--> Empowering Tech Tourism Week Virtual Event งานออนไลน์พาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปพบกับนวัตกรรมที่ตรงใจ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Empowering Tech Tourism Week Virtual Event งานออนไลน์พาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปพบกับนวัตกรรมที่ตรงใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “Empowering Tech Tourism week Virtual Event” ที่จะพาผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้พบกับนวัตกรรมที่ตรงใจ ระหว่างวันที่ 6 - 15 กันยายน 64 มุ่งหวังเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้พัฒนานวัตกรรม และนักลงทุน ที่เป็น 3 ภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนนวัตกรรมด้าน Travel Tech เพื่อผู้ประกอบการการท่องเที่ยว” ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานสนับสนุนโครงการฯ ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวมาตลอดในระยะเวลากว่า 1 ปี โดยเริ่มด้วยการเปิดพื้นที่นำร่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบ New normal เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมกับเปิดประเทศ อาทิ โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และขยายไปจังหวัดอื่นๆ ตามมาเป็นลำดับ ทำให้ภาคการท่องเที่ยวค่อยๆ ฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็จะต้องปรับตัวให้พร้อมกับแนวโน้มการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของตนเพื่อให้ก้าวตามทันผู้บริโภคดังนั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism ในรูปแบบ virtual event จึงเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมที่จะได้พบปะและนำเสนอผลงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงยังเปิดให้นักลงทุนและสถาบันการเงินได้ร่วมลงทุนในนวัตกรรม และนำเสนอสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกด้วย ผมหวังว่า โครงการ ฯ นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถนำนวัตกรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเอง รวมถึงช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า นวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเกิดขึ้นก็เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ก็ทำให้ผู้ประกอบการต้องหันไปใช้นวัตกรรมนั้นๆ ด้วย เพื่อให้เท่าทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้ กลับจำเป็นที่จะต้องมองหานวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพการดำเนินของธุรกิจให้สามารถดำรงต่อไปได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่จะมาช่วยผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่ออุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงได้จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรม อาทิ TAT Travel Tech StartUp โครงการดีๆ เหล่านี้ เรายังคงดำเนินต่อไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านท่องเที่ยวของคนไทย จนต่อเนื่องมาถึงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ที่จัดขึ้นอยู่ขณะนี้ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบท่องเที่ยวได้มาพบกัน เจรจาธุรกิจร่วมกัน และเกิดการนำไปใช้จริงในธุรกิจ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการฯ นี้เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมท่องเที่ยวต่าง ๆ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TEDFund) , กลุ่มธนาคาร อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank), ธนาคารกรุงเทพ รวมถึงนักลงทุนจากสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนส่วนบุคคล ทาง ททท. ต้องขอขอบคุณทุก ๆ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลในครั้งนี้”

สำหรับงาน Empowering Tech Tourism week Virtual Event จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 15 กันยายน 64 ภายในงานพบ Virtual Seminar งานสัมมนาโดยวิทยากรชั้นนำ อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ให้ความรู้จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และเจาะลึกถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี, Virtual Mart เวทีสำหรับนำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจจากเจ้าของนวัตกรรม, Virtual Innovation Booths บูธผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ จัดแสดงนวัตกรรมที่น่าสนใจ สามารถชมข้อมูลนวัตกรรม และทำนัดหมายเจรจาธุรกิจได้แบบ Online, TAT CLINIC Virtual Booths คลินิกให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Supporting Organizations Virtual Booths บูธให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยองค์กรผู้สนับสนุนผู้ประกอบการและผู้พัฒนานวัตกรรม ได้แก่ depa, NIA, TEDFund, SMEDBank, ธนาคารกรุงเทพฯ และ TVCA 

พิเศษ! ลุ้นรับของที่ระลึกในงานมากมาย อาทิ Mi TV Stick มูลค่า 1,350 บาท, Mi Casual Daypack, Gift Voucher Tops Super Market, Starbuck เป็นต้น สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.empoweringtechtourism.com/seminar/event_agenda เข้าชมงาน Empowering Tech Tourism week Virtual Event ได้ที่เว็บไซต์ https://www.empoweringtechtourism.com/seminar/main_map หรือ https://www.empoweringtechtourism.com คลิกที่ Pop up หรือ Banner สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตามวันและเวลาที่กำหนด และรับชมย้อนหลัง

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,758,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1129,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Empowering Tech Tourism Week Virtual Event งานออนไลน์พาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปพบกับนวัตกรรมที่ตรงใจ
Empowering Tech Tourism Week Virtual Event งานออนไลน์พาผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปพบกับนวัตกรรมที่ตรงใจ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjPQKmswFFgtnqzW6P-fwkexvoUgWDtMTBjOIbR56trfpt2AIStMhM1BOo6B1U6xBn6E3n6WZIqhSsOno20X-eNC7c_FQN6c69T1lcOKlQ9hOLvUybDUMU-E9AhspL-nQL9Q1kPYlHkCQR/s16000/6.%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599+Empowering+Tech+Tourism+Week+Virtual+Even.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjPQKmswFFgtnqzW6P-fwkexvoUgWDtMTBjOIbR56trfpt2AIStMhM1BOo6B1U6xBn6E3n6WZIqhSsOno20X-eNC7c_FQN6c69T1lcOKlQ9hOLvUybDUMU-E9AhspL-nQL9Q1kPYlHkCQR/s72-c/6.%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599+Empowering+Tech+Tourism+Week+Virtual+Even.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/09/empowering-tech-tourism-week-virtual.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/09/empowering-tech-tourism-week-virtual.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy