--> Fortinet ขยายบริการ พร้อมการฝึกอบรม เสริมศักยภาพศูนย์ SOC ช่วยป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Fortinet ขยายบริการ พร้อมการฝึกอบรม เสริมศักยภาพศูนย์ SOC ช่วยป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

การนำเสนอในหลายมิติ ช่วยเร่งให้ฟอร์ติเน็ตดำเนินการตามความมุ่งมั่นระดับโลกเพื่อปิดช่องว่างทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เร็วขึ้น

“ฟอร์ติเน็ต สร้างระบบออโตเมชันที่ขับเคลื่อนด้วย ML เสนอศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย หรือ SOC เพื่อสนับสนุนทีมงานที่ขาดคนซึ่งเป็นผลพวงของการขาดแคลนทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งแค่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ นั่นจึงเป็นที่มาว่าเราทุ่มเทเพื่อนำเสนอบริการเสริมให้กับศูนย์ SOC ในเรื่องของคนเพื่อให้การสนับสนุนได้ในทันที ในขณะที่สถาบันชั้นนำของอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการลงทุนเพื่อปิดช่องว่างด้านทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยผสานรวมทั้งเทคโนโลยี บริการ และการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้มืออาชีพของศูนย์ SOC ปกป้ององค์กรได้ดียิ่งขึ้นจากการตรวจจับตลอดจนกู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจําประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าว

ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ต ผู้นำโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ประกาศเปิดตัวบริการเสริมใหม่สำหรับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย (SOC) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งเรื่องความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ขององค์กร สำหรับทีมที่มีพนักงานน้อยทำงานยากเนื่องจากขาดผู้มีความสามารถ นอกจากนี้ หนึ่งในความมุ่งมั่นภายใต้บทบาทผู้นำของฟอร์ติเน็ตคือการช่วยปิดช่องว่างทักษะทางไซเบอร์ โดยสถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ต (Fortinet Training Institute) ได้เพิ่มความริเริ่มให้ครอบคลุมโปรแกรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการฝึกอบรมและการรับรองที่ได้รับยอมรับจากอุตสาหกรรม

แนวทางใหม่ช่วยให้พร้อมรับมือกับการขาดแคลนทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

การขาดแคลนผู้มีความสามารถเป็นปัญหาท้าทายหลักที่ขยายตัวมากขึ้น และทีมงานศูนย์ SOC ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ รายงาน 2022 Cybersecurity Skills Gap report ของฟอร์ติเน็ต เกี่ยวกับช่องว่างของทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปี 2022 พบว่า 50% ของผู้นำทั่วโลกชี้ว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทายมากที่สุดที่ต้องหาคนมาดูแล และ 42% ยังต้องการนักวิเคราะห์การดำเนินงานด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ การสำรวจของฟอร์ติเน็ตในเรื่องเดียวกันนี้ พบว่า 80% ขององค์กรทั่วโลกต้องประสบความลำบากจากช่องโหว่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง เนื่องจากขาดการตระหนักรู้ รวมถึงขาดทักษะในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ภัคธภา กล่าวว่า “การขาดทรัพยากรและบุคลากร รวมถึงมีการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยมากมายจากทีม SOC ในแต่ละวัน มักเป็นผลจากความผิดพลาดในการตรวจจับและการตอบสนองที่ช้าเกินไป ทำให้ความเสี่ยงทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น ทีม SOC จึงต้องการโซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาได้ในทันที เพื่อลดความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการลงทุนเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ SOC แบบบูรณาการที่ทำงานได้อัตโนมัติ รวมถึงมืออาชีพที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยปกป้องภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น”

บริการเสริมด้าน SOC ใหม่ที่ล้ำหน้า ช่วยสนับสนุนทีมงานส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยที่ขาดคนได้ในทันที

บริการเสริมแบบใหม่ของฟอร์ติเน็ต มุ่งเน้นช่วยองค์กรรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้ โดยช่วยให้ทีม SOC ลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ให้กับองค์กร ช่วยให้ทีมมีเวลาเหลือไปมุ่งเน้นโครงการที่สำคัญมากขึ้น การอัพเดตรวมเรื่องต่อไปนี้บริการ SOC-as-a-Service (SOCaaS) ฟอร์ติเน็ตได้ขยายการนำเสนอบริการสำหรับศูนย์ SOC ในรูป as-a-service ด้วยการผสานรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก FortiGuard กับเทคโนโลยี SOC ที่ล้ำหน้าของฟอร์ติเน็ต โดยเพิ่มความสามารถด้าน AI และ ML มากขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานเพิ่มเติม การอัพเดตเหล่านี้ช่วยเสริมความสามารถที่รวมการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยไว้ในแดชบอร์ดเดียวกันบนคลาวด์ เพื่อให้ลูกค้าดูข้อมูลที่เป็นความรู้ที่นำไปดำเนินการได้จริง รวมถึงเร่งแก้ไขปัญหา อีกทั้งช่วยให้ทีมงานด้านความปลอดภัยสามารถลดภาระงานด้านการตรวจสอบและตรวจจับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของฟอร์ติเน็ตดูแลแทน วิธีการนี้ ทำให้ฟอร์ติเน็ตเร่งคัดแยกการแจ้งเตือน ยกระดับเหตุการณ์คุกคามความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และลดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดให้ลูกค้าได้
บริการตรวจจับการคุกคามที่เกิดขึ้นฉับพลัน (Outbreak Detection Service) บริการใหม่ที่พร้อมรองรับการใช้งานของลูกค้า ที่จะแจ้งเตือนผู้สมัครใช้งานผ่านทางอีเมลได้แบบอัตโนมัติผ่าน user interface ของผลิตภัณฑ์หลัก เกี่ยวกับเหตุการณ์หลักที่คุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะแพร่กระจายไปในวงกว้าง การแจ้งเตือนเหล่านี้ รวมถึงการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ความปลอดภัย เช่นไทม์ไลน์ในการโจมตีของเหตุการณ์นั้นๆ และเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ การแจ้งเตือนยังช่วยให้องค์กรค้นหาการโจมตีตามคำสั่งที่ระบบบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งระบุผลกระทบที่อาจเป็นผลจากการโจมตี รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

บริการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภัยคุกคาม (Incident Response and Readiness (IR&R) Services) ฟอร์ติเน็ตได้เพิ่มบริการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการนำเสนอการตอบสนองต่อเหตุการณ์คุกคาม และเปลี่ยนโมเดลการจัดซื้อให้เน้นความสำคัญเรื่องของการป้องกัน การมอบบริการที่เน้นการป้องกันเชิงรุก เช่น การประเมินความเสี่ยง การพัฒนาคู่มือ และการฝึกซ้อมแผนงานบนโต๊ะ (tabletop exercises) เป็นส่วนหนึ่งของบริการรายปีด้านความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response and Readiness Services retainer) โดยองค์กรต่างๆ สามารถเสริมความแข็งแกร่งด้านความพร้อมทางไซเบอร์ การสร้างประสิทธิภาพให้ศูนย์ SOC และลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ ในขณะที่สามารถเข้าถึงทีมผู้เชี่ยวชาญของ FortiGuard เพื่อช่วยควบคุมและแก้ไขในกรณีที่เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ โดยในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนสำหรับบริการเหล่านี้ในทั่วโลก ฟอร์ติเน็ตได้ขยายจำนวนพนักงานที่ดูแลเรื่องความสามารถด้านระบบอัตโนมัติของ IR&R และศูนย์ SOC เพื่อให้องค์กรเอ็นเตอร์ไพร์ซสามารถเข้าถึงการนำเสนอได้มากขึ้น

ขยายทักษะทางไซเบอร์ ด้วยสถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ต

แม้บริการเสริมสำหรับ SOC ที่ใหม่และล้ำหน้าจะช่วยให้ทีมงานที่เคร่งเครียดเบาใจขึ้นได้ในทันที แต่การลงทุนระยะยาวในเรื่องของการเรียนรู้ต่อเนื่องและพัฒนาทักษะทางไซเบอร์ นับเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันในการตามติดภาพรวมด้านภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของฟอร์ติเน็ตที่มีมายาวนานคือการลดช่องว่างด้านทักษะ โดยสถาบันฝึกอบรมของฟอร์ติเน็ต ได้นำเสนอการฝึกอบรมและการออกใบรับรองในหลายระดับที่ได้รับรางวัล ให้กับมืออาชีพด้านการรักษาความปลอดภัยที่ต้องการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะที่สำคัญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โปรแกรมเหล่านี้ ยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถใหม่ๆ เพื่อช่วยสร้างบุคลากรด้านไซเบอร์ในอนาคต ด้วยการมุ่งเน้นโอกาสในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้หญิง กลุ่มคนมีประสบการณ์ นักเรียน และประชากรที่ด้อยโอกาส การอัพเดตใหม่ในโปรแกรมต่างๆ มีดังนี้เพิ่มการเข้าถึงการฝึกอบรมขั้นสูงด้านเทคนิค ฟอร์ติเน็ตได้จัดทำการทดสอบเชิงปฏิบัติในระดับ NSE level 8 เพื่อให้มืออาชีพด้านไอทีและด้านความปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ปัจจุบันทั้งการทดสอบที่เป็นข้อเขียนและภาคปฏิบัติ มีในรูปของออนไลน์ซึ่งมีการคุมสอบแบบอัตโนมัติ ทำให้มืออาชีพด้านความปลอดภัยทั่วโลกสามารถเข้าถึงโปรแกรม Network Security Expert (NSE) Certification program ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับสูงสุดและดีที่สุด

สนับสนุนความก้าวหน้าของมืออาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นสุภาพสตรี โดยสุภาพสตรีกลุ่มแรกของฟอร์ติเน็ต และ Women in Cybersecurity (WiCyS) bootcamp ที่ผ่านโปรแกรมที่นำเสนอเพื่อให้สมาชิก WiCyS จำนวนร้อยคนเข้าถึงการฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งการเข้าถึงที่ปรึกษาด้านเทคนิค ได้รับ vouchers สำหรับการทดสอบ และ ฯลฯ นอกจากนี้ ฟอร์ติเน็ตยังมอบทุนให้กับผู้ร่วมโปรแกรมจำนวน 5 รายเพื่อเข้าร่วมงาน WiCyS Conference ประจำปี ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม ซึ่งเป็นงานที่จะได้พบปะผู้นำด้านไซเบอร์และผู้ว่าจ้างมากมาย
พัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ในอนาคต ฟอร์ติเน็ตยังสนับสนุนการจัดแข่งขันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในหลายรายการด้วยกัน สำหรับนักเรียนในภาคการศึกษาหลายระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมต้นไปจนถึงวิทยาลัย รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนระดับแพลตินัมสำหรับการแข่งขัน MITRE Engenuity’s Embedded Capture the Flag (eCTF) ซึ่งเป็นการแข่งขัน 12 สัปดาห์และเป็นผู้สนับสนุนประเภทการแข่งขัน Carnegie Mellon Capture the Flag competition

จากความริเริ่มเหล่านี้ ฟอร์ติเน็ตกำลังมุ่งหน้าสู่การดำเนินการตามคำมั่นสัญญาในการฝึกอบรมให้ได้ครบ 1 ล้านคนภายในปี 2026 นอกจากนี้ บริการเสริมแบบใหม่ที่สร้างศักยภาพให้ศูนย์ SOC ยังสร้างขึ้นบนสายผลิตภัณฑ์ด้านบริการที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนโดย FortiGuard Labs และในการประกาศวันนี้ ฟอร์ติเน็ตจะยังคงมุ่งมั่นช่วยลดปัญหาท้าทายที่เกี่ยวเนื่องจากการขาดแคลนผู้มีความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการช่วยให้องค์กรต่างๆ บริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย ML รวมถึงบริการมากมายและเพิ่มการเข้าถึงเรื่องการฝึกอบรม

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,756,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1106,Motorbike,33,PR News,292,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Fortinet ขยายบริการ พร้อมการฝึกอบรม เสริมศักยภาพศูนย์ SOC ช่วยป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
Fortinet ขยายบริการ พร้อมการฝึกอบรม เสริมศักยภาพศูนย์ SOC ช่วยป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk8iQTk3mKkZ6HR3tc2vq909H7g1NHKtLRaFNWXFMR9Uik_viE49J1o9Rf3aDQxWNTUcNBM9Zcw9fXEFkG66d4WLxdKXxvJbrHIgOJ5RLPtAoe2EIZiz-dnZrOYS3tiegCSE5htno2qfNSU5FVKDY4858FMZsVHmxPTAscS0zZtvQJSf7UvCSDIXNZhA/s16000/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk8iQTk3mKkZ6HR3tc2vq909H7g1NHKtLRaFNWXFMR9Uik_viE49J1o9Rf3aDQxWNTUcNBM9Zcw9fXEFkG66d4WLxdKXxvJbrHIgOJ5RLPtAoe2EIZiz-dnZrOYS3tiegCSE5htno2qfNSU5FVKDY4858FMZsVHmxPTAscS0zZtvQJSf7UvCSDIXNZhA/s72-c/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95.JPG
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/fortinet-expands-service-and-training.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/fortinet-expands-service-and-training.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy