--> NIA ผนึก 4 ภาคส่วน จัดงาน "SITE 2023" นำไทยสู่ชาตินวัตกรรม 22-24 มิ.ย.นี้!! | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

NIA ผนึก 4 ภาคส่วน จัดงาน "SITE 2023" นำไทยสู่ชาตินวัตกรรม 22-24 มิ.ย.นี้!!

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาขน) หรือ NIA แถลงข่าวการจัดงาน “สตาร์ทอัพและอินโนเวชันไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2023” (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023: SITE 2023) งานมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW ร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม ผนึกกำลัง 4 ภาคส่วนของประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม พร้อมรวมพลนักรบเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 เปิดให้เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรม!
ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า นับจากปี 2020 ที่ NIA ได้รวมการจัดสองงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ STARTUP THAILAND และ INNOVATION THAILAND EXPO เข้าด้วยกัน  นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทย มาร่วมสร้างโลกนวัตกรรมเสมือนจริง (Virtual World) ครั้งแรกของประเทศ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  และเพื่อปรับกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตต่างๆ  ในปี 2021 งาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE) จึงได้มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวทางการส่งเสริม พัฒนาและสร้างโอกาสเติบโตในเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เพราะเราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเชิงลึกจะเป็นอาวุธสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอื่น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างทัดเทียมประเทศชั้นนำของโลกได้  จนมาถึงปี 2022 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ยังไม่สามารถวางใจได้เต็มร้อย  งาน SITE จึงสร้างสะพานเชื่อมผู้คนในแวดวงนวัตกรรมจากประเทศไทยและทั่วโลกมาเจอกัน (Reconnecting the World) ให้กลับมามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อรองรับการเปิดเมือง หลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย

หลังจากงาน SITE 2022 เราได้เห็นการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายสาขามากขึ้น ผลสำเร็จของงาน SITE2022 มีส่วนส่งเสริมให้ไทยมีระบบนิเวศเหมาะกับการลงทุนด้านนวัตกรรมยิ่งขึ้นด้วย เราพบว่าแทบทุกองค์กรกระโดดลงมาทำธุรกิจเชิงลึก กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองที่ดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ มี Digital Nomad เป็นอันดับ 2 ของโลก เกิดการตื่นตัวของมหาวิทยาลัยที่มี incubator และจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพ เรามีกฎเกณฑ์และกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น และการลงทุนในสตาร์ทอัพยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เรามีภารกิจในการผลักดัน Government Procurement เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการของภาครัฐที่ดีขึ้น การลงทุนในสตาร์ทอัพ ระหว่าง Angel Investor และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อดึงดูดการลงทุนในระดับสากล และสุดท้ายคือการผลักดันให้เกิด พรบ.ส่งเสริมสตาร์ทอัพ

และเป็นที่น่ายินดี รายงานของ StartupBlink ระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการจัดตั้งสตาร์ทอัพ โดยมี "กรุงเทพฯ" เป็นเมืองศูนย์กลางระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศ ที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดจากปี 2022 โดยขยับขึ้น 25 อันดับเป็นที่ 74 ของโลก และที่ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังสามารถรักษาอันดับที่ 43 ของโลกในด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง (Transportation) ไว้ได้อีกด้วย แต่เรายังมีความหวังว่าจะขึ้นติด Top 30 ภายในปี 2030 ซึ่งนั่นต้องอาศัยการร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อจะไปถึงในจุดนั้น

และภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สิ่งที่เราอยากเห็นสังคมไทยมีคือ Innovation Mindset หรือการมีทัศนคติที่ดีต่อนวัตกรรม คือการพร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง การมองหาโอกาสและแนวทางใหม่ๆ จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และการเร่งเสร้างการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการใช้และขยายผลนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องสร้างและปลูกฝังให้กับหน่วยงานและบุคลากร ทั้งในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับนวัตกรรมและพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไปจนถึงการร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก”

ดังนั้น งาน SITE ในปีนี้ คือการกลับมาอีกครั้งของอีเว้นท์เต็มรูปแบบ เป็นการกลับมาของงาน Tech Conference ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมหกรรมนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี  งาน Startup x Innovation Thailand 2023 เป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ของเหล่านักรบเศรษฐกิจใหม่ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กพร้อมเหล่าหัวกะทิสตาร์ทอัพจากทั่วโลก ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม นักลงทุน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW ร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม เป็นความร่วมมือทางนวัตกรรมครั้งสำคัญของ 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาสังคม เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งในระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรม”

ภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) FORUM พบกับสัมมนาจากวิทยากรระดับท๊อปทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ตลอด 3 วันเต็ม ภายใต้ 3 หัวข้อหลัก คือ BRIDGING PUBLIC & PRIVATE PARTNERSHIP, ACCELERATING INNOVATION BUSINESS & PARTNERSHIP และ HACKING FOR NEW INVESTMENT & GROWTH MODEL ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็น กว่า 30 หัวข้อ อาทิ

▪ “Digital Innovation in Public Sector - What made Estonia becoming a leader in digital living” โดย Mr. Siim Sikkut, Former Chief Information Officer, Government of Estonia

▪ "นวัตกรรมด้านสังคมเพื่อโลกในอนาคต” (Social Innovation: Shaping the Future) โดย Mr. Renaud Meyer, Resident Representative, UNDP

▪ ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม : ขุมพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย (Creativity & Cultural Capital as Thailand's Innovation Powerhouse

▪ Unlocking the Power of Festivals: Driving Economic Growth and Cultural Engagement โดย  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

▪ “Predicting the Unpredictable for Resilient Transformation” โดย Prof. Rene Rohrbeck, Director of Chair for Foresight, Innovation and Transformation, EDHEC Business School

▪ Keys to success for innovative organizations “ถอดรหัสความสำเร็จองค์กรนวัตกรรม”

▪ ”การเชื่อมโยงกลไกสนับสนุนทุนนวัตกรรมของภาครัฐสำหรับผู้ประกอบการไทย”

2) BUSINESS OPPORTUNITY โอกาสสำคัญในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ต่อยอดธุรกิจ พบกับตลาดสินค้านวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมชั้นนำที่จะมาแนะนำสินค้านวัตกรรมกว่า 250 ราย พร้อมด้วยกิจกรรม PITCHING การนำเสนอแผนธุรกิจจากสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมกว่า 50 ราย, INTERNATIONAL ZONE พบกับหน่วยงานต่างชาติกว่า 10 หน่วยงานจาก 5 ประเทศ​ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจใน BUSINESS MATCHING และ NETWORKING สานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 3) SHOW การแสดงนวัตกรรมที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ 4) AWARD พิธีประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมด้วยรางวัลสำหรับนวัตกรรมรับมือวิกฤตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายในงานแถลงข่าวยังได้จัดการเสวนา จาก 4 หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชนและสมาคม โดยคุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กล่าวว่า “กพร. ได้รวบรวมนวัตกรรม 11 หน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดนิทรรศการในงาน SITE2023 นอกจากนั้นบนเวทีหัวข้อมีหัวข้อที่น่าสนใจอย่างเรื่อง “Better Data, Better Decision” ทำให้เห็นว่าในปัจจุบัน Data จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานของภาครัฐและจะส่งผลไปถึงภาคเอกชนด้วย

คุณวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผอ.กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า “บทบาทหน้าที่หลักของ BOI คือการเป็นการหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน เราได้ออกมาตรการส่งเสริมสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ ภายใต้ พรบ. การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เราต้องการให้ ecosystem ของสตาร์ทอัพมีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดเป็นฐานรากของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต และเป็นเสาหลักในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ในงาน SITE2023 เราจะรวบรวมเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการก็สามารถเข้ามาขอคำแนะ คำปรึกษาได้”

คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หอการค้าไทยมีพันธกิจสำคัญในการร่วมมือส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยยึดหลักการ CCS คือ Connect, Competitive และ Sustainable สำหรับงาน SITE2023 หอการค้าได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มาจากความร่วมมือของหน่วยงานเป็นเมล็ดพันธุ์ในการบ่มเพาะ และกลุ่ม SMEs ที่ทรานสฟอร์มและปรับ mindset ตัวเองเข้าสู่โหมด Startup ซึ่งจะมาร่วมแสดงออกบูธในงานที่ SITE 2023 ด้วยครับ

และ คุณประภาศิริ อรรถจินต์ Head of Ecosystem บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า ”เราเชื่อมั่นว่า Startup และ Innovation จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยก้าวไปสู่ 4.0 กรุงศรี ฟินโนเวต เรามี mission ที่จะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศของ Startup ของไทยและก็ของในภูมิภาคด้วย นอกจากในเรื่องของเงินทุนในการสนับสนุนแล้ว อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่อง partnership ซึ่งสำคัญมากในการ ในการที่จะต่อยอดให้ Startup เติบโตได้”

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว Startup Universe 2023 Update เพื่อแสดงถึงโอกาสและการเข้มแข็งของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ ของไทย งาน SITE 2023 พร้อมกลับมาให้ทุกคนได้พบปะกันอีกครั้ง NIA จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านความก้าวหน้าทาง นวัตกรรม บุคลากรภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ SMEs และ Startups บุคลากรภาค สถาบันการศึกษา กลุ่มนักลงทุน บริษัทร่วมลงทุน เข้าร่วมชมงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND 2023 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ที่ site.nia.or.th

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,124,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,163,Mobile Device,1171,Motorbike,33,PR News,319,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,210,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: NIA ผนึก 4 ภาคส่วน จัดงาน "SITE 2023" นำไทยสู่ชาตินวัตกรรม 22-24 มิ.ย.นี้!!
NIA ผนึก 4 ภาคส่วน จัดงาน "SITE 2023" นำไทยสู่ชาตินวัตกรรม 22-24 มิ.ย.นี้!!
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHChq09obixU0TXHhdwRD8Jm6gexuIrNJV9mdwFTBEMtSuA93XVJQ6pnrKzyeWTlcdE_rH9e8CVYHVNYnaj8gcq67XgpuFEAJHjPjvBfQJpbyBAfxE3_Mf0X0d8jR18l4uHbo7NVoMw72Uznrjx-KDkgUYUiDYEjxjIyFGe12bMg5HtP0nAEgjEe8ASQ/s16000/S__28156018.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHChq09obixU0TXHhdwRD8Jm6gexuIrNJV9mdwFTBEMtSuA93XVJQ6pnrKzyeWTlcdE_rH9e8CVYHVNYnaj8gcq67XgpuFEAJHjPjvBfQJpbyBAfxE3_Mf0X0d8jR18l4uHbo7NVoMw72Uznrjx-KDkgUYUiDYEjxjIyFGe12bMg5HtP0nAEgjEe8ASQ/s72-c/S__28156018.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/06/nia-site-2023.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/06/nia-site-2023.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy