--> dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 มาแล้ว! | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 มาแล้ว!


เปิดแคมป์ Metaverse สำหรับเยาวชน ม.ปลาย จัดการกับปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็กลัว

ดีแทคชวนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่าย Metaverse ใน Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปีที่ 4 ที่ดีแทคร่วมมือกับซิสโก้ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เปิดพื้นที่เรียนออนไลน์เข้าใจปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ และตื่นตัวร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระดับเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) บนค่ายเสมือนจริงแบบ Metaverse ที่เป็น Cybersecurity sandbox พื้นที่เรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงการรับมือภัยเสี่ยงออนไลน์ในประเทศไทย โดยปีนี้ดีแทคได้เพิ่มเนื้อหาสำคัญด้วยการร่วมกับซิสโก้ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกนำความรู้ โครงการCisco Networking Academy ถ่ายทอดสู่ค่ายเยาวชนอีกด้วย

ความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ (Cyber Risk) คือหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงระดับโลก ที่เยาวชนกว่า 150 ประเทศทั่วโลก แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านแผนเยาวชนฟื้นฟูโลก (Youth Recovery Plan) ในที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2564 ทั้งนี้ จากข้อมูลองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ ตำรวจสากล (International Criminal Police Organization หรือ INTERPOL) คาดการณ์ว่าภัยไซเบอร์จะคุกคามสร้างความเสียหายทั่วโลก 10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2568 และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง


หลักสูตรค่าย Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022

โครงการได้ออกแบบหลักสูตรค่ายออนไลน์ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบค่ายเสมือนจริง หรือ ค่าย Metaverse โดยจะปูพื้นเยาวชนให้รู้จักโลกเสมือนจริงเบื้องต้น ผ่านตัวตนที่เป็นอวตาร (avatar) ซึ่งเป็นกราฟฟิก รวมทั้งกิจกรรมแคมป์ต่างๆ ที่จะเข้าร่วมแบบ Metaverse ด้วยการออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่
  • Boot Camp : เพิ่มทักษะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพกับเนื้อหาจาก ETDAและซิสโก้ ที่พัฒนาจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลพร้อมเรียนรู้ประเด็นความเสี่ยงในโลกออนไลน์ที่ท้าทายในปี 2022 เช่น การใช้เทคโนโลยีDeepFake ในการปลอมแปลงเนื้อหา การหลอกลวง (Phishing) เพื่อล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เป็นต้น การแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ในสายอาชีพด้านดิจิทัล จากทางดีแทคและซิสโก้เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในอนาคต
  • Studio LAB : การเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับซิสโก้ ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์ ผ่านกรณีศึกษาใกล้ตัวที่น่าสนใจใน 2 สตูดิโอได้แก่ Cyber Attack studio และ Online Privacy Studio พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนเยาวชนหลากหลายพื้นที่
  • ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และการแจ้งเตือนทางไซเบอร์
  • Project Incubation : การต่อยอดความรู้และการบ่มเพาะความคิด เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเยาวชนจะมีโอกาสได้ระดมไอเดียและพัฒนาโครงการร่วมกับเพื่อนในค่าย ทดลองกระบวนงานทำงานแบบ Startup ตั้งแต่กระบวนการสร้างทีม (Team matching) กระบวนคิดเชิงออกแบบ(Design thinking) ด้วยการใช้ Business Model Canvas และการเสนอความคิดแบบ pitching เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวัน Demo Day พร้อมได้รับการโค้ชชิ่งบน The Cyber Security Sandbox ซึ่งเป็น Online Co-Working Space ที่ช่วยให้ทั้งโค้ชและเยาวชนสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของค่ายปีนี้ พลาดไป เสียดายแย่

เยาวชนจะได้เข้าร่วมเข้าค่ายแบบเสมือนจริง (Metaverse) ที่สามารถสร้างอวทาร์ (Avatar) หรือภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนตัวของผู้ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต และพูดคุยกับเพื่อนใหม่ในค่าย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และพบกับฟีเจอร์ที่สนุกต่างๆ ในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันผ่าน The Cyber Security Sandbox จนสามารถสร้างโปรเจคได้จริงและเป็นแกนนำเยาวชนที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์วัฒนธรรมออนไลน์ พร้อมโอกาสในการพัฒนาหรือต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคต และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากทางซิสโก้และเอ็ตด้า ที่เยาวชนสามารถได้รับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับรองเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจ

สำหรับ ซิสโก้ (Cisco) เป็นองค์กรระดับโลกและผู้นำในการให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ และซิสโก้ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับเทเลนอร์ กรุ๊ป ในด้านความร่วมมือต่างๆ รวมถึงซีเคียวริตี้ และโมบิลิตี้ สำหรับความร่วมมือกับดีแทค เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกจากสองโครงการภายใต้ข้อตกลงร่วม (Joint Purpose Agreement) ฉบับใหม่ระหว่างซิสโก้และกลุ่มเทเลนอร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย สำหรับความร่วมมือกับดีแทคในครั้งนี้ซิสโก้จะนำผลการศึกษาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้กับเยาวชนในเบื้องต้น และยังได้นำสู่การร่วมกันลงมือฝึกฝน ซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้พบกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก มาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4ด้าน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือETDA ได้นำหลักสูตร Digital Citizen ซึ่งเป็นหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC) ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และประสบการณ์ของ ETDA ในการลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่า 5,500 คน ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงผลิตและเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้องโดยมียอดเข้าถึงผ่านทางออนไลน์กว่า 25 ล้านการเข้าชม จนในปัจจุบัน ETDA ได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย ให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและครั้งนี้ได้นำมาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 โดยแบ่งสมรรถนะที่สำคัญออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
  • อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) - สร้างความตระหนักรู้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เข้าใจ และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์
  • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) - สร้างความเข้าใจในการจัดสรรเวลาหน้าจอได้อย่างสมดุล และรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งกับตนเองและผู้อื่น
  • การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) -สร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล รู้เท่าทันประเด็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่และรู้จักเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามได้
  • การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) - สร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
  • การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) -สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของผลกระทบจากการสร้างร่องรอยดิจิทัลทั้งทางบวกและลบเพื่อนำไปสู่การจัดการร่องรอยทางดิจิทัลในทางที่ดี การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีบนโลกดิจิทัล


ดีแทคมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกในไทยที่ริเริ่มการสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนรับมือกับภัยบนโลกออนไลน์ ค่ายดีแทค Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022 หรือ YSLC ซีซั่น 4 ขอชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่มีความฝันจะก้าวสู่แกนนำเยาวชนที่ต้องการร่วมแก้ปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ และมีใจรักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่เว็บไซต์ https://www.safeinternetlab.com/challenge/camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาท

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,101,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 มาแล้ว!
dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4 มาแล้ว!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgFNxc0fcaqNEBCBAqsNYp52qpOlPxy193XMhNyTb5hLoD6aF6Nt3l46UE2Vb51GZ7dcKIC1kvDWTlJVnpy8-dadlBVD1yA6Yy_MKkuucDiP4uZVwHjHdLHKTRjp4xQTEoXuS7PDSiJEqaGUpIRKPApxcakwYHyXNjxs-RXN8oTivNft39sm--LZf35Q/s16000/thumbnail_dtac%20YSLC%20cyber%20camp%202022-01%20J01.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgFNxc0fcaqNEBCBAqsNYp52qpOlPxy193XMhNyTb5hLoD6aF6Nt3l46UE2Vb51GZ7dcKIC1kvDWTlJVnpy8-dadlBVD1yA6Yy_MKkuucDiP4uZVwHjHdLHKTRjp4xQTEoXuS7PDSiJEqaGUpIRKPApxcakwYHyXNjxs-RXN8oTivNft39sm--LZf35Q/s72-c/thumbnail_dtac%20YSLC%20cyber%20camp%202022-01%20J01.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/04/dtac-young-safe-internet-leaders-cyber-camp.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/04/dtac-young-safe-internet-leaders-cyber-camp.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy