--> กลุ่ม CDG จับมือสถาบัน 42 Bangkok อัพสกิลไอทีเด็กไทย ดัน Virtual Hackathon ตอบตลาดงานทั่วโลก | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

กลุ่ม CDG จับมือสถาบัน 42 Bangkok อัพสกิลไอทีเด็กไทย ดัน Virtual Hackathon ตอบตลาดงานทั่วโลก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าความร่วมมือกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แถวหน้าของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดกิจกรรม “Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event” กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโปรแกรมมิ่ง เผยซีรีส์การแข่งขัน ประเดิมโจทย์แรก Ep.1 โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มซีดีจีกับหัวข้อ “NOSTRA Virtual Hack” ชวนผู้สนใจร่วมประลองไอเดียกับประเด็นเทคโนโลยี Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery Map Data & ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมสำหรับระบบนำทางและภาพถ่ายดาวเทียม และ NOSTRA GeoData เผยผลตอบรับจากผู้สนใจเกินคาด มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 คนพร้อมติดตาม Ep.2 ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้


นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเราตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชน โดยกลุ่มซีดีจี ได้ริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ในปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบเวิร์กชอปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนานทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ตลอดระยะเวลาโครงการมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 4,171 คน, ครูผู้สอนจำนวน 313 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วกว่า 425 โรงเรียน 

ล่าสุดกลุ่มซีดีจีต่อยอดกิจกรรมสู่ความร่วมมือในโครงการ Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event โดยจับมือกับสถาบัน 42 Bangkok สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์แห่งแรกในอาเซียน และแห่งที่ 3 ของเอเชีย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดการแข่งขันสำหรับโปรแกรมเมอร์ เยาวชนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล ท้าประลองในโจทย์การแข่งขันจากบริษัทในกลุ่มซีดีจี จำนวน 2 เอพิโสด โดยประเดิมโจทย์แรกจาก บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA และโซลูชันด้าน IoT ในหัวข้อ “NOSTRA Virtual Hack” ชวนผู้สนใจร่วมประลองไอเดียกับประเด็นเทคโนโลยี Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery  Map Data & ข้อมูลโครงข่ายคมนาคมสำหรับระบบนำทางและภาพถ่ายดาวเทียม และ NOSTRA GeoData โดยเป็นกิจกรรม 1 day workshop และ 1 day pitching ในวันที่ 25 กันยายน และ10 ตุลาคม ตามลำดับ ซึ่งการแข่งขันได้จบลงเป็นที่เรียบร้อย พร้อมผลการแข่งขันเป็นเอกฉันท์โดยทีมคณะกรรมการและตัวแทนจาก NOSTRA ที่เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ และเชิญชวนติดตาม Ep 2 ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 นี้ในหัวข้อ Imagery Intelligent Billboard Identification โดยบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (CDT) และ Next Normal - Real time Intelligent โดยบริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (DFI) ต่อไป

“ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันโลกของเราเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์จะกลายเป็นภาษาสากลและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ตำแหน่งงานทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมหาศาล การสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่เด็กรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือและจัดการแข่งขันและการต่อยอดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ฝึกฝนทักษะเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน จุดประกายให้เยาวชนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีความตื่นตัวเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างประสบความสำเร็จ เพราะเราเชื่อมั่นว่า การปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติในวันหน้า คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และเป็นผู้ก่อตั้ง 42 Bangkok ขึ้นในประเทศไทยเป็นที่แรกของภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า 42 Bangkok มุ่งเน้นสร้างคน Coding ที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และดักทางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด คือ ไม่มีอาจารย์ เน้นการเรียนรู้แบบ peer to peer จากโจทย์ธุรกิจจริง ไม่มีปริญญา ไม่มีค่าเทอม ในการจับมือทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มซีดีจีในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันเฟ้นหาสุดยอดไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง กิจกรรมในครั้งนี้จึงอยากให้ทุกท่านใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยข้อมูล และหลักวิชาการ ร่วมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ในการคิดออกแบบนวัตกรรมเพื่อหาหนทางในการแก้โจทย์ปัญหาที่ได้รับ 

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ Executive Director of 42 Bangkok กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคต กลุ่มซีดีจีและ สจล.วางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคม

สำหรับผลการแข่งขันในกิจกรรม Ep.1 NOSTRA Virtual Hack  ซึ่งมีจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ในรูปแบบ Virtual Hackathon มีผู้เข้าร่วม 18 ทีม ทีมละ 3-5 คน กลุ่มบริษัทซีดีจีร่วมกับ 42 Bangkok สนับสนุนเงินรางวัลรวม 80,000 บาท ให้แก่ทีมที่ชนะและรองชนะเลิศการแข่งขันใน 2 โจทย์ โดยผลการแข่งขันในโจทย์  NOSTRA Geodata ผู้ชนะได้แก่ทีม KMIDS พร้อมด้วยทีม 2000s และทีม MUTU ได้รับรางวัลในลำดับที่ 2 และ 3  และโจทย์ Map Data & Road Network Dataset and Satellite Imagery Map Data ผู้ชนะได้แก่ ทีม AI Smith ร่วมด้วยทีม Better Road Better Life และทีม Vaccine ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 ตามลำดับในโจทย์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ (10.10 Special Prize) มอบพิเศษ 2 รางวัลเป็นกำลังใจแก่ ทีม The blak และ Little Warriors โดยในภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด และทีมงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน และให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครร่วมการแข่งขันและติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในกิจกรรมต่อไปได้ที่ : https://www.42bangkok.com หรือที่ Facebook : Code Their Dreams https://www.facebook.com/codetheirdreams 

#CDGGroupThailand

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,292,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: กลุ่ม CDG จับมือสถาบัน 42 Bangkok อัพสกิลไอทีเด็กไทย ดัน Virtual Hackathon ตอบตลาดงานทั่วโลก
กลุ่ม CDG จับมือสถาบัน 42 Bangkok อัพสกิลไอทีเด็กไทย ดัน Virtual Hackathon ตอบตลาดงานทั่วโลก
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEim5dmDKKZ7DVfR9uBZYpzjn759jRxK7-WW4sE097mqseNkFBq7-E80l9hapbTBHXpYV2_IzRY5xqVVcWUx73xpE04WaAvryhlB2Eb2P1ujq3Ex3ka2uzWeodR5iSJa8zfH3RBcjItvKlaRAEM6URohfWhu81FseglzARCUZlLtQ01d0iX5W_A67mNaHg=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEim5dmDKKZ7DVfR9uBZYpzjn759jRxK7-WW4sE097mqseNkFBq7-E80l9hapbTBHXpYV2_IzRY5xqVVcWUx73xpE04WaAvryhlB2Eb2P1ujq3Ex3ka2uzWeodR5iSJa8zfH3RBcjItvKlaRAEM6URohfWhu81FseglzARCUZlLtQ01d0iX5W_A67mNaHg=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/10/cdg-42-bangkok-virtual-hackathon.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/10/cdg-42-bangkok-virtual-hackathon.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy