbW7PdLyJJvEwZ2b8eiZDRGqRZWv9LM_Hv4KwN9etS0beYmmNjodl4wdJPVbVdD2seT0m0uzC_7C6C_wJT1tyGkHqQ/s72-c/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7_%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD+%2528MOU%2529+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587+TikTok+%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A7..jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/08/tiktok-sme.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/08/tiktok-sme.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy