--> Kaspersky ระบุช่องโหว่ภายนอกด้าน Cybersecurity ขององค์กรอาเซียน อาชญากรไซเบอร์ส่องหาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ Patch ช่องโหว่ One-Day และ Remote Protocol | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Kaspersky ระบุช่องโหว่ภายนอกด้าน Cybersecurity ขององค์กรอาเซียน อาชญากรไซเบอร์ส่องหาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ Patch ช่องโหว่ One-Day และ Remote Protocol

 

การโจมตีทางไซเบอร์นั้นสามารถป้องกันได้ก่อนที่ผู้โจมตีจะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายภายใน การตรวจสอบภัยคุกคามจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการและต่อต้านภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่ผู้โจมตีจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่มีอยู่และส่งผลกระทบต่อองค์กรเป้าหมาย

 

แคสเปอร์สกี้เปิดเผยรายงาน Digital Footprint Intelligence (DFI) ที่ครอบคลุมภัยคุกคามภายนอกสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในปี 2021 รวมถึงหกประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย (SEA)

 

วัตถุประสงค์เดียวของรายงานฉบับนี้คือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย และแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการโจมตีในวงกว้างที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูง


ความสามารถในการแสวงหาประโยชน์ของอาชญากรไซเบอร์


ส่วนแบ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วของแนวทาง การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่วันเดย์เพื่อเข้าถึงระบบเบื้องต้นเป็นแนวทางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนถูกบังคับให้ออกจากบริการในขอบเขตการป้องกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่การโจมตีภายนอก

 

ด้วยความช่วยเหลือของแหล่งข้อมูลสาธารณะและเครื่องมือค้นหาเฉพาะทาง แคสเปอร์สกี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 390,497 แห่งจากเครือข่ายสาธารณะและวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยและช่องโหว่ที่สำคัญ

 

การวิเคราะห์เปิดเผยว่าในปี 2021 บริการที่มีช่องโหว่เกือบทุกห้าจุดมีช่องโหว่มากกว่าหนึ่งจุด จึงเป็นการเพิ่มโอกาสที่ผู้โจมตีจะทำการโจมตีได้สำเร็จ

 

ภาคธุรกิจทั้งหมดที่วิเคราะห์ในรายงาน คือ ภาคการเงิน ภาคสุขภาพ ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ ในทุกประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยสำหรับบริการสาธารณะ

 

สถาบันของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (personally identifiable information หรือ PII) และผู้ให้บริการที่สำคัญสำหรับประชาชน อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์โจมตีมาร์จิ้นขนาดใหญ่

 

สิงคโปร์มีจำนวนช่องโหว่น้อยและมีอัตราส่วนระหว่างจำนวนบริการและผลรวมของช่องโหว่ที่ต่ำมาก ขณะที่เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซียมีอัตราส่วนสูงสุดในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

รูปที่ 1 สัดส่วนบริการที่มีช่องโหว่

 

สัดส่วนของช่องโหว่ที่มีช่องโหว่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะมากที่สุด 3 ประเทศจากห้าอันดับแรกที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

 

 

รูปที่ 2 สัดส่วนบริการที่มีช่องโหว่พร้อมช่องโหว่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ


การตอบสนองต่อเหตุการณ์โจมตีของแคสเปอร์สกี้จัดการโดยทีม Global Emergency Response Team (GERT) และที่ปรึกษาของ CISA จะใช้รายการช่องโหว่ที่รู้จักกันดีเพื่อสร้างการป้องกันให้องค์กร ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกี้ศึกษาปัญหาด้านความปลอดภัยของบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก็ได้สังเกตเห็นช่องโหว่ที่ใช้บ่อยจำนวนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ProxyShell และ ProxyLogon วิธีการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้สามารถหาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงสามารถใช้โจมตีได้อย่างง่ายดายโดยผู้โจมตีที่มีทักษะต่ำ

 

แม้ว่า ProxyShell จะพบได้ทั่วไปในจีนและเวียดนาม แต่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก ProxyLogon มากที่สุดได้แก่

·      หน่วยงานราชการ - ไทย

·      ด้านการเงิน - จีน

·      การดูแลสุขภาพ - ฟิลิปปินส์

·      อุตสาหกรรม - อินโดนีเซีย

 

ProxyShell เป็นกลุ่มของช่องโหว่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange - CVE-2021-31206, CVE-2021-31207 , CVE-2021-34473, และ CVE-2021-34523 กลุ่ม ProxyLogon ประกอบด้วย CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858, และ CVE-2021-27065 ช่องโหว่จากทั้งสองกลุ่มนี้ทำให้ผู้ก่อภัยคุกคามสามารถเลี่ยงการพิสูจน์ตัวตนและรันโค้ดในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิพิเศษได้

 

การป้องกันช่องโหว่เหล่านี้ได้ดีที่สุดคือการทำให้ระบบที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้รับการอัปเดตด้วยแพตช์และผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุด บริษัทต่างๆ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าถึง Exchange Server โดยตรงจากอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้สามารถป้องกันช่องโหว่จากทั้ง ProxyShell และ Proxy-logon

 

การโจมตี brute force เพื่อข้อมูลประจำตัว

 

การเข้าถึงระบบครั้งแรกที่นำไปสู่เหตุการณ์โจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบริการที่มีการเข้าถึงระยะไกลหรือฟีเจอร์การจัดการ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดคือ RDP (Remote Desktop Protocol) เป็นโปรโตคอลของ Microsoft ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

 

RDP ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ในการควบคุมเซิร์ฟเวอร์และพีซีเครื่องอื่นจากระยะไกล แต่เครื่องมือนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้โจมตีใช้ประโยชน์จากการเจาะระบบคอมพิวเตอร์เป้าหมายซึ่งมักจะเป็นที่เก็บทรัพยากรขององค์กรที่สำคัญ

 

เมื่อปีที่แล้ว แคสเปอร์สกี้ได้ตรวจสอบบริการการเข้าถึงและการจัดการจากระยะไกล 16,003 รายการ พบว่า ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้อย่างสะดวกที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

 

สถาบันของรัฐตกเป็นพื้นที่การโจมตี brute force และการนำข้อมูลตัวตนที่รั่วมาใช้งานซ้ำ ๆ มากกว่า 40% 

 

นายคริส คอนเนลล์ กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าอาชญากรไซเบอร์กำลังยุ่งอยู่กับการค้นพบจุดที่อาจเข้าถึงได้ในภูมิภาคนี้ ตั้งแต่การค้นหาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการแก้ไข ช่องโหว่วันเดย์ และบริการการเข้าถึงและการจัดการจากระยะไกลที่ใช้ประโยชน์ได้ ผู้โจมตีมีตัวเลือกมากมายในการแพร่กระจายมัลแวร์ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ โดยย่อคือ การโจมตีทางไซเบอร์ก็เหมือนกับระเบิดเวลา แม้จะเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่รายงานต่างๆ อย่างรายงาน Digital Footprint Intelligence ของแคสเปอร์สกี้ก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการชี้แนะเรื่องการสร้างขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องได้ หากคุณรู้จักจุดอ่อนของตนเอง การจัดลำดับความสำคัญก็จะง่ายขึ้น

 

ผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกี้ขอแนะนำเพื่อปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคามดังนี้

  • ควบคุมทุกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโฮสต์เครือข่ายเพอริมิเตอร์ รวมถึงการเรียกใช้บริการหรือแอปพลิเคชัน การเปิดเผย API ใหม่ การติดตั้งซอฟต์แวร์และการอัปเดต การกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่าย และอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบเรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัย
  • พัฒนาและใช้ขั้นตอนที่เชื่อถือได้ในการระบุ ติดตั้ง และตรวจสอบแพตช์สำหรับผลิตภัณฑ์และระบบ
  • เน้นกลยุทธ์การป้องกันในการตรวจจับการเคลื่อนไหวและการขโมยข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการรับส่งข้อมูลขาออกเพื่อตรวจหาการเชื่อมต่อของอาชญากรไซเบอร์ สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลสำรองได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
  • ใช้โซลูชัน เช่น Kaspersky Endpoint Detection and Response และบริการ Kaspersky Managed Detection and Response ซึ่งช่วยในการระบุและหยุดการโจมตีตั้งแต่ระยะแรกก่อนที่ผู้โจมตีจะบรรลุเป้าหมาย
  • ใช้โซลูชันการรักษาความปลอดภัยเอ็นด์พ้อยต์ที่เชื่อถือได้ เช่น Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) ที่มีการป้องกันการเจาะระบบ การตรวจจับพฤติกรรม และเอ็นจิ้นการแก้ไขที่สามารถย้อนกลับการกระทำที่เป็นอันตรายได้ KESB ยังมีกลไกป้องกันตัวเองที่สามารถป้องกันการเอาออกโดยอาชญากรไซเบอร์

อ่านรายงาน Digital Footprint Intelligence ฉบับเต็มสำหรับเอเชียแปซิฟิก ได้ที่ Securelist.com

https://securelist.com/external-attack-surface-and-ongoing-cybercriminal-activity-in-apac-region/107430

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,101,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Kaspersky ระบุช่องโหว่ภายนอกด้าน Cybersecurity ขององค์กรอาเซียน อาชญากรไซเบอร์ส่องหาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ Patch ช่องโหว่ One-Day และ Remote Protocol
Kaspersky ระบุช่องโหว่ภายนอกด้าน Cybersecurity ขององค์กรอาเซียน อาชญากรไซเบอร์ส่องหาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ Patch ช่องโหว่ One-Day และ Remote Protocol
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoAL9nDFGrBqxOt-abXjHNVKrAlqcAOyVWQIiPVz9HbVyl4469jSdI0F8haWQlueOK6bvi0wte_v0MdM1PJ3m-Qi1aR54_ZGiHE3w9QZoG1sIbCwTQHm_nZpkWCZ5KAwt83Yu7o_otgGcthQpUO4qEplVGxsx5KhXCXZJ7uv61s63a20PdYo2rh0MdDg/s16000/cybercriminal%20activity.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoAL9nDFGrBqxOt-abXjHNVKrAlqcAOyVWQIiPVz9HbVyl4469jSdI0F8haWQlueOK6bvi0wte_v0MdM1PJ3m-Qi1aR54_ZGiHE3w9QZoG1sIbCwTQHm_nZpkWCZ5KAwt83Yu7o_otgGcthQpUO4qEplVGxsx5KhXCXZJ7uv61s63a20PdYo2rh0MdDg/s72-c/cybercriminal%20activity.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/Kaspersky-reveals-external-cybersecurity-loopholes-in-SEA.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/Kaspersky-reveals-external-cybersecurity-loopholes-in-SEA.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy