--> BenQ ลุยตลาดจอ IFP กระดานอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยโซลูชั่น ClassroomCare™ และ Blended Learning | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

BenQ ลุยตลาดจอ IFP กระดานอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยโซลูชั่น ClassroomCare™ และ Blended Learning

เบ็นคิว ประเทศไทย ชูจุดเด่น 2 โซลูชั่น ClassroomCare™ และ Blended Learning เพื่อการเรียนรู้แบบ Smart Education ที่ให้นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไปพร้อมกัน ผ่านจอกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive Flat Panel (IFP) เป็นอุปกรณ์หลักในการเรียนและการสอน เหมาะสำหรับการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ เบ็นคิว ได้พัฒนาเทคโนโลยี EZWrite Cloud Whiteboard ที่มีประสิทธิภาพและเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนระหว่างคุณครูกับนักเรียน ที่ให้เขียนโต้ตอบกันได้ หรือสามารถแบ่งปันเนื้อหาต่อได้อย่างง่ายดายในรูปแบบของ QR-Code ตลอดจนเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ฝุ่น PM2.5, ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และ Eye-care เทคโนโลยีปรับค่าความสว่างอัจฉริยะของหน้าจอ อีกทั้งมาพร้อมกับปากกาไวท์บอร์ด ที่ป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้งาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Interactive Flat Panel (IFP) หรือจอแสดงภาพแบบทัชสกรีน ของเบ็นคิว ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยกลยุทธ์ที่เน้นตอบโจทย์เพื่อการเรียนแบบผสมผสาน โดยเจาะกลุ่มสถาบันการศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชน นายวัชรพงษ์ วงษ์มา รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เปิดเผยว่า “ภาพรวมตลาดธุรกิจจอกระดานอัจฉริยะของเบ็นคิว เติบโตแบบก้าวกระโดด หากมองย้อนไปในช่วงเปิดตัวเมื่อปี 2017 เบ็นคิว มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 2.7% ในขณะที่ตลาดมียอดจำหน่าย 1,259 เครื่อง และในไตรมาตรที่ 3 ของปี 2021 เบ็นคิว ได้ทุบสถิติด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดที่ 26.76% และในตลาดมียอดจำหน่ายมากกว่า 3,200 เครื่อง”

“หลังใช้กลยุทธ์การสร้างความน่าสนใจให้กับแบรนด์ด้วยการเจาะกลุ่มโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 35 โรงจากทั้งหมด 175 โรงทั่วประเทศ ในปี 2022 นี้ได้ตั้งเป้าไปที่โรงเรียนนานาชาติ70 โรง จากทั้งหมด 175 โรงทั่วประเทศ คิดเป็นสัดส่วนที่ 40% โดยชูจุดแข็งของหน้าจอป้องกันแบคทีเรีย พร้อมใบรับรองจาก SIAA ซึ่งเป็น Global Safety Standard ที่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่ให้การยอมรับและมั่นใจเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานดังกล่าว ในขณะเดียวกันได้วางแผนเจาะกลุ่มโรงเรียนภายใต้กระทรวงศึกษาธิการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด, โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ อบจ.หรือเทศบาล, โรงเรียนอาชีวะ, โรงเรียนสารพัดช่าง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ควบคู่กันไป ตามนโยบายภาครัฐที่เน้นการศึกษาที่ทันสมัย วางแนวทางการเรียนการสอนแบบ Smart City (สมาร์ทซิตี้) หรือเมืองอัจฉริยะ ซึ่ง เบ็นคิว มองว่า นิยามของนโยบายสมาร์ทซิตี้ต้องไม่ได้เป็นเพียงแค่อาคารอัจฉริยะ หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือที่ชาร์ตไฟรถยนต์ EV เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึง Smart Education, Smart Life, Smart People และ Smart Device ด้วย ซึ่งการเรียนการสอนผ่านจอ IFP ในห้องเรียนแห่งอนาคตนี้ หากสถานการณ์ช่วงหลังโควิด-19 ลดความรุนแรง การเรียนรู้ในชั้นเรียนลักษณะดังกล่าว ก็จะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น เพราะคุณครูสามารถนำเสนอสื่อการเรียนได้อย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเองหรือซอฟต์แวร์ แบบสำเร็จรูปที่สามารถนำมาใช้สอนหนังสือเด็กๆ แทนการนำเสนอแบบ PowerPoint บนเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขณะเดียวกันหากนักเรียนจำเป็นต้องกลับเข้าไปเรียนที่บ้านอีกครั้งด้วยโรคระบาด โรงเรียนสามารถให้คุณครูมาสอนที่ห้องเรียนตามปกติและให้นักเรียนเรียน Online ที่บ้านแบบ 100% เพราะบนตัวเครื่องมี Cloud Whiteboard ที่ให้ขีดเขียนโต้ตอบได้จากที่บ้านและโรงเรียนพร้อมๆ กัน จอ IFP ยังสามารถบันทึกวิดีโอระหว่างการสอนแล้วเก็บไว้บนคลาวด์ เพื่อให้เด็กนักเรียนกลับมาทบทวนได้อีกครั้งในรูปแบบของภาพและเสียง หรือใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนสลับกันเข้ามาเรียนได้ หรือแบบ Blended Learning Solution 50:50 โดยนักเรียนที่นั่งเรียนในห้องสามารถเขียนตอบบนหน้าจอกระดาษอัจฉริยะและเพื่อนๆ ที่นั่งเรียนที่บ้านสามารถเขียนโต้ตอบได้ด้วยเช่นเดียวกัน” 

“อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนสามารถเปิดโปรแกรมในการสอนแบบคู่หรือที่เรียกกันว่า Dual Windows ด้านหนึ่งของจอเปิด Cloud Whiteboard เพื่อวาดเขียน ส่วนอีกด้านหนึ่งของจอเป็น Web browser หรือ YouTube ได้เช่นกัน และด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกลักษณ์สามารถรองรับการแชร์ Presentation, รูปภาพ หรือไฟล์ต่างๆ ได้ทั้ง iOS, Android, iPad, Chromebook, Notebook, Tablet, Smartphone, ระบบปฏิบัติการ Windows และทุกๆ Platform ได้เช่นเดียวกัน หรือใช้ระบบ NFC Card โดยการอัพโหลดไฟล์งานไว้บน Cloud แล้วผูกบัญชีกับแผ่น NFC Card ก็สามารถดึงข้อมูลออกมานำเสนอได้ทันที เบ็นคิว มองว่าการใช้อุปกรณ์ IT ที่ไม่มีความสลับซับซ้อนมากมาย ใช้งานง่ายและมีความคงทน สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกอุปกรณ์ เป็นสื่อในการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้เช่นเดียวกัน และเชื่อว่าการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ จะกลายเป็นห้องเรียนแบบสมาร์ทซิตี้แห่งรอยยิ้มและห้องเรียนอารมณ์ดีอย่างแท้จริง ”

“ในด้านของการบริการนั้น เบ็นคิว มีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยหากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะขอทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จอกระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive Flat Panel สามารถติดต่อเข้ามาที่ เบ็นคิว ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ได้ โดยทางเบ็นคิวจะนำจอ IFP ไปติดตั้งให้ทดลองใช้ 2 สัปดาห์ พร้อมมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการทางด้านผลิตภัณฑ์เข้าไปอบรมการใช้งาน และในส่วนของการบริการหลังการขาย มีตัวแทนประจำภูมิภาคที่มีเครื่องสำรองเพื่อนำไปเปลี่ยนให้ถึงโรงเรียนในกรณีที่เครื่องเกิดการขัดข้องหรือเสียหายในรูปแบบของการ Onsite Service ไม่เกิน 48 ชั่วโมง” นายวัชรพงษ์ กล่าวเสริม

เปิดตัวจอ Interactive Flat Panel (IFP) รุ่นใหม่ RP02

จอกระดานอัจฉริยะ รุ่น RP02 ของเบ็นคิว พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยีและโซลูชั่นเซ็นเซอร์ที่ทรงคุณภาพ พร้อมห่วงใยในสุขภาพของผู้ใช้งานด้วยการนำโซลูชั่น ClassroomCare™  หน้าจอภาพจะถูกเคลือบด้วย Silver Nanoparticles (AgNP)  ตามเอกสิทธิ์เฉพาะ เบ็นคิว เจ้าเดียวในท้องตลาด ผ่านกรรมวิธีการผลิตหน้าจอ โดยการนำสาร Silver Nanoparticles มาอบในความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 400 องศา หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับหน้าจอ ซึ่งจะได้หน้าจอที่ทนทานและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่สะสมบนหน้าจอ ผนวกกับเทคโนโลยี Flicker-free screen ที่ช่วยลดการสั่นไหวของภาพ, เทคโนโลยี Blue Light Filter ลดแสงสีฟ้า, เทคโนโลยี Anti-reflection Glass Display ลดการสะท้อนของแสง ทำให้หน้าจอคงแสดงผลภาพและตัวหนังสือที่ชัดเจน

หน้าจอ IFP ของ เบ็นคิว สามารถสัมผัสได้พร้อมกันถึง 40 จุด ด้วยเทคโนโลยีสัมผัสแบบ infrared (IR+Touch) และมีการปรับปรุงการเขียนโต้ตอบแบบ 2 Ways ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ EZWrite Cloud Whiteboard ที่ให้ครูกับนักเรียนได้เรียนรู้แบบเรียลไทม์ ซอฟต์แวร์ EZWrite Version 6.0 ที่มาพร้อมกับปากกาคู่ ใช้วาด เขียน ลบ หรือ ไฮไลท์ได้ในเวลาเดียวกัน และรองรับการเขียนแบบพู่กัน (Brush Mode) สำหรับความพิเศษของปากกาไวท์บอร์ดในรุ่น RP02 เป็นแบบป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ลดอัตราเสี่ยงการแพร่เชื้อโรคเมื่อต้องจับหรือใช้งานร่วมกันหลายคน และหน้าจอ IFP ยังสามารถเปิดสื่อการเรียนการสอนไปพร้อมกันได้ทั้งไฟล์นามสกุล PDF, PPTX, Microsoft Word, .iwb และอื่นๆ รวมถึงสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างจอ IFP และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ทโฟน, และแท๊ปเล็ต 

นายวัชรพงษ์ กล่าวปิดท้ายว่า “นอกจากนี้ เบ็นคิว ยังมีจุดแข็งในเรื่องของระบบการจัดการหลังบ้านเจ้าเดียว ที่สามารถจัดการได้ในระยะไกล ในส่วนของจอ IFP โดยทีมงานไอทีของแต่ละโรงเรียนสามารถควบคุมการสั่งปิดเครื่องออนไลน์ได้ผ่านระบบซอฟต์แวร์บนคลาวด์ หรือจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ หรือลงแอปพลิเคชั่นออนไลน์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเดินมาที่หน้าจอ หรือคุณครูสามารถดึงตารางการเรียนการสอนเชื่อมต่อกับ Smart Classroom, Google Classroom มาใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่าน Google Workspace for Education” 

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,232,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,293,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: BenQ ลุยตลาดจอ IFP กระดานอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยโซลูชั่น ClassroomCare™ และ Blended Learning
BenQ ลุยตลาดจอ IFP กระดานอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยโซลูชั่น ClassroomCare™ และ Blended Learning
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghv05-yVLrgaKYl1MWTRGOYj9Nyz9PzkfqbWbqUVhvXAfQjK43Sjys4NjwwNuDpC9BHsR8fZ8WJGRCxy2Xp5X9zUBc7fwgVeoLm3l8h74pJsWT8XVUn9anRp9AWpZk6eW7UJMHWQL6--CcBmRuR0WioA8q2WEdWvctmUQS-httFJUXM6rdui6N1oCMzQ=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghv05-yVLrgaKYl1MWTRGOYj9Nyz9PzkfqbWbqUVhvXAfQjK43Sjys4NjwwNuDpC9BHsR8fZ8WJGRCxy2Xp5X9zUBc7fwgVeoLm3l8h74pJsWT8XVUn9anRp9AWpZk6eW7UJMHWQL6--CcBmRuR0WioA8q2WEdWvctmUQS-httFJUXM6rdui6N1oCMzQ=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/01/benq-ifp-classroomcare-blended-learning.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/01/benq-ifp-classroomcare-blended-learning.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy