--> ซีเนียร์คอม เปิดตัว H-METER P-Loan แพลตฟอร์มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ซีเนียร์คอม เปิดตัว H-METER P-Loan แพลตฟอร์มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร

ซีเนียร์คอม สบช่อง สินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) เติบโตหลังแบงก์ชาติปลดล็อกเงื่อนไข หนุนผู้ประกอบการนอนแบงก์เกิดใหม่ เพิ่มโอกาส “คนตัวเล็ก” เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เปิดตัว ‘H-METER’ P-Loan แพลตฟอร์มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร ครบจบในแพลตฟอร์มเดียว จับกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่และธุรกิจเช่าซื้อเดิม ก้าวสู่ Fintech กลุ่มลูกค้า Identity และกลุ่มลูกค้า Performance ชูจุดแข็งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น ติดตั้งเร็ว ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ครบ ตั้งเป้าปิดปี 2566 มีลูกค้า 20 ราย

นายสมเกียรติ อึงอารี ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด กล่าวว่า หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจำนวนมาก สามารถเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) ได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่จำนวนมากสู่ตลาด ทำให้ซีเนียร์คอมเห็นโอกาสทางการตลาดในธุรกิจใหม่นี้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า ‘H-METER’ P-Loan เป็นแพลตฟอร์มการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร (Instant Personal Loan Online Platform) ที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ หรือกลุ่ม Unserved กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการสินเชื่อ เช่น อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเข้าไม่ถึงสาขา เช่น กลุ่มเกษตรกร แรงงานนอกระบบ เป็นต้น และ Underserved หรือกลุ่มที่ไม่ต้องการใช้บริการสินเชื่อ อาจติดปัญหาด้านการขาดความรู้และความเข้าใจด้านการเงิน (Financial literacy) ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและประเมินความสามารถที่จะชำระหนี้

ทั้งนี้ ซีเนียร์คอม เป็นบริษัทผู้นำทางด้านซอฟต์แวร์ ที่ให้บริการกับธุรกิจ 2 ด้าน คือ ซอฟต์แวร์การจัดการด้านยานยนต์และซอฟต์แวร์การจัดการด้านการเงินที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี จึงมองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลอำนวยความสะดวกให้กลุ่มธุรกิจที่ต้องการเปิดให้บริการสินเชื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับ “คนตัวเล็ก” ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนได้มั่งคงและดีขึ้น 

“เราเป็นบริษัทที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมองว่าการท้าทายเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของ Senior Com ทุกชิ้น จึงใช้งานได้จริงและเป็นที่รู้จักกันดีในตลาด” นายสมเกียรติ กล่าว

‘H-METER' P-Loan มี 2 แบบ สำหรับกลุ่มลูกค้า Identity และกลุ่มลูกค้า Performance โดยที่ ‘H-METER' P-Loan สำหรับกลุ่มลูกค้า Identity เหมาะกับธุรกิจที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่ซับซ้อนมาก เป็นธุรกิจขนาดกลางในต่างจังหวัด ระยะเวลาในการติดตั้งพร้อมใช้งานราว 6 เดือน ต้นทุนติดตั้งทั้งระบบรวมค่าบริการตกประมาณตั้งแต่ 2-5 ล้านบาท และ ‘H-METER' P-Loan สำหรับกลุ่มลูกค้า Performance เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ระยะเวลาในการติดตั้งพร้อมใช้งานราว 9 เดือน ต้นทุนติดตั้งทั้งระบบรวมค่าบริการเริ่มต้น 7-20 ล้านบาท

จุดแข็งของ ‘H-METER' P-Loan ประกอบด้วย

• ‘H-METER' P-Loan มีฟีเจอร์ให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อมูลทางเลือก เช่น ประวัติการชำระค่าสินค้าและบริการหรือใช้ข้อมูลหลายประเภทในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล แทนการใช้เอกสารหลักฐานรายได้ ขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงมีการตรวจสอบประวัติของผู้กู้จากเครดิตบูโร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการและอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ยื่นขอสินเชื่อ ยืนยันตัวตนลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ประเมินความเสี่ยงของลูกค้า จนถึงการเบิกเงิน และชำระหนี้ผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 

• ‘H-METER' P-Loan จะช่วยให้ผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจเองสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ ในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงช่วยสร้างข้อมูลในระบบการเงินให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคต

• ‘H-METER’ P-Loan สามารถติดตั้งไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์ หรือติดตั้งลงในระบบเซิร์ฟเวอร์ (on premise) ได้พัฒนามาปีกว่า และได้ติดตั้งให้ลูกค้าไปหลายรายแล้ว จุดเด่นของระบบนี้คือสามารถติดตั้งและใช้งานได้ในเวลาสั้น ใช้งานง่าย และมีฟีเจอร์ครบ

• ฟีเจอร์หลัก ๆ ของ ‘H-METER’ P-Loan ได้แก่ การทำ pre-credit scoring และ credit scoring การยืนยันตัวตน การจัดกลุ่มความเสี่ยง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA -Personal Data Protection Act) ครอบคลุมการต่อ API ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ มีระบบ dashboard สำหรับการทำงานของ FCC (Field Credit Control)  มีข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อผ่านทาง LINE Connect และ SMS รวมถึงคำนวณเบี้ยปรับและวิธีการตัดชำระตามธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นต้น

• ด้วยฟีเจอร์และการปฏิบัติที่ดี ทำให้ ‘H-METER’ P-Loan สามารถช่วยให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทำได้ไว มีความปลอดภัย และถูกต้องตามระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถอนุมัติปล่อยสินเชื่อได้จำนวนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการดีขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ ‘H-METER’ P-Loan คือ นักลงทุนหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจ Fintech และผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อเดิมที่ต้องการขยายฐานผลิตภัณฑ์สู่สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สำหรับ ‘H-METER’ P-Loan นั้น ปัจจุบันมีลูกค้าแล้วจำนวนหนึ่ง อาทิ บริษัทลูกของธนาคารขนาดใหญ่ บริษัท ลิสซิ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทลิสซิ่งรถยนต์รายใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้ ซีเนียร์ คอม ตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2566 นี้จะมีผู้ประกอบการใช้ ‘H-METER’ P-Loan จำนวน 20 ราย ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) เป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นแพลตฟอร์มการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจรในตลาด ซึ่ง ‘H-METER' P-Loan จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่พัฒนาโดยบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่สามารถปรับแต่งฟีเจอร์ตามความต้องการของลูกค้าได้

นายสมเกียรติ กล่าวว่า เชื่อว่า ‘H-METER' P-Loan จะช่วยให้ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเดิมสามารถขยายฐานบริการสู่บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ช่วยให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดทางการเงิน รวมถึงช่วยลดหนี้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในที่สุดจะสามารถช่วยให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคตได้ทั่วถึงมากขึ้น

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,102,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,759,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,309,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ซีเนียร์คอม เปิดตัว H-METER P-Loan แพลตฟอร์มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร
ซีเนียร์คอม เปิดตัว H-METER P-Loan แพลตฟอร์มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4qrA_QpqG1HF3VH8rpZh3urfBNqqe3Ol99GFrdaKUMVoL-5ODMeGIIaTMVo2jU2safz_We2OEftgg32nGy_13sFH-fmRGhBnG-dBWj5lRVnC9X8nXwpBoFv4WkZOo5yz7MgDNR40yebySlXLwXOlYi3qsSfhNi7gO3mk2nGsTNbWwIHyEklyR_fBQ0A/s16000/4.Photo_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E2%80%98H-METER%E2%80%99%20P-Loan.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4qrA_QpqG1HF3VH8rpZh3urfBNqqe3Ol99GFrdaKUMVoL-5ODMeGIIaTMVo2jU2safz_We2OEftgg32nGy_13sFH-fmRGhBnG-dBWj5lRVnC9X8nXwpBoFv4WkZOo5yz7MgDNR40yebySlXLwXOlYi3qsSfhNi7gO3mk2nGsTNbWwIHyEklyR_fBQ0A/s72-c/4.Photo_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E2%80%98H-METER%E2%80%99%20P-Loan.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/10/h-meter-p-loan.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/10/h-meter-p-loan.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy