--> DES - depa ปั้น 97 ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

DES - depa ปั้น 97 ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5 ที่จัดโดย ดีป้า ชี้หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู้นำ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม พร้อมก้าวสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ต่อไป

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จำนวน 97 ราย ก่อนร่วมร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม และการให้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน พร้อมดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดไปสู่การลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีผู้เข้ารับการอบรมรวมกว่า 400 ราย โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล ต่อยอดองค์ความรู้ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการองค์กร ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน อีกทั้งสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

“สำหรับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 5 ปีนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร พร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมผลักดันประเทศไปสู่ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ ในที่สุด” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนที่ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หม่อมหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) , ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายรัชเดช เชาวนโยธิน รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ดีป้า มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และจะเปิดรับสมัครผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เร็ว ๆ นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,760,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,310,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: DES - depa ปั้น 97 ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5
DES - depa ปั้น 97 ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNt2hBKOKSmJwyqgfUllGMEL65cwDzLDWnl7cMCzFJiDFlRh6Jyayc-0i_41PE63o273CKkstty3GSQH4tZhZQbwhSY0FixGNbtl0vJhoB3ikzImiTTgMI3k3zRDJSw3eMMj0tP6Y9UCOby3na3T1GffZ5gCqUszJMHudMmZXRRiz0taIamt_Jv6tMOQ/s16000/Pic%20(5).jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNt2hBKOKSmJwyqgfUllGMEL65cwDzLDWnl7cMCzFJiDFlRh6Jyayc-0i_41PE63o273CKkstty3GSQH4tZhZQbwhSY0FixGNbtl0vJhoB3ikzImiTTgMI3k3zRDJSw3eMMj0tP6Y9UCOby3na3T1GffZ5gCqUszJMHudMmZXRRiz0taIamt_Jv6tMOQ/s72-c/Pic%20(5).jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/des-depa-digital-ceo-gen5.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/09/des-depa-digital-ceo-gen5.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy