--> Checkmarx API Security โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย API shift-left สำหรับ AppSec Dev | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Checkmarx API Security โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย API shift-left สำหรับ AppSec Dev

Checkmarx API โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย API shift-left ช่วยเสริมพลังให้นักพัฒนา พันธมิตร และ AppSec ได้อย่างครบวงจร

Checkmarx ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่เน้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นศูนย์กลาง ประกาศในวันนี้ถึงความพร้อมใช้งานของ Checkmarx API Security ซึ่งเป็นโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย API (Application Programming Interface) "shift-left" ที่แท้จริงตัวแรก จากการเปิดตัว Checkmarx Fusion ที่จัดลำดับความสำคัญและเชื่อมโยงข้อมูลช่องโหว่จากเอ็นจิ้น AppSec ที่แตกต่างกัน โดยระบบรักษาความปลอดภัยของ Checkmarx API Security ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น Checkmarx One ในอุตสาหกรรมชั้นนำ ที่มุ่งเน้น workflow สำหรับนักพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับการตรวจจับ API แอบแฝง รวมถึงแอปพลิเคชั่นที่ไม่ใช่ของจริงหรือปลอมตัวเข้ามาในระบบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของโซลูชั่นที่จะสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการทำงานของ API ทั้งระบบได้อย่างครบวงจร


จากข้อมูลของ Gartner® ระบุว่า  "ทุกแอปพลิเคชั่นบนมือถือที่เชื่อมต่อเว็บสมัยใหม่ หรือแอปพลิเคชั่นที่โฮสต์บนคลาวด์ต่างใช้และแสดงให้เห็นถึง API  โดย API เหล่านี้ ได้มีการถูกใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลและเรียกใช้แอปพลิเคชั่นในการเชื่อมต่อข้อมูล และเรียกใช้ไปยังคุณสมบัติต่าง ๆ ของแอปพลิเคชั่น API ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้โดยง่าย แต่ก็ยากในการจำแนก และสิ่งนี้ได้ทำให้เกิดพื้นที่ในการโจมตีที่รวดเร็วมาก ซึ่งเครือข่ายและเครื่องมือในการป้องกันเว็บแบบดั้งเดิมไม่สามารถรับมือกับบรรดาภัยร้ายรูปแบบต่าง ๆ ที่ โจมตี API ได้ รวมถึงหลายรายการที่อธิบายไว้ใน OWASP API Security Top 10”

แม้ว่าข้อเสนอการรักษาความปลอดภัย API อื่น ๆ จะสามารถค้นพบได้เฉพาะ API ที่ปรับใช้แล้วในเวอร์ชั่นที่ใช้งานจริงอยู่แล้วก็ตาม ขณะที่ Checkmarx API Security จะจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยก่อนหน้านี้ ในทุกวงจรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยให้มองเห็นถึงความแตกต่าง ได้แก่

  • ความสามารถในการมองเห็น API ที่ครอบคลุม ในการค้นพบ API แฝงและปลอมตัวมาด้วยความแม่นยำมากที่สุด และให้มุมมองที่ทันสมัยที่สุดสำหรับทุกรูปแบบการโจมตีพื้นที่บน API 
  • วิธี Shift-left ที่แท้จริง - การตรวจจับ API ในซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชั่นเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาก่อนหน้าใน SDLC – เร็วขึ้น ด้วยต้นทุนที่น้อยลงและความเสี่ยงที่ลดลง
  • การจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไข ช่วยให้นักพัฒนาและทีม AppSec สามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน โดยจัดลำดับความสำคัญช่องโหว่ของ API ตามผลกระทบและความเสี่ยงที่แท้จริง
  • แนวคิดแบบองค์รวมในการรับมือความเสี่ยงของแอปพลิเคชั่น โดยการสแกนแอปพลิเคชั่นทั้งหมดด้วยโซลูชั่นเดียว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ API เพิ่มเติม เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่กดดันทีมอยู่แล้ว

Emmanuel Benzaquen ซีอีโอของ Checkmarx กล่าวว่า “การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ ขึ้นอยู่กับ API มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากในการจัดเก็บ และบ่อยครั้งแหล่งข้อมูลเดียวที่สามารถจัดเก็บเอกสารของ API ได้ คืออยู่บนแล็ปท็อปของนักพัฒนา อย่างไรก็ตาม ลูกค้าองค์กรระดับโลกในปัจจุบันล้วนให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปยังการพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งเป็นความท้าทายของเราในการนำเสนอระบบโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าองค์กรที่เน้นทำงานบนเทคโนโลยีคลาวด์ และเป้าหมายของ Checkmarx  คือการรักษาความปลอดภัยทุกองค์ประกอบของทุกแอปพลิเคชั่นในลักษณะที่ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของกระบวนการ สำหรับผู้นำ AppSec ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือ การรักษาองค์กรให้มีความคล่องตัว, ปลอดภัย และมีศักยภาพในการแข่งขัน”

Checkmarx API Security นำเสนอมุมมองที่ไม่เหมือนใครและเน้น API เป็นหลักเพื่อการแก้ไขปัญหา ได้แก่  

  • การค้นหา API โดยอัตโนมัติ  ทั้งการระบุตำแหน่งข้อมูล API โดยไม่ต้องใช้คำจำกัดความ API ด้วยตนเองหรือการลงทะเบียนโดยทีม AppSec หรือนักพัฒนา
  • เสริมความสมบูรณ์ให้นวัตกรรม API  เกี่ยวกับความสามารถในการค้นพบ API ที่มีการสร้างสรรค์หรืออัปเดทขึ้นมาใหม่ เมื่อซอร์สโค้ดได้รับการตรวจสอบ หรือรวบรวมโดยนักพัฒนาอย่างที่เคยทำใน SDLC
  • การจำแนก  API ที่ไม่รู้จัก  การเปรียบเทียบอัตโนมัติของของแอปพลิเคชั่นที่ทำโดยผ่านเครื่องมือ API เพื่อจะแยกว่า เป็นแบบที่ไม่รู้จัก แบบแฝง หรือแบบปลอมตัวมา
  • การรักษาความปลอดภัย  ที่เน้นมุมมองเฉพาะของ  API ที่อนุญาตให้ทีม AppSec และนักพัฒนาจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขช่องโหว่ของ API ได้ รวมทั้งเรื่องของความเสี่ยง 10 อันดับแรกของ OWASP
  • ความครอบคลุมของแอปพลิเคชั่นทั้งหมด  ทั้งโซลูชั่นการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นเดียว (AST) สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชั่นทั้งหมด ที่อาจรวมถึง ทั้งอุปกรณ์ที่เป็น API และที่ไม่ใช่ ที่นำเสนอมุมมองแบบองค์รวม ในเรื่องของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการจัดลำดับความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหา หรือช่องโหว่ต่าง ๆ

Gartner® ยังรายงานด้วยว่า “การโจมตีบนแอปพลิเคชั่นกำลังเปลี่ยน ซึ่งจะย้ายไปสู่เรื่องของ API และขั้นตอนในการโจมตีที่มากขึ้น และการละเมิด การแสวงหาประโยชน์จาก API เป็นรูปแบบการโจมตีที่พบเห็นทั่วไปที่มักพบในรายงานเรื่องของการละมิดทางข้อมูลเสมอ

นอกจากนี้ ทีม DevSecOps ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความต้องการในการปรับปรุง การทดสอบ API เพื่อการพัฒนา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องการทดสอบ API มีการมองเรื่องแนวทางผสมผสานในการใช้เครื่องมือแบบเดิม (อย่างเช่น ข้อมูลสถิติแบบเดิม AST แบบคงที่ [SAST] และ AST แบบไดนามิก [DAST]) และโซลูชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดของ API โดยเฉพาะ)

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,125,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,163,Mobile Device,1173,Motorbike,33,PR News,320,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,211,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Checkmarx API Security โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย API shift-left สำหรับ AppSec Dev
Checkmarx API Security โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย API shift-left สำหรับ AppSec Dev
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3WEf7aYLiDVZaQEtBtAnAuBZHorvcn-wUOiHq8c7dyOocr89KAPX07wnuQLIzekV4kKcJLOjxk4LKH1mRZ2PFIr1g_SJW1fox9tQHT7DE7p4ipnwV5yffkyAJrcpXe89ozQ-oso6VW9L1GDAIhZJKe2M3Mzk5xIbeqEgLC6x94xjBEXtJwkGbHeByQ/s16000/2F244159-9E12-47D0-86DE-1E497A9A91F3.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3WEf7aYLiDVZaQEtBtAnAuBZHorvcn-wUOiHq8c7dyOocr89KAPX07wnuQLIzekV4kKcJLOjxk4LKH1mRZ2PFIr1g_SJW1fox9tQHT7DE7p4ipnwV5yffkyAJrcpXe89ozQ-oso6VW9L1GDAIhZJKe2M3Mzk5xIbeqEgLC6x94xjBEXtJwkGbHeByQ/s72-c/2F244159-9E12-47D0-86DE-1E497A9A91F3.png
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/08/checkmarx-api-security-api-shift-left.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/08/checkmarx-api-security-api-shift-left.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy