--> Red Hat ตอบโจทย์ GSB และ CIMB Thai ได้อย่างไรในการทำ Digital Transformation จนคว้ารางวัล Red Hat Innovation Awards | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

Red Hat ตอบโจทย์ GSB และ CIMB Thai ได้อย่างไรในการทำ Digital Transformation จนคว้ารางวัล Red Hat Innovation Awards


จากผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยว่า เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร (Data Security) มีความสำคัญสูงสุดในการทำ Digital Transformation  เม็ดเงินที่ลงทุนไปทั้งในส่วนของ IT Infrastructure ทั้ง Network, Cloud และ Device จะต้องคำนึงเรื่อง Security มากที่สุด รองลงไปจะเป็นเรื่อง AI / Machine Learning กับ Business Intelligence ตามลำดับ

นั่นเป็นเหตุผลที่ ธนาคารออมสิน (GSB) กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai Bank) จับมือเป็นพันธมิตรกับ Red Hat เพื่อทำ Digital Transformation นำเสนอ Digital Services ให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และได้รับความประทับใจจากลูกค้า

ซึ่งลูกค้าในปัจจุบันของทั้งสองธนาคาร ทุกช่วงอายุก็จะทำธุรกรรมกับธนาคารผ่านทางแอปพลิเคชันมากขึ้นแล้ว เป็นการบริการที่ลูกค้าได้รับความสะดวกมากที่สุด ทั้งสองธนาคารมีการพัฒนารูปแบบของบริการและนำเสนอบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าฟีเจอร์ใหม่ทยอยใส่เพิ่มลงในแอปพลิเคชันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี MicroService และ Container ที่แยกส่วนของแต่ละฟีเจอร์หรือบริการออกจากกัน แต่อยู่ในระบบหรือแอปพลิเคชันเดียวกัน ทำให้การปรับปรุงและ Deploy ไม่กระทบกับส่วนหลัก ไม่จำเป็นต้องปิดบริการทั้งระบบโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ก็ยังคงได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง และง่ายในการพัฒนาต่อยอด อันเป็นเอกลักษณ์ของ OpenSource ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

รางวัล: Red Hat Innovation Awards ประจำปี 2022
สาขา: Digital Transformation และ Hybrid Cloud Infrastructure
องค์กรที่ได้รับรางวัล: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai Bank)


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai Bank) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารดิจิทัลระดับแนวหน้าในอาเซียน และมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เป็นธนาคารที่มีสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความก้าวล้ำให้ลูกค้าและสังคม ผ่านบริการทางการเงินที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน ผ่านความแข็งแกร่งของเครือข่ายของธนาคารในอาเซียน และด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด ปัจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศไทย

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารดิจิทัลระดับแนวหน้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลจำนวนมาก ธนาคารจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการต่าง ๆ ในรูปแบบธนาคารดิจิทัล เช่น การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payments) และบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของธนาคารฯ จำเป็นต้องมีวงจรในการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น รองรับปริมาณเวิร์กโหลดที่มากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างและปรับขนาดแอปพลิเคชันใหม่ ๆ และส่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ธนาคารฯ จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องนำแพลตฟอร์มใหม่ด้านธนาคารดิจิทัลมาใช้ โดย Red Hat OpenShift และ Red Hat OpenShift on AWS (ROSA) เป็นโซลูชันด้านโอเพ่นซอร์สแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้บริการด้านธุรกรรมการเงินของธนาคารมีความคล่องตัว ปรับขนาดการทำงานได้ตามต้องการ และมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับปริมาณงานพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมากทั้งบนระบบคลาวด์และในระบบภายในองค์กรได้

โซลูชันดังกล่าว ช่วยให้ธนาคารฯ สามารถทำการพัฒนาและส่งมอบแอปพลิเคชัน รวมทั้งบริการด้านธนาคารดิจิทัลใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลถึงการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างฟังก์ชั่นทางธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งยังได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่โซลูชันด้านโอเพ่นซอร์สมีให้อีกด้วย

รางวัล: Red Hat Innovation Awards ประจำปี 2020
สาขา: การพัฒนาคลาวด์-เนทีฟ
องค์กรที่ได้รับรางวัล: ธนาคารออมสิน (GSB)


ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจด้านสถาบันการเงิน มีสาขา 1,060 แห่งทั่วประเทศ และให้บริการลูกค้ามากกว่า 22 ล้านราย กลุ่มลูกค้าของธนาคารประกอบด้วยลูกค้าบุคคล องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างโอกาสในอนาคตให้กับคนไทย ธนาคารให้บริการทางดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การโอนเงินระหว่างธนาคารด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และการชำระค่าบริการต่าง ๆ ด้วยการใช้บาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโมบายแบงค์กิ้ง

GSB จำเป็นต้องเร่งให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของธนาคารออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นท่ามกลางความสนใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์นี้ ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาแพลตฟอร์มโอเพ่นแบงค์กิ้งที่สามารถโฮสต์ APIs ของตนเอง และให้บริการด้านการบริหารจัดการ (managed services) ให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งรัดกุม

GSB ได้โยกย้ายระบบของธนาคารไปใช้โอเพ่นซอร์สที่ทำงานอยู่บน Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Application Runtimes, Red Hat 3Scale API Management, Red Hat JBoss Fuse และ Red Hat OpenShift ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจาก Red Hat Consulting การใช้ APIs ที่มีขนาดเล็กลงด้วยไมโครเซอร์วิส การที่ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ (DevOps) และเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ต่าง ๆ ทำงานอยู่บนสภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน ช่วยให้ GSB สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปิดตัวบริการดิจิทัลแบงค์กิ้งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ส่งบริการใหม่สู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวทางธุรกิจ GSB สามารถให้บริการที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมผ่านการใช้แพลตฟอร์มที่ทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,282,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,766,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1152,Motorbike,33,PR News,311,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,207,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: Red Hat ตอบโจทย์ GSB และ CIMB Thai ได้อย่างไรในการทำ Digital Transformation จนคว้ารางวัล Red Hat Innovation Awards
Red Hat ตอบโจทย์ GSB และ CIMB Thai ได้อย่างไรในการทำ Digital Transformation จนคว้ารางวัล Red Hat Innovation Awards
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin5IIlrUjDpCsK2q9YmdS6l2Jo-CqfqQC2oJB6Mu3BFkE8hDGYbKd0EqRaBEwcoKzADUV1JS7cJ4e598xY32IKlQQJosqwLPUNz_vAVGksxTBL7gJ72vg_8aTALs6b6OBOnQk9sIJajphMKc2aq-QspVbvm8ahREn5NlTQxT3atSKifkxzryQH4Bd0lQ/s16000/332797432_1587501131718616_6309894649166345179_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin5IIlrUjDpCsK2q9YmdS6l2Jo-CqfqQC2oJB6Mu3BFkE8hDGYbKd0EqRaBEwcoKzADUV1JS7cJ4e598xY32IKlQQJosqwLPUNz_vAVGksxTBL7gJ72vg_8aTALs6b6OBOnQk9sIJajphMKc2aq-QspVbvm8ahREn5NlTQxT3atSKifkxzryQH4Bd0lQ/s72-c/332797432_1587501131718616_6309894649166345179_n.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/red-hat-gsb-cimb-thai.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/02/red-hat-gsb-cimb-thai.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy