--> ลูกค้าชาวไทยสามารถโอนสิทธิ์ใบรับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (SSAP) ได้แล้ว | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ลูกค้าชาวไทยสามารถโอนสิทธิ์ใบรับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (SSAP) ได้แล้ว

USSEC มุ่งสนับสนุนลูกค้าในความมุ่งมั่นเรื่องความยั่งยืนของถั่วเหลือง

ลูกค้าชาวไทยที่ซื้อถั่วเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดสามารถแสดงความมุ่งมั่นในการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ยั่งยืนได้ง่ายกว่าเดิม มาตรการการรับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol) หรือ SSAP ได้ขยายการโอนสิทธิ์ใบรับรอง SSAP เป็นจำนวนถึง 4 ครั้ง

ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 2 ผู้นำเข้าถั่วเหลืองในปัจจุบันได้พยายามเพิ่มความโปร่งใสในการซื้อวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน การปรับปรุง SSAP โดย สภาการส่งออกถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (USSEC) จะช่วยให้ผู้นำเข้าชาวไทยบันทึกการจัดหาถั่วเหลืองยั่งยืนจากอเมริกา และใช้บันทึกการซื้อเพื่อเป็นเครื่องยืนยันและรายงานความคืบหน้าของเป้าหมาย ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) ของตน ผู้นำเข้าถั่วเหลืองจะได้รับใบรับรองในชื่อของตนเอง และพวกเขาสามารถโอนสิทธิ์ในใบรับรองให้ลูกค้า โดยใบรับรองสามารถโอนสิทธิ์ได้เป็นจำนวน 4 ครั้ง

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวไทยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อ ข้อมูลจากงานวิจัย Mintel Consulting Sustainability Barometer เผยว่า ผู้บริโภคชาวไทยเกือบครึ่ง (42%) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาหลักด้านสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรก และผู้บริโภคยังคาดหวังให้แบรนด์และผู้ผลิตแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยผู้บริโภคมากกว่าหนึ่งในสาม (33%) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

สภาการส่งออกถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้ SSAP ในปี 2556 เพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการทำตามความสำคัญที่ลูกค้าอยากได้ SSAP เป็นการรับรองโดยบุคคลที่ 3 และเป็นการยืนยันความยั่งยืนของการผลิตถั่วเหลืองระดับประเทศ ระบบนี้ได้ออกแบบมาเพื่อรักษาปริมาณของถั่วเหลืองที่ผ่านการตรวจสอบความยั่งยืนแล้วในการโอนแต่ละครั้ง และมีการนำการคำนวณทางอุตสาหกรรมมาใช้ในระบบอีกด้วย โดยองค์กรที่มีหน้าที่ออกและติดตามใบรับรองคือ บริษัท U.S. Soy Export Sustainability

ในช่วงปี 2564 ถึง 2565 ตลาดในประเทศไทยได้นำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวน 1.1 ล้านตัน โดยประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดส่งถั่วเหลืองมายังประเทศไทยนั้นมีการใช้ใบรับรอง SSAP สำหรับเมล็ดถั่ว รัฐบาลไทยยังมีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนเป็นจำนวน 20-25 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2573 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของถั่วเหลืองยั่งยืนในระยะสั้น และในระยะยาวนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้อาจช่วยเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนของลูกค้าในประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ การใช้ถั่วเหลืองในประเทศไทยที่มากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในตลาดการค้าไก่ (มีการใช้ถั่วเหลือง 3.376 ล้านตัน ในปี 2564) ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกไก่อันดับ 4 ของโลก และมีการส่งออกไก่ไปยังสหภาพยุโรปเป็นจำนวนมาก และ SSAP จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับรองห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนเป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

ภายใต้แนวทางของ SSAP ปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพความยั่งยืนของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ SSAP ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบฟาร์มโดยบุคคลที่สาม ซึ่งก็คือกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) SSAP ได้รับผลเชิงบวกจากการตรวจสอบแนวทางการจัดหาถั่วเหลืองของ European Feed Association (FEFAC) ผ่านการตรวจสอบขององค์กรอิสระ International Trade Centre (ITC) SSAP ยังได้รับรางวัลจาก Consumer Goods Forum ในด้านแนวทางการจัดหาถั่วเหลืองที่มีความยั่งยืน และได้รับรางวัล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยอดเยี่ยมจาก Global Seafood Alliance อีกด้วย

SSAP ได้รับรองการส่งออกถั่วเหลืองเป็นจำนวนมากกว่า 100 ล้านตันในปี 2557-2564 ผู้ปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกาได้สร้างนวัตกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อถั่วเหลืองยั่งยืน และรายงานของ USSEC พบว่าผู้ซื้อถั่วเหลืองในภูมิภาคเอเชียเหนือและยุโรปนั้นได้ขอออกใบรับรอง SSAP เป็นจำนวนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ของการซื้อขายทั้งหมด

นอกจากนี้ สภาส่งออกถั่วเหลืองได้รับผลการตรวจประเมินในระดับ FSA Silver จากการตรวจประเมิน Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0 ของ Sustainable Ag Initiative (SAI). FSA ให้การรับรองแนวทางโดยรวมของ SSAP ซึ่งช่วยยืนยันความยั่งยืนของการผลิตถั่วเหลืองในระดับประเทศสำหรับผู้ปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประกาศการรับรองได้เกิดขึ้นในงาน Soy Connext การประชุมสุดยอดถั่วเหลืองซึ่งจัดโดยสภาการส่งออกถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา

“ผู้ปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐอเมริกานั้นมีความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งในการพัฒนาความยั่งยืน และเราได้พยายามอยู่ตลอดเวลา ในการพัฒนาวิธีการในการสนับสนุนพวกเขาเพื่อยืนยันความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา และ SSAP ได้ช่วยทำในสิ่งที่เรากล่าวมา และในตอนนี้ SSAP นั้นได้รับการปรับปรุงเป็นใบรับรองที่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และลูกค้าในประเทศไทยสามารถโอนใบรับรองให้กันได้ในปัจจุบัน” Abby Rinne Director of Sustainability ของ สภาการส่งออกถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าว

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,278,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,106,FinTech,123,Food,98,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,129,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,758,Lifestyle,266,Marketing,158,Mobile Device,1129,Motorbike,33,PR News,303,PropTech,53,Real Estate,286,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ลูกค้าชาวไทยสามารถโอนสิทธิ์ใบรับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (SSAP) ได้แล้ว
ลูกค้าชาวไทยสามารถโอนสิทธิ์ใบรับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (SSAP) ได้แล้ว
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidcpIuwMoEplk9lLj4f-NeinniAbSLedNRKs4ACv2_rxxPlKF14nCYRDASMjgteS0H32Yj1eeVQa2P7T-gANtxESaWwzlPkiUu9VHiL2pHnJEt1ee_QQ3iSU6Rp80aw9bUv_pNQay3z9hP9sBA0sMY4P3M1KVN5zY0nYYm2mxQuarY050a3mfbMgp0HQ/s16000/soybean-oil-meal-and-beans_10059732523_o.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidcpIuwMoEplk9lLj4f-NeinniAbSLedNRKs4ACv2_rxxPlKF14nCYRDASMjgteS0H32Yj1eeVQa2P7T-gANtxESaWwzlPkiUu9VHiL2pHnJEt1ee_QQ3iSU6Rp80aw9bUv_pNQay3z9hP9sBA0sMY4P3M1KVN5zY0nYYm2mxQuarY050a3mfbMgp0HQ/s72-c/soybean-oil-meal-and-beans_10059732523_o.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/SSAP-Transferable-Certificates.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/SSAP-Transferable-Certificates.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy