--> กรุงศรีร่วมด้วยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ เผยเทรนด์อนาคต แนะกลยุทธ์ปรับตัวยุคดิจิทัล จากงาน Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand? | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

กรุงศรีร่วมด้วยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ เผยเทรนด์อนาคต แนะกลยุทธ์ปรับตัวยุคดิจิทัล จากงาน Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand?

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand? ภายใต้หัวข้อ อนาคต กับโอกาสใหม่ในภูมิภาคอาเซียนยุคดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นเพื่อลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีโดยเฉพาะ ได้แก่ ลูกค้า SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้ให้เกียรติมาร่วมอัพเดทเมกะเทรนด์ในโลกธุรกิจที่ต้องจับตามอง พร้อมนำเสนอแนวคิด 

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอความพร้อมของกรุงศรีในการขับเคลื่อนการเติบโตของพันธมิตรธุรกิจในอาเซียนภายในงานนี้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ได้ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ในวิกฤตนั้นก็ยังมีโอกาส การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Mega Trends - Regionalization, Digitalization, Sustainability คือการเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสใหม่ที่ธุรกิจต้องก้าวตามให้ทัน กรุงศรีเองก็ได้ประสานความร่วมมือกับ MUFG และทำงานร่วมกับธนาคารพันธมิตรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรุงศรีมีเครือข่ายธนาคารพันธมิตรครอบคลุมบริการและพื้นที่มากที่สุดในภูมิภาค และยังเดินหน้าลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินเพื่อทำให้การทำธุรกรรมข้ามประเทศสะดวกสบาย รวดเร็ว และทำได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายและฉายภาพเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะพลิกโฉมระบบการเงินโลกและเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจว่า  การพัฒนา Digital Technology เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่มาพร้อมโอกาสและอุปสรรค การมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดึงความสามารถของเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ ก็จะสามารถสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้ โดยกรุงศรีนั้นได้มีการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเป็น Trusted Partner ของลูกค้าธุรกิจ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ร่วมแบ่งปันมุมมองของภาคธุรกิจว่า เทรนด์สำคัญของโลกและอาเซียนในวันนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ESG (Environment, Social, Governance)  สุขภาพ (Wellness) และ Digital Transformation ธุรกิจในอนาคตนั้นควรยึดหลัก ESG ใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สำหรับ SCG ตั้งเป้าปี 2050 จะต้องเป็น Net Zero และมีเป้าที่สั้นกว่านั้นคือ ภายในปี 2030 จะลดลงให้ได้ 20% ภายใต้ความท้าทายคือธุรกิจจะต้องเติบโตด้วย โดยเรามีการวางแผนการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น พัฒนาสินค้าให้กรีนจริงๆ โดยคาร์บอนฟุตปรินท์ต้องลดลง และการปรับกระบวนการทำงานให้สามารถลดปริมาณขยะลงให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญคือจะต้องมีความโปร่งใส โดยการใช้ตัววัดที่สามารถเปิดเผยได้ 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมวิเคราะห์ตลาดที่ยังเปิดกว้างสำหรับธุรกิจไทยและเทรนด์ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกว่า เทคโนโลยี Big Data ได้เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทำให้เรารู้ใจลูกค้ามากกว่าลูกค้ารู้ใจตัวเอง โดยทางบิ๊กซีก็ได้ปรับใช้กับธุรกิจและได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค ในส่วนของการบุกตลาดอาเซียน สินค้าไทยนั้นมีชื่อด้านของกินของใช้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค การค้าชายแดนก็มีบทบาทสำคัญ ผู้ประกอบการที่ต้องการมุ่งสู่ตลาดอาเซียนควรมีพันธมิตรที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในประเทศนั้นๆ เป็นคู่คิดให้คำปรึกษา ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้แผนดิจิทัลทัวริสซึมและการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยกล่าวว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย Triple I: Industry, Innovation, Investment โดยเน้นเป้าหมายไปที่นักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าเน้นเชิงปริมาณเหมือนในอดีต เน้น Data Driven Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ สร้างการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและลงทุนปรับใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจที่ทั้งสร้างความประทับใจและปลอดภัย หรือ Metaverse ที่จะเชื่อมสภาพแวดล้อมของโลกจริงและโลกเสมือนเข้าไว้ด้วยกันแบบไร้รอยต่อ และพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัล

และท้ายสุด ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้มาเผยเทรนด์แห่งอนาคตที่ธุรกิจต้องทำในวันนี้เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของโลกว่า ธุรกิจกำลังเผชิญ The Great Reset จะทำให้มีการเกิดและการดับ เทรนด์ของบริษัทจะมีอายุขัยสั้นลงเรื่อยๆ เป็นผลมาจากทั้งวิกฤตโควิดและการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทับซ้อนกันอยู่ ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึง 3 Re: Reimagine ที่เกิดจากเศรษฐกิจการค้าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น Regional Value Chain, Reflect จะปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ และ Reset ปรับด้วยกลยุทธ์ 2 ประการ ได้แก่การพัฒนาจากภายใน และการมองหา Partner ที่เหมาะสมมาร่วมมือกัน

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัมมนาออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจของลูกค้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรชั้นแนวหน้า มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้า ผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทาง Krungsri Business Empowerment Facebook 

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,757,Lifestyle,266,Marketing,157,Mobile Device,1128,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,285,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: กรุงศรีร่วมด้วยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ เผยเทรนด์อนาคต แนะกลยุทธ์ปรับตัวยุคดิจิทัล จากงาน Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand?
กรุงศรีร่วมด้วยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ เผยเทรนด์อนาคต แนะกลยุทธ์ปรับตัวยุคดิจิทัล จากงาน Krungsri Business Forum 2022: What’s Next for Thailand?
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5yJIn8HADBznd9QU0klLehkRef4eI_pEZkXVz-Plisa6RunX5UMyTxz3ENrFFXXBGJbPSNi_dwE7ENN3M1SLYsGFcq16H4nOpWqZgPyUdBu7lG5d_DJkt2CiFr9Fv7ZzW8dkzOlLkxxjoPQ1ZHSPhmRQ_rz9r3Yo4AzpI8TWCsllgTnNnPssM6TVHYQ=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5yJIn8HADBznd9QU0klLehkRef4eI_pEZkXVz-Plisa6RunX5UMyTxz3ENrFFXXBGJbPSNi_dwE7ENN3M1SLYsGFcq16H4nOpWqZgPyUdBu7lG5d_DJkt2CiFr9Fv7ZzW8dkzOlLkxxjoPQ1ZHSPhmRQ_rz9r3Yo4AzpI8TWCsllgTnNnPssM6TVHYQ=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/02/krungsri-business-forum-2022-whats-next.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/02/krungsri-business-forum-2022-whats-next.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy