--> GetLinks จับมือ depa และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ "หางานให้น้อง" ปูทางบัณฑิตจบใหม่สู่แรงงานคุณภาพด้านเทคโนโลยี | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

GetLinks จับมือ depa และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ "หางานให้น้อง" ปูทางบัณฑิตจบใหม่สู่แรงงานคุณภาพด้านเทคโนโลยี

GetLinks (เก็ทลิงส์) ผู้นำแพลตฟอร์ม HR Tech แหล่งรวมงานและบุคลากรคุณภาพสายเทคโนโลยีและไอทีในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับ ดีป้า และบริษัทเทคชั้นนำในไทยอีกมากมาย อาทิ Future Skill พร้อมด้วย 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดตัวแคมเปญ   "หางานให้น้อง" ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบัณฑิตจบใหม่ทั่วประเทศ และ GetLinks ยังได้จัดกิจกรรมให้รุ่นพี่จากองค์กรและสตาร์ทอัพชั้นนำ 20 คนที่จบการศึกษาจาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำ มาแบ่งปันประสบการณ์และมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่บัณฑิตจบใหม่เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการหางานที่ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตในอนาคต

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ ดีป้า เพื่อผลักดันกำลังคนดิจิทัลที่มีความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ จากข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานในไตรมาส 4 ปี 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานกว่า 6.3 แสนคน โดยแบ่งเป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 3.8 แสนคน และผู้ว่างงานที่เป็นแรงงานจบใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า 2.5 แสนคน หากแบ่งกลุ่มแรงงานใหม่นี้ก็ยังพบว่าเป็นผู้จบในระดับอุดมศึกษากว่า 1.2 แสนคน ดีป้า และพันธมิตรจึงเล็งเห็นที่จะสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ในสาขา IT ไม่เกิน 2 ปี อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบด้านการจ้างงานของผู้ประกอบการดิจิทัลในสภาวะเศรษฐกิจช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดการขาดแคลนตำแหน่งงานสายดิจิทัล และเกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้น”

โดยในปี 2565 ดีป้า พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ภายใต้โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงานสำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเป็นการสมทบการจ่ายเงินเดือน 50% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือนของการจ้างงานนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และ/หรือที่สำเร็จการศึกษาในสาขา IT ไม่เกิน 2 ปีในตำแหน่งงานสายดิจิทัล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานสายดิจิทัลให้กับนักศึกษาหรือแรงงานใหม่ และลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจช่วง COVID-19 รวมถึงเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยอีกด้วย

ขณะที่ นายพิชญ ศรีฟ้า ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีบริษัท GetLinks กล่าวว่า GetLinks ในฐานะแพลตฟอร์ม HR Tech แหล่งรวมงานและบุคลากรคุณภาพสายเทคโนโลยีและไอทีชั้นนำในเอเชีย ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีและไอที รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ได้ค้นพบบุคลากรที่มีศักยภาพ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับทาง ดีป้า และมหาวิทยาลัยชั้นนำในการเปิดตัวแคมเปญ "หางานให้น้อง" ในครั้งนี้ โดย GetLinks ที่นอกจากจะมีเครือข่ายองค์กรพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสงานให้กับบัณฑิตจบใหม่แล้ว เรายังเป็นผู้นำด้าน HR Tech ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีในการจับคู่ผู้สมัครกับงานที่ตรงกับคุณสมบัติและความสนใจ หรือที่เรียกว่า AI Job-matching รวมถึงการเป็นแพลตฟอร์ม HR Tech ที่ได้มีการนำร่องเปิดตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนและโทเค็น เพื่อใช้สำหรับการจ้างงานด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เริ่มมีการอนุมัติใช้แล้วในหลายประเทศทั่วโลก”

สำหรับแคมเปญ “หางานให้น้อง” จะเป็นแคมเปญที่จะสนับสนุนและสร้างโอกาสให้บัณฑิตจบใหม่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลได้มีโอกาสหางานที่ตรงกับสายงานที่ศึกษามา อาทิ การเขียนโปรแกรมขั้นสูง (Advance Programming)  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีโลกเสมือน (Augmented Reality: AR) เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing) เทคโนโลยีการปกป้องระบบเครือข่าย (Cyber Security) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และอีกมากมาย รวมทั้งหมดกว่า 50 ตำแหน่ง โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงบริษัทชั้นนำมากกว่า 20 แห่งซึ่งบริษัทระดับแนวหน้าชั้นนำของไทย ทั้งธุรกิจไอที อีคอมเมิร์ช พลังงาน ธุรกิจการเงินการธนาคาร ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน

นอกจากนี้ ดีป้า จะร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัลในการคัดสรรผู้ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการ "depa Digital Scholarship Fund" รวมทั้งสิ้น 20 ราย ในรูปแบบ Matching Salary ระยะเวลา 12 เดือน

สำหรับความพิเศษของแคมเปญ “หางานให้น้อง” นอกเหนือจากการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบัณฑิตจบใหม่แล้ว ยังมีงานอีเว้นท์ออนไลน์ “Online Job Fest” ที่มาพร้อมหลากหลายฟังก์ชันที่ตอบโจทย์และทันสมัย เพื่อตอบรับกับความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้หางานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงอย่างง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งภายในกิจกรรมจะได้เข้าชมการสัมภาษณ์จากสตาร์ทอัพชั้นนำและกูรูที่มากประสบการณ์ในโลกสตาร์ทอัพที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมมอบองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดสด (Streaming Channel) ในขณะเดียวกัน GetLinks ยังร่วมมือกับ FutureSkill ในฐานะพันธมิตรในการจัด "Career Classroom" ซึ่งสนับสนุนผู้สมัครพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอ และยังร่วมมือกับทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะพันธมิตรที่ให้พื้นที่ร่วมทำงานฟรีแก่นักเรียนที่ได้สร้างโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม GetLinks

รวมถึงกิจกรรมสตรีมมิ่งให้ความรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ในสายงานด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ และกิจกรรม “Offline University Tour” ที่จะพาตัวแทนองค์กรชั้นนำของไทยไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับทีม HR ของบริษัทในฝัน และได้รู้แนวทางการเตรียมตัวก่อนที่จะมาสมัครงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้องค์กรชั้นนำได้พบกับผู้สมัครงานที่เป็นนักศึกษาคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะค้นพบทาเลนท์ที่ตามหาอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจทั้งองค์กร มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตจบใหม่ สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อร่วมแคมเปญ “หางานให้น้อง”  ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ https://unicampaigns.getlinks.com

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1135,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: GetLinks จับมือ depa และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ "หางานให้น้อง" ปูทางบัณฑิตจบใหม่สู่แรงงานคุณภาพด้านเทคโนโลยี
GetLinks จับมือ depa และมหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ "หางานให้น้อง" ปูทางบัณฑิตจบใหม่สู่แรงงานคุณภาพด้านเทคโนโลยี
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtx6yOvG2YIXP2yC5mhCis6tbLKEeuGcswkM8pA4qFauQL6YyyK5wiTKtWl6a6UnEKmP1XcldtXIFiLHfQKRJL0Jn3QuBwECaLBsfr89tUZ7nL2zEdvY2xS20vgWFwLbIC_8fOtWrTWhm-Q2qjDknGqNDfGSb0VzR7FFp3EfXnIWnAQLAKBI6AfgqNIw=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtx6yOvG2YIXP2yC5mhCis6tbLKEeuGcswkM8pA4qFauQL6YyyK5wiTKtWl6a6UnEKmP1XcldtXIFiLHfQKRJL0Jn3QuBwECaLBsfr89tUZ7nL2zEdvY2xS20vgWFwLbIC_8fOtWrTWhm-Q2qjDknGqNDfGSb0VzR7FFp3EfXnIWnAQLAKBI6AfgqNIw=s72-c
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/03/getlinks-depa.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/03/getlinks-depa.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy