--> บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล Thailand Top SME Awards 2022 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล Thailand Top SME Awards 2022

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้แก่สุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม จำนวน 22 รางวัล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธพว. ภายในงานมีผู้บริหารผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมรับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า “งานมอบรางวัล Thailand Top SME Awards ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model” ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจ BCG จากความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อรองรับธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในหลายๆ ด้าน และธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็น “สุดยอดเอสเอ็มอี” อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “นับเป็นความร่วมมือกันอีกครั้งที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกัน คัดเลือก SMEs ที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกธุรกิจยุคใหม่ที่มีความท้าทายมากกว่าในอดีต และมีความผันแปรของสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด จึงนับได้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างความสำเร็จ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตน ท่ามกลางการปรับตัวตามไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล มุ่งให้หลักเกณฑ์การพิจารณามีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน  การดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อให้รางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย” 

คุณนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ความร่วมมือในการจัดงานว่า  “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมาอย่าต่อเนื่อง ดังนั้นงานมอบรางวัล  “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” นี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่ทางธนาคารได้ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเยี่ยม อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งยังเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการให้ถึงพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้สามารถแข่งขันในตลาดและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อตอบรับกับรูปแบบเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ธนาคารฯ ก็ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และลูกค้าของธนาคารฯ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจ BCG ด้วยรูปแบบของสินเชื่อ หรือการร่วมลงทุนในธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ และจะขยายไปยังธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตต่อไป”

สำหรับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2022 ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 22 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลการออกแบบสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท อีซียู ช็อป 1 จำกัด

2. รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี ได้แก่ บริษัท ร้อยแปด ฟู้ดส์ จำกัด

3. รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี ได้แก่ บริษัท มัลติเพิลฟู้ดส์ จำกัด

4. รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมแห่งปี ได้แก่ บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จำกัด

5. รางวัลนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งปี ได้แก่ บริษัท เหล็กร่มเกล้า จำกัด

6. รางวัลธุรกิจดิจิทัลแห่งปี ได้แก่ บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จํากัด

7. รางวัลความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี ได้แก่ บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

8. รางวัลนวัตกรรมด้านการจัดจำหน่ายแห่งปี ได้แก่ บริษัท วรธันย์ เทคโนโลยี จำกัด

9. รางวัลนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งปี ได้แก่ บริษัท นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จำกัด

10. รางวัลธุรกิจชีวภาพแห่งปี ได้แก่ บริษัท อำภาวิศวกรรม จำกัด

11. รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี ได้แก่ บริษัท ไทยพลาสติกรีไซเคิลกรุ๊ป จำกัด

12. รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตแห่งปี ได้แก่ บริษัท อาร์เอสที โรโบติกส์ จำกัด

13. รางวัลธุรกิจการเกษตรชีวภาพแห่งปี ได้แก่ บริษัท สกาย ออน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

14. รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี ได้แก่  หจก. เลม่อน โกล์ด(แอล.เอ็ม.จี)

15. รางวัลผลิตภัณฑ์ด้าน BCG ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด

16. รางวัลผู้ประกอบการที่มีบรรษัทภิบาล ได้แก่  บริษัท คอมพานี บี จำกัด

17. รางวัลอุตสาหกรรม การบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์-โลจิสติกส์ จำกัด

18. รางวัลอุตสาหกรรม การเกษตร อาหารและการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

19. รางวัลอุตสาหกรรม การบริการดูแลสุขภาพ ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

20. รางวัลการวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

21. รางวัลธุรกิจสุขภาพแห่งปี ได้แก่ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

22. รางวัลอุตสาหกรรม การบริการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,256,Audio Visual,193,automotive,281,beauty,2,Business,203,CSR,25,Economic,7,Electronics,78,Entertainment,136,EV,84,FinTech,118,Food,96,Gallery,2,Health & Beauty,87,Home Appliance,122,InsurTech,6,Interview,4,IT & DeepTech,716,Lifestyle,231,Marketing,127,Mobile Device,963,Motorbike,31,PR News,244,PropTech,53,Real Estate,272,Review,103,Sports,3,Telecom,200,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล Thailand Top SME Awards 2022
บมจ.เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัล Thailand Top SME Awards 2022
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMj6gS9QzWJAN54TGXLfddt9fHNG4rVTr5TAAgkrxH_J1Gy_SNnYFniex3JvqoldcFNhYeh_33js26DLQrjzp9s2YJnQFHCRhOWe0md3TR5uGcgnhRl1vVRAocIlElRkYmkT6zeOAVHEA9-NYcT_HsqF8DKlEPvICxMMbuLDmPGRHgEpa5h-U-6_wTcw/s16000/6_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMj6gS9QzWJAN54TGXLfddt9fHNG4rVTr5TAAgkrxH_J1Gy_SNnYFniex3JvqoldcFNhYeh_33js26DLQrjzp9s2YJnQFHCRhOWe0md3TR5uGcgnhRl1vVRAocIlElRkYmkT6zeOAVHEA9-NYcT_HsqF8DKlEPvICxMMbuLDmPGRHgEpa5h-U-6_wTcw/s72-c/6_0.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2022/12/thailand-top-sme-awards-2022.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2022/12/thailand-top-sme-awards-2022.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy