--> NIA ประกาศผล Champion Startup Thailand League 2023 จาก 260 ทีมทั่วประเทศ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

NIA ประกาศผล Champion Startup Thailand League 2023 จาก 260 ทีมทั่วประเทศ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ประกาศผล "สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก 2023" ในงาน ‘Champion Startup Thailand League 2023’ จากทีมผู้เข้าแข่งขัน 260 ทีมทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จการสร้างเมล็ดพันธุ์เถ้าแก่น้อย ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในภาคธุรกิจ

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “ในปัจจุบัน บทบาทของ NIA คือการเป็น Focal Facilitator หรือ ผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม ที่มุ่งพัฒนาระบบนวัตกรรมที่เปิดกว้าง เปิดโอกาสในการเข้าถึงและเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยโครงการ Startup Thailand League เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนการส่งเสริมสตาร์ทอัพของประเทศ ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการสร้างระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่จะจุดประกายและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ รวมทั้งก่อให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จะส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ พร้อมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา เมนเทอร์ภายใต้โครงการนี้ ทุกคนมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบ่มเพาะ เร่งสร้างการเติบโตให้แก่เหล่าเมล็ดพันธุ์สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกทีม สู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในภาคธุรกิจ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศปีนี้มีนิสิตนักศึกษาทั้งหมด 260 ทีม จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 48 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน  และให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเกือบทุกสาขาเทคโนโลยี แต่ความโดดเด่นของปีนี้คือการมุ่งสู่เทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านเกษตรอย่างมากเพราะตอบโจทย์ด้านความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเร่งผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างสตาร์ทอัพเกษตรใหม่ๆ นับเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้น้องๆ ได้เติบโตต่อไป ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศที่จะทำให้เกิดการขยายการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และจากการเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ทั้ง 4 ภูมิภาค มีเพียง 14 ทีม ที่ผ่านเข้าถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายของ Startup Thailand League 2023 ระดับประเทศ โดยทั้ง 14 ทีมนี้จะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Startup, ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa), คุณชลิตา สมุทรรัตน์ รองประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และ ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป True Digital Park  โดยทีมผู้ชนะเลิศ Startup Thailand League 2023 ระดับประเทศ  อันดับ 1-3 จะได้รับโล่รางวัล จาก NIA และเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท, 30,000 บาท และ 20,000 บาท 

• ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SparkEnergy จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

GreenSupercap ถ่านคาร์บอนจากเศษเหลือขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผ่านกระบวนการปรับปรุงพื้นผิวที่คิดค้นขึ้น ให้มีพื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนในการกักเก็บประจุไฟฟ้าที่สูง สำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

• รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม K-DLE จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรจุภัณฑ์กันกระแทกสำหรับผลิตผลสดทางเลือกใหม่จากยางธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถปกป้องผลิตผลสดในระหว่างการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Mission to Mars  จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

Virniture คือการรวมกันระหว่างการออกแบบห้องแบบ virtual และการซื้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์   

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุน ประกอบด้วย 

1.รางวัล Huawei Cloud Accelerator Intensive Program จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ทีม Confusion Matrix มหาวิทยาลัยพะเยา, ทีม Overlap มหาวิทยาลัยนเรศวร, ทีม FXAM สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทั้ง 3 ทีมจะได้เข้าร่วมอบรมพื้นฐานการใช้งาน Huawei Cloud รวมถึงการพัฒนาโซลูชันบนคลาวด์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น AI, Big Data ซึ่งเป็นการเสริมความพร้อมให้น้อง ๆ ก่อนการแข่งขันในเวทีนักศึกษาระดับโลก Huawei ICT Competition โดยจะมี 1 ทีมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันนี้ที่ประเทศจีน

2. รางวัลเกียรติบัตร “Best Performance 2023” สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนาการ สามารถนำทีมนักศึกษาเข้าสู่่ Demo Day ได้เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. รางวัล University of the year สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมผลักดันทีมนักศึกษาสู่ชัยชนะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.กริชผกา กล่าวต่อว่า “ขอแสดงความยินดีแก่ทีมน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งเวที Startup Thailand League 2023 ทำให้เห็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการปลูกฝังให้มหาวิทยาลัยและนักศึกษาไทยมี Entrepreneurial Mindset หรือ Mindset แห่งการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการฝึกฝนให้นักศึกษาได้สัมผัสโลกการทำงานก่อนที่จะจบออกจากรั้วมหาวิทยาลัย โครงการ Startup Thailand League ได้ส่งเสริมให้ตั้งคำถามที่ถูกต้อง วิเคราะห์ปัญหาและสร้างโซลูชันในการแก้ไข บ่มเพาะแนวคิดในการทำงานเป็นทีม ให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์เสมือนการทำงานจริง ซึ่งได้เห็นผลประจักษ์แล้วว่าตลอด 7 ปีของการดำเนินกิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 70,000 คน จาก 48 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งรัฐและเอกชน โดยสามารถต่อยอดจัดตั้งเป็นบริษัทและปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจอยู่มากกว่า 50 บริษัท ก่อให้เกิดรายได้รวมต่อปีมากกว่า 500 ล้านบาท (เฉลี่ย 10 ล้านบาทต่อปีต่อบริษัท) เกิดการกระจายตัวของสตาร์ทอัพไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเกิดการจ้างงานและสร้างความมั่นคงให้ชุมชน และเกิดการกระจายรายได้ออกสู่ภูมิภาค”

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,284,Audio Visual,193,automotive,299,beauty,3,Business,237,CSR,27,Economic,8,Electronics,85,Entertainment,145,EV,110,FinTech,124,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,768,Lifestyle,266,Marketing,162,Mobile Device,1170,Motorbike,33,PR News,319,PropTech,53,Real Estate,292,Review,109,Sports,3,Telecom,210,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: NIA ประกาศผล Champion Startup Thailand League 2023 จาก 260 ทีมทั่วประเทศ
NIA ประกาศผล Champion Startup Thailand League 2023 จาก 260 ทีมทั่วประเทศ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9SfQqXPkg5tZXad5pIEYbkkYsGbgWfHA1eSVTJqZ4onNzs5F91gOTEb0gV4aG_xDCWlpHJV85EWFwsC04VjbFkQ0uXtTF28fRV4QIcuTAeWYcAcXpwMx0jykBoJTcRSwwyca6TNMAy-TRNO-b8tsbUu6y7afbBE-l0uRV6BeCfsPw73WQeY-Wd7OoOVU/s16000/222550_0.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9SfQqXPkg5tZXad5pIEYbkkYsGbgWfHA1eSVTJqZ4onNzs5F91gOTEb0gV4aG_xDCWlpHJV85EWFwsC04VjbFkQ0uXtTF28fRV4QIcuTAeWYcAcXpwMx0jykBoJTcRSwwyca6TNMAy-TRNO-b8tsbUu6y7afbBE-l0uRV6BeCfsPw73WQeY-Wd7OoOVU/s72-c/222550_0.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/08/nia-champion-startup-thailand-league.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/08/nia-champion-startup-thailand-league.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy