--> เริ่มแล้ว! งาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2023 ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของไทย | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

เริ่มแล้ว! งาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2023 ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หริอ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2023 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2023) หรือ SITE 2023 ภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW ร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งในระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรม โดยมีพันธมิตรสำคัญ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2566 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “Innovation Partnership หรือหุ้นส่วนทางนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะนำประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม จะเห็นได้ว่า “นวัตกรรม” ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวก แต่กลายเป็น “อนาคตของการยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และคุณภาพเศรษฐกิจ” ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะการผลักดันนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี เพื่อให้กลายเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprise) ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และยกระดับความสามารถเดิมที่มีให้สูงขึ้นไปในระดับสากลด้วยฐานคิดนวัตกรรม รวมถึงการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจ 

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านนวัตกรรม เพื่อให้มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และการที่เราจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศได้ จำเป็นที่เราจะต้องมีหุ้นส่วนในด้านนวัตกรรม (Innovation Partnership) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภค มาเป็นผู้สร้างสรรค์ เป็นผู้คิดนั้น ถือเป็นความท้าทายของประเทศ แต่จากการได้เห็นงานในวันนี้ ผมเห็นแสงสว่าง และเชื่อในพลังความร่วมมือ ผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว การหว่านเมล็ด ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนทุนการพัฒนา และเสริมความแข็งแรงในการไปเป็นผู้เล่นในระดับสากล  วันนี้เราได้เห็นการแตกหน่อออกผลเกิดขึ้นแล้ว” 

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวย้ำว่า “ที่ผ่านมา NIA ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานบูรณากรเชิงระบบ (System Integrator) โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมไทยและเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วนภายใต้ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำนวัตกรรมไปขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เช่น เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับก้าวต่อไปของ NIA ภายใต้บทบาทใหม่ของการเป็น “ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม หรือ Focal Facilitator” นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนวัตกรรมที่เปิดกว้างในการเข้าถึงโอกาสและความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเงินนวัตกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ข้อมูลนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกภาคส่วนพร้อมมุ่งสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)”

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวถึงวิวัฒนาการของงาน TECH EXPO ที่จัดโดยภาครัฐ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2016 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันภายใต้งาน Startup Thailand จนเกิดฉากทัศน์ใหม่ที่เรียกว่า THAILAND STARTUP UNIVERSE ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม ภาคประชาชน และขยายวงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ Innovation Thailand Expo มุ่งเน้นการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมในกลุ่มเอสเอ็มอี จึงถึงเวลารวมตัวของระบบนิเวศสตาร์ทอัพและระบบนวัตกรรม จนเป็นที่มาของงาน Startup X Innovation Thailand Expo (SITE)  ที่รวมพลังของสองงานยิ่งใหญ่แห่งปีเข้าด้วยกัน  แต่เมื่อเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ซึ่งมีทั้งออนไลน์เต็มรูปแบบ และมีทั้งไฮบริด เพื่อตอบโจทย์กับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้นและเชื่อมโลกให้กลับมาเจอกัน

“สำหรับงาน SITE 2023 คือการกลับมาอีกครั้งของอีเว้นท์เต็มรูปแบบ เป็นการกลับมาของงาน Tech Conference ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมหกรรมนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ที่รวมเหล่านักรบเศรษฐกิจใหม่ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก กูรูด้านนวัตกรรมจากทั่วโลก ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม นักลงทุน ภาครัฐ ภาคเอกชน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์มาโดยตลอด นั่นคือบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จะมาทำงานร่วมกันได้อย่างไร จึงเป็นที่มาแนวคิดในปีนี้ คือ INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW ร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” เพื่อนำไทยสู่ชาตินวัตกรรม โดยเป็นความร่วมมือของ 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อรองรับการเติบโตของสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งในระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรม”

เราต้องการให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าภาครัฐ หน่วยงานราชการจะมาเป็นผู้ช่วย ผู้ใช้ และผู้สร้างนวัตกรรมอย่างไร และเราจะได้เห็นว่าจักรวาลการเติบโตของ STARTUP THAILAND UNIVERSE ที่ขยายใหญ่ขึ้น เราเดินทางมาถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เข้าสู่ยุคที่ต้องพูดถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม และประเด็นเรื่องสังคมที่มีความคาดหวังจากประชาชน เกิดความต้องการ “ความเปลี่ยนแปลง (CHANGE)” จากผู้คนในสังคม ดังนั้น NIA ต้องการทำให้ทุกคนสามารถก้าวเดินไปพร้อมกันในรูปแบบความปกติใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลง “Mindset” วิธีคิดวิธีมองนวัตกรรมที่ไม่เหมือนเดิม โดยอาศัยทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

SITE 2023 การกลับมาอีกครั้งของอีเว้นท์เต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายนนี้ ณ ห้องบอลรูม 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) Forum เวทีที่รวบรวมสุดยอดสตาร์ทอัพและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรชื่อดังจากต่างประเทศ กว่า 20 ท่าน เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิคแนวทางช่วยสนับสนุนการทำนวัตกรรมกว่า 30 หัวข้อ 2) Business Opportunity โอกาสสำคัญสำหรับหน่วยงาน สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น Marketplace ตลาดจำหน่ายบริการและสินค้าจากสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรมกว่า 250 บูธ และจากหน่วยงานกว่า 50 หน่วยงาน รวมถึงการแสดงสินค้าและนวัตกรรมจากต่างประเทศอีก 10 ประเทศ พร้อมด้วยกิจกรรม Business Matching ที่รวบรวมนักลงทุนระดับท๊อปของเอเชียที่พร้อมลงทุนในสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรมกว่า 50 ราย 3) Show นำเสนอนวัตกรรม Generative AI ที่คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจต่อไปในอนาคต 4) PM AWARD พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมเข้ามารับมือความท้าทายของโลก 

ทั้งนี้ งาน SITE 2023 นับเป็นอีกหนึ่งงานที่จะช่วยให้ผู้เข้าชมงานได้เห็นโอกาสทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ได้รับองค์ความรู้ แนวคิด เทคนิคแนวทางที่สามารถช่วยต่อยอดธุรกิจ และได้สร้างเน็ตเวิร์คและเชื่อมต่อกับกลุ่มคนในวงการเดียวกัน จึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศน์ในกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของไทย รวมทั้งร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ รองรับการเติบโตของสตาร์ทอัพและธุรกิจนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งในระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรม

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,283,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,84,Entertainment,145,EV,109,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,767,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1168,Motorbike,33,PR News,317,PropTech,53,Real Estate,290,Review,109,Sports,3,Telecom,209,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: เริ่มแล้ว! งาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2023 ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของไทย
เริ่มแล้ว! งาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2023 ยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของไทย
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5IsflhFoIC3SmKOrAUfLDkhvFlYmeG6ijEwkln37hq4BZ58LxXSYMRetX5hDXtiHTquWejujKdoLcrG4PdlYnoS1gpYg_jlQp2runVznl3s3_MiQ1lLkyQosz2WxOqboxPbwneF_DU7lac1iF0DkF_JL_O12U7gfy6UeeFYjY-4TArhQgnMngkl2UAK_l/s16000/A7C05323.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5IsflhFoIC3SmKOrAUfLDkhvFlYmeG6ijEwkln37hq4BZ58LxXSYMRetX5hDXtiHTquWejujKdoLcrG4PdlYnoS1gpYg_jlQp2runVznl3s3_MiQ1lLkyQosz2WxOqboxPbwneF_DU7lac1iF0DkF_JL_O12U7gfy6UeeFYjY-4TArhQgnMngkl2UAK_l/s72-c/A7C05323.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/06/startup-x-innovation-thailand-expo-2023.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/06/startup-x-innovation-thailand-expo-2023.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy