--> BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์ Prebiotics ในไทยมีแนวโน้มดีมาก | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์ Prebiotics ในไทยมีแนวโน้มดีมาก

จากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านสุขภาพด้วยสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพทางเดินอาหารที่่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกส์จึงมีโอกาสในการเติบโตสูงมากในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวมาจากผลการสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกครั้งล่าสุดโดย One Inch Whale ที่จัดทำในนามของ BENEO ผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์จากพืช (Plant-Based Functional Ingredients) ซึ่งการสำรวจล่าสุดนี้ เป็นการสำรวจผู้บริโภคทั้งหมด 9,243 รายใน 9 ประเทศ รวมถึงผู้เข้าร่วม 1,002 รายในประเทศไทย 

นอกจากนี้ BENEO ยังเข้าร่วมงาน Food Ingredient’s Asia ในปีนี้ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน ร่วมกับ DPO International พันธมิตรผู้เป็นเครือข่ายการจัดจำหน่ายในไทย ทีบูธหมายเลข S01 ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพรีไบโอติกส์ของบริษัทที่ผลิตมาจากเส้นใยรากชิโครี และประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของลำไส้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพภายในและสุขภาพโดยรวมที่ดีตามมา

ผู้บริโภคต่างตระหนักเพิ่มขึ้นถึงผลกระทบของระบบทางเดินอาหารต่อสุขภาพโดยรวม

จากผลการสำรวจครั้งนี้พบว่า 1 ใน 2 ของผู้บริโภคในประเทศไทย (55%) ระบุว่าตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health-Conscious) ในขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 แสดงความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารและส่วนผสมของอาหารเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน (29%) นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวไทยยังยอมรับอย่างทั่วกันถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างสุขภาพของระบบทางเดินอาหารกับสุขภาพโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสำรวจชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภค 1 ใน 5 ในประเทศไทยได้ยอมรับอาหารพรีไบโอติกและ/หรืออาหารเสริมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดูแลรักษาสุขภาพของตนแล้วด้วย

ผู้ปริโภคต่างตระหนักถึงความเชื่อมโยงของพรีไบโอติกส์กับสุขภาพ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับการส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร (58%) ส่วนผู้บริโภคชาวไทยสามารถเชื่อมโยงการบริโภคพรีไบโอติกส์กับสุขภาพโดยรวมสูงถึง 70% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 53% แสดงให้เห็นการรับรู้ที่ชัดเจนมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ และแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยตระหนักรู้เรื่องนี้เป็นอย่างสูง

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสนใจอ่านข้อมูลที่สื่อสารอยู่บนบรรจุภัณฑ์และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยมากกว่า 3 ใน 5 ของผู้บริโภคในการสำรวจนี้ยอมรับว่าอ้างอิงข้อมูลนี้ก่อนซื้อ (67% สำหรับผู้บริโภคชาวไทย) ซึ่งความสนใจของผู้บริโภคชาวไทยกับข้อมูลของพรีไบโอติกที่สื่อสารบนบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ 62% ซึ่งนับว่าค่อนข้างสูงเช่นกัน

แม้ว่าผู้บริโภคจะสนใจพรีไบโอติกส์ค่อนข้างสูงและเข้าใจถึงผลเชิงบวกที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี แต่ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งในประเทศไทยต่างระบุว่ายังมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในท้องตลาดไม่เพียงพอสำหรับตอบสนองการบริโภคในชีวิตประจำวัน สามารถชี้ให้เห็นว่าความสนใจในเรื่องสุขภาพทางเดินอาหารของคนไทยมีมากกว่าการแก้ปัญหาท้องผูกหรือปัญหาทางการแพทย์ แต่ครอบคลุมถึงความเข้าใจว่าระบบย่อยอาหารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี หรือทำให้พวกเขารู้สึกดี (55%)

คุณ Myriam Snaet หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข่าวกรองทางการตลาดและข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Market Intelligence and Consumer Insights) ของ BENEO กล่าวว่า “ทัศนคติเชิงบวกต่อพรีไบโอติกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการตระหนักรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดที่มีแนวโน้มสดใสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์จากพรีไบโอติกส์ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา BENEO ได้สนับสนุนการวิจัยพรีไบโอติกส์เชิงวิทยาศาสตร์สำหรับเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารของเรา และเรามีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีประสบการณ์สะสมมาอย่างยาวนานจึงทำให้เราสามารถพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่โน้มน้าวใจในแง่ของความน่าดึงดูดทางประสาทสัมผัส (Sensory Appeal) ได้”

คุณ Myriam ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากสุขภาพของระบบทางเดินอาหารเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในภาคธุรกิจอาหาร การใช้ส่วนผสมอาหารที่มีพรีไบโอติกส์จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่หนึ่งในเทรนด์อาหารที่ทรงพลังที่สุด”

ตามนิยามของสมาคมวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับโปรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics  : ISAPP) พรีไบโอติกส์คือ “สารตั้งต้นที่จุลินทรีย์ในร่างกายของผู้เป็นเจ้าของเลือกใช้เพื่อทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ” (a substrate that is selectively utilised by host microorganisms conferring a health benefit.) โดยผลิตภัณฑ์ Orafti®Inulin และ Orafti®Oligofructose ที่ผลิตจากเส้นใยรากชิโครี (Chicory Root Fibre) ของ BENEO เป็นเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกแล้วว่าจัดเข้าประเภทได้ตามคำจำกัดความนี้ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งคู่ยังเป็นพรีไบโอติกส์ที่ผลิตจากพืชที่ได้รับการทดสอบแล้วเท่านั้นในขณะนี้

นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมอาหารและยาแห่งชาติอินโดนีเซีย (Badan Pengawas Obat dan Makanan) ได้ให้การรับรองพรีไบโอติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ อินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสจากเส้นใยรากชิโครี ทำให้เป็นส่วนผสมอาหารชนิดแรกและชนิดเดียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรีไบโอติกส์ในประเทศอินโดนีเซียในขณะนี้ ส่วนสมาคมโภชนาการจีน (Chinese Nutrituion Society : CNS) ซึ่งเป็นองค์กรด้านโภชนาการระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ได้ยอมรับอินนูลินและโอลิโกฟรุคโตสเป็นผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ชนิดแรกๆ และยังมีรายงานผลการศึกษากับมนุษย์ (Human Intervention Studies) กว่า 150 ฉบับที่ถูกตีพิมพ์และเป็นหลักฐานสำคัญว่าเส้นใยรากชิโครีส่งผลดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย

BENEO มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาค สามารถช่วยสนับสนุนผู้ผลิตอาหารให้มีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ผสมผสานพรีไบโอติกส์ให้เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคในภูมิภาคนั้น การผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเป็นกุญแจสำคัญเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นของ BENEO ในการเชื่อมโยงโภชนาการและสุขภาพที่ดี โดยให้การสนับสนุนผู้ผลิตสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,274,Audio Visual,193,automotive,290,beauty,3,Business,231,CSR,26,Economic,7,Electronics,82,Entertainment,144,EV,102,FinTech,122,Food,97,Gallery,2,Health & Beauty,88,Home Appliance,129,InsurTech,10,Interview,4,IT & DeepTech,754,Lifestyle,261,Marketing,151,Mobile Device,1104,Motorbike,33,PR News,291,PropTech,53,Real Estate,281,Review,107,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์ Prebiotics ในไทยมีแนวโน้มดีมาก
BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์ Prebiotics ในไทยมีแนวโน้มดีมาก
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXkLNK3ijLMrY0ynUcMCSpDngDbKw6r7nrUT5toaA35kxBsyCXOf4VKuDuizf3QPoHiGYmdKw7mK9br8qZvxcZ0iSUdL3lZvVNgYcOb4nAko_lLJ_o9KT36Tnf8Qjvq4_Wr0RWKDzymORgv_Ez86SvphGWTy3uTuFFPsNIrrnXdoNrh39Vuo7BE6cV_9k/s16000/Beneo_DigestHeart_780.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXkLNK3ijLMrY0ynUcMCSpDngDbKw6r7nrUT5toaA35kxBsyCXOf4VKuDuizf3QPoHiGYmdKw7mK9br8qZvxcZ0iSUdL3lZvVNgYcOb4nAko_lLJ_o9KT36Tnf8Qjvq4_Wr0RWKDzymORgv_Ez86SvphGWTy3uTuFFPsNIrrnXdoNrh39Vuo7BE6cV_9k/s72-c/Beneo_DigestHeart_780.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/09/beneo-prebiotics-food-ingridients-asia.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/09/beneo-prebiotics-food-ingridients-asia.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy