--> DES มอบ depa เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล จ.สงขลา | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

DES มอบ depa เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล จ.สงขลา

“รมว.ดีอีเอส” ติดตามความสำเร็จโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จ.สงขลา มอบ ดีป้า เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เอื้อประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีโดยสะดวก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความสำเร็จโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน พร้อมมอบหมาย ดีป้า เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รองรับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก่อนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ต่อไป
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของ สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำเภอสทิงพระ ในจังหวัดสงขลา ที่ประยุกต์ใช้ระบบติดตามเรือประมง (GPS Tracker) จำนวน 20 ลำ ซึ่งผสมผสานระหว่างจุดพิกัดบอกตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ร่วมกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตามแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยสามารถลดต้นทุนในการทำประมง และเพิ่มรายได้เฉลี่ย 20%

นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน รวมไปถึงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก่อนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) โดยหนึ่งในกลไกสำคัญคือ กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย ดีป้า ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย ได้พบกับดิจิทัลสตาร์ทอัพ พร้อมรับคำปรึกษา เรียนรู้วิธีการใช้งาน และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้ ดีป้า เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และได้มาตรฐานจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) กับ ดีป้า เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการขับเคลื่อนของทีมงาน ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่ปักหมุดพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำในจังหวัดสงขลา

ด้าน ดร.ณัฐพล กล่าวว่า นอกเหนือจากโครงการข้างต้นแล้ว ดีป้า ยังคำนึงถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังประสบ โดยเฉพาะฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วม ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ยังผลให้ราคาพืชผักสูงขึ้น ซึ่ง ดีป้า ได้ส่งเสริมให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ในอำเภอหาดใหญ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Farm ที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกนอกฤดูกาล ลดปัญหาราคาพืชผลสูง อันเนื่องมาจากผลผลิตขาดตลาด สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรกว่า 20% หรือคิดเป็นมูลค่า 99,504 บาทต่อปี อีกทั้งช่วยลดต้นทุน ไม่น้อยกว่า 15% คิดเป็นเม็ดเงินราว 16,992 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้ร่วมมือกับ บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชัน ‘ฟ้าฝน’ ผู้ช่วยพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศผ่านดาวเทียมที่มีความละเอียดและแม่นยำ พร้อมตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนพายุ ฝน ลม และความเปลี่ยนแปลงฉับพลันของอุณหภูมิได้แบบรายแปลง รายพิกัด เพื่อนำมาวางแผนป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

“ดีป้า พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ โดยส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผ่านการทดสอบความเป็นไปได้จริง (Proof of Concept: POC) มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน พัฒนาเมืองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชนอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,760,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,310,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: DES มอบ depa เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล จ.สงขลา
DES มอบ depa เร่งจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล จ.สงขลา
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjl1ktByUiJOxXZB5r2Lilc7_o1XSbMjOBbkSwDt8VYctuK4JXXFPVSjzeXNv-wtIhlG_l3MQRGhGUGqON5GLYTSWlCvD3RA7L9PnUQ6c8O0pghajDiKvzQy8ydrb0zI6tD35XGY8axdC2T8WqV1Vvu7_nCiqkyxyvRX_OBlREcADdm3k-jmDxmwYHtsA=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjl1ktByUiJOxXZB5r2Lilc7_o1XSbMjOBbkSwDt8VYctuK4JXXFPVSjzeXNv-wtIhlG_l3MQRGhGUGqON5GLYTSWlCvD3RA7L9PnUQ6c8O0pghajDiKvzQy8ydrb0zI6tD35XGY8axdC2T8WqV1Vvu7_nCiqkyxyvRX_OBlREcADdm3k-jmDxmwYHtsA=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2021/11/des-depa-smart-economy-showcase-songkhla.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2021/11/des-depa-smart-economy-showcase-songkhla.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy