--> Update ล่าสุด! NOSTRA ปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มกระตุ้นทั่วกรุงเทพฯ ต้นปี 2566 | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Update ล่าสุด! NOSTRA ปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มกระตุ้นทั่วกรุงเทพฯ ต้นปี 2566

บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และแอปพลิเคชัน NOSTRA นำข้อมูล ตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสถานพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลใหม่ล่าสุด 15 จุด อัพเดทแสดงตำแหน่งในแอปพลิเคชันแผนที่ NOSTRA เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถเช็คตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนฯ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ป้องกันเจ็บป่วยรุนแรง ลดเสี่ยงเสียชีวิต หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยับยั้งการระบาดของโควิด-19

แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปแล้วบางส่วน แต่ขณะเดียวกันยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อใหม่หรือติดเชื้อซ้ำ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถือเป็นวิธีการหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดโอกาสเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามประกาศของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อัพเดทตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล NOSTRA จึงได้ประสานขอนำข้อมูลตำแหน่งจุดฉีดวัคซีน มาแสดงในแอปพลิเคชันแผนที่ NOSTRA ซึ่งชุดข้อมูลจะประกอบด้วย ชื่อจุดฉีดวัคซีน เวลา สถานที่ และวัคซีนที่ฉีด เบอร์โทรติดต่อ สำหรับการแสดงข้อมูลตำแหน่งจุดในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลนั้นจะทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจและเดินทางไปยังจุดฉีดวัคซีนได้สะดวก เปิดดูตำแหน่งจุดฉีดวัคซีน Covid-19 บนแผนที่ https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/dms2023,feed/th 

15 จุดฉีดวัคซีน สังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่

1. โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ที่อาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.02-5461960

2. สถาบันโรคผิวหนัง ที่ตึกสถาบันโรคผิวหนัง ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (9.00-15.00 น.) วัคซีน: Pfizer ฝาม่วง และ Pfizer ฝาส้ม(สำหรับเด็ก 5-12 ปี) โทร.02-3545222

3. สถาบันประสาทวิทยา ที่อาคารรัชมงคล ชั้น 1 (ห้องหัตถการ) ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.02-3069899

4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 

เวลาทำการ :  วันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-12.00 น.) สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป, วันจันทร์ (13.00-16.00 น.) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี และวันศุกร์ (13.00-16.00 น.) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โทร. 02-5481000

5. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ให้บริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี (ในเวลาราชการ) ชนิดวัคซีน Pfizer อายุ 6 เดือน - 4ปี, 5ปี - 11 ปี และ 12 - 17 ปี สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1415 ต่อ 2317

6. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่แผนก OPD ตติยภูมิ ชั้น 3 ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร. 034-388700

7. สถาบันโรคทรวงอก ที่ จุดฉีดวัคซีนสถาบันโรคทรวงอก ชั้น 1 อาคาร 8 ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. โทร.02-5470999

8. โรงพยาบาลสงฆ์ ที่ตึกผู้ป่วยนอก ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.02-6409537

9. โรงพยาบาลเลิดสิน ที่ห้องฉีดยา รพ.เลิดสิน ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) โทร.02-3539655

10. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ที่ตึกผู้ป่วนอก ให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น. โทร.02-5914242

11. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร ให้บริการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.02-2026800

12. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ที่อาคารอำนวยการและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (13.00-15.00น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.038-455456

13. โรงพยาบาลราชวิถี ห้องฉีดยา อาคารทศมินทราธิราช วันจันทร์-วันพฤหัส เวลาราชการ (จำกัดจำนวน), อาคารฉีดวัคซีน (โรงอาหารเก่า ข้างโรงยิม) วันศุกร์ เวลา 08.30-13.30 น. โทร.02-2062900

14. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ที่อาคารอำนวยการชั้น 5 ให้บริการวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร.02-5310080

15. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ที่ห้อง 403 (ห้องตรวจบัตรทอง) ให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในวันราชการ 13.00-15.00) โทร.045-319659

(**ข้อมูลอัปเดตวันที่ 22 ธันวาคม 2565  ขอบคุณข้อมูล : จากกรมการแพทย์)

นอกจากนี้ NOSTRA ยังได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสนุบสนุนสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างสม่ำเสมอตลอดมา โดยการนำข้อมูลสถานพยาบาลในระบบ สปสช.มาแสดงบนแผนที่ เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเดินทางอีกด้วย

แผนที่ NOSTRA MAP โดยดาวน์โหลดฟรี ใช้งานได้ทั้งรูปแบบเว็บ https://map.nostramap.com/NostraMap/?@13.702943,100.543516,16/th และโมบายแอปพลิเคชัน คลิก https://map.nostramap.com/mobile

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,282,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,766,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1152,Motorbike,33,PR News,311,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,207,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Update ล่าสุด! NOSTRA ปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มกระตุ้นทั่วกรุงเทพฯ ต้นปี 2566
Update ล่าสุด! NOSTRA ปักหมุด 15 จุดฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มกระตุ้นทั่วกรุงเทพฯ ต้นปี 2566
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ov2cJ5WYYduGZikYvXO_Dl0vJcAYJsiUgTrcF_xgURV8_-ljkjcuswMWqGP5PsbvnoknE4IUmkdTX0qNbDvOXQSyyj5FpR1bxK782gMGyreDVRQqIj4LPtbBmiDAoT-J2umfwezPldJYyA0TuZ21PdWxKGQALBaIcocKBwlSDR_pbAyacDvNS2kFNg/s16000/NOSTRAmap_vaccine%20station1.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ov2cJ5WYYduGZikYvXO_Dl0vJcAYJsiUgTrcF_xgURV8_-ljkjcuswMWqGP5PsbvnoknE4IUmkdTX0qNbDvOXQSyyj5FpR1bxK782gMGyreDVRQqIj4LPtbBmiDAoT-J2umfwezPldJYyA0TuZ21PdWxKGQALBaIcocKBwlSDR_pbAyacDvNS2kFNg/s72-c/NOSTRAmap_vaccine%20station1.png
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/01/nostra-covid19-vaccine-update.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/01/nostra-covid19-vaccine-update.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy