--> TAPA2023 ประสบความสำเร็จ โกยยอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

TAPA2023 ประสบความสำเร็จ โกยยอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท

งานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หรืองาน TAPA2023 โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) กลับมาจัดงานเต็มรูปแบบอีกครั้งในรอบ 5 ปี ภายใต้แนวคิด “Sustainable for The Future” ตลอดการจัดงานรวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 6,100 คน จากประเทศต่าง ๆ กว่า 81 ประเทศ ส่งผลให้มียอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1,500 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีประสิทธิภาพสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าความสำเร็จของ งาน TAPA 2023 ซึ่งเป็นการกลับมาจัดงานเต็มรูปแบบอีกครั้งในรอบ 5 ปี ถือว่าเป็นผลจากความร่วมมือกันอย่างดีของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก 

โดยผลความสำเร็จของการจัดงานเมื่อวันที่ 5 – 8 เมษายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ดังนี้ 

  • มูลค่าการสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นการสั่งซื้อทันที 1,250 ล้านบาท และยอดสั่งซื้อหลังจบงาน 360 ล้านบาท 
  • ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า ทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 455 บริษัท 787 คูหา จากไทยและทั่วเอเชีย 
  • ผู้เข้าร่วมชมงานรวมทั้งสิ้น 6,104 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าชมงานไทยจำนวน 4,576 คน และผู้เข้าชมงานต่างชาติจำนวน 1,528 คนมาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 81 ประเทศ  
  • ประเทศที่เข้าชมงานมากที่สุด 5 อันดับแรกรองจากไทย ได้แก่ จีน มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน และอินเดีย 
  • กลุ่มสินค้าที่มียอดสั่งซื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อะไหล่และตัวถังยานยนต์ ระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ ระบบช่วงล่าง  เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง และชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับการตกแต่งยานยนต์ภายใน ภายนอก 

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กล่าวว่า “การจัดงาน TAPA2023 ถือเป็นความตั้งใจของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ 4 สมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ต้องการยกระดับงานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการภายในประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งงาน TAPA 2023 จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับผู้ประกอบการตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการในสมาคม TAPMA จำนวน 38 บริษัท ต่างพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมากที่ถือว่าเป็นเวทีในการแสดงประสิทธิภาพของสินค้า และเกิดการเจรจากับนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 

นายวีรพล สุชัยพร นายกสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) กล่าวว่า สำหรับงาน TAPA2023 ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทางสมาคมฯ ที่มีผู้ประกอบการของทางสมาคมเข้าร่วมแสดงสินค้า จำนวน 54 บริษัท 179 คูหา แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำสินค้ามาจัดแสดง เพื่อเปิดตลาดสู่สากล เชื่อมโยงธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้ได้พบกับผู้แทนการค้า ผู้ซื้อ นักลงทุน สร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ อีกทั้งทำให้เราได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม เช่นเรื่องของ Sustainability ทางสมาคม TAPAA มีการผลักดันสมาชิกให้ตื่นตัวกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการยังต้องการการการสนับสนุนจากทางภาครัฐ อย่างเช่นการจัดงาน TAPA  

นายสมโภชน์ ชินะกานนท์ นายกสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) กล่าวว่า “สมาชิกในสมาคม WASA ที่ได้เข้าร่วมงาน TAPAครั้งนี้ ต่างพึงพอใจต่อการจัดงาน ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ตัวแทนการค้า อะไหล่รถยนต์ ได้เปิดเวทีเจรจาธุรกิจกับนานาประเทศ ทางสมาคมต้องขออขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่จัดงาน TAPA และครั้งต่อ ๆ ไป ทางสมาคมยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่อไปครั้บ” 

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) กล่าวว่า “TAPA 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดนัดพบครั้งสำคัญ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในการสร้างโอกาสในการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการในสมาคมฯได้อย่างดี สมาคม Thaisubcon ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่จัดงาน TAPA มาอย่างต่อเนื่อง” 

 จากความสำเร็จของการจัดงานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หรืองาน TAPA2023 ในปีนี้ ผู้จัดงานทั้ง 5 ฝ่ายเตรียมเดินหน้าจัดงาน TAPA2025 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงาน ได้ที่ https://www.thailandautopartsfair.comhttps://www.facebook.com/tapafair หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 และผู้ประกอบการชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง สามารถจองพื้นที่จัดแสดงสินค้าได้ที่ tapa@ditp.go.th

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,124,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,162,Mobile Device,1170,Motorbike,33,PR News,319,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,210,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: TAPA2023 ประสบความสำเร็จ โกยยอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท
TAPA2023 ประสบความสำเร็จ โกยยอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS1e4TfaHeo6VfuQjW2YLXjlDjNV3IoZLEOKl3pxWpV0eYhRZHF1igCXzd5ezy113cEs3-S7u2XI7U8pzuB8EYv8nDtdJfZWzY_c5EITHrrLBFsnhTWu-HajVp_GlQhfoSrihSzrazDSWgaxMoHmKzb_jy-VuoskMFwYl7CYOivgnYK4aiw6P_ACyt/s16000/messageImage_1682054074241.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS1e4TfaHeo6VfuQjW2YLXjlDjNV3IoZLEOKl3pxWpV0eYhRZHF1igCXzd5ezy113cEs3-S7u2XI7U8pzuB8EYv8nDtdJfZWzY_c5EITHrrLBFsnhTWu-HajVp_GlQhfoSrihSzrazDSWgaxMoHmKzb_jy-VuoskMFwYl7CYOivgnYK4aiw6P_ACyt/s72-c/messageImage_1682054074241.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/04/tapa2023-summary.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/04/tapa2023-summary.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy