--> PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023 งานใหญ่ธุรกิจการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023 งานใหญ่ธุรกิจการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์

เปิดฉากยิ่งใหญ่! เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย เปิดมหกรรม PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 & CorruTec ASIA 2023 ขับเคลื่อนอุตฯ การพิมพ์-บรรจุภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยสู่นานาชาติ พร้อม 5 เมกะอีเว้นต์ ดันอุตสาหกรรมไทยสู่ Next-Gen Industries

บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย เปิดมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ครั้งที่ 9 และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือ “PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023” ยกทัพนวัตกรรมล้ำสมัยจาก 300 บริษัทชั้นนำทั่วโลก รับนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ Hi-Value Printing & Packaging และสนับสนุน Next-Gen Industries พร้อมเปิดตัว 5 เมกะอีเว้นต์ด้านอุตสาหกรรมสุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญแห่งอาเซียน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคได้อย่างแข็งแกร่ง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 100 – 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ของโลกที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างเร่งปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในอนาคตให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามเป้าหมายการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) และการสร้างเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมใหม่ (Next-Gen Industries) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาพรวมเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกและเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

นายเกรียงไกร กล่าวต่อว่า สภาอุตสาหกรรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยสู่ Hi-Value Printing & Packaging และสนับสนุน Next-Gen Industries ผ่าน 2 กลไก คือ 1) การเดินหน้านโยบาย BCG Economy ยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนตลอดกระบวนการตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด EPR หรือ Extended Producer Responsibility อาทิ การผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) เพื่อรองรับเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคต รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการค้าของต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ 2) การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ควบคู่กัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ อาทิ การพิมพ์ 3 มิติ และบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการผลิต การขนส่งที่ปลอดภัย ตลอดจนการลดต้นทุนให้กับอุตสาหกรรม 

“นอกจากนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านความยั่งยืนแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ยังได้ร่วมกับบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย และสมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการและผู้นำอุตสาหกรรมจากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยการจัดมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทรนด์ของโลกและความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับผู้ประกอบการไทยในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”  

ด้านนายเกอร์นอท ริงลิ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย กล่าวว่า “PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 และ CorruTec ASIA 2023” หรือมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ครั้งที่ 9 และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ที่สนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะจากทั่วโลก เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนและอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ได้ยกทัพผู้ประกอบการกว่า 300 บริษัทชั้นนำ จาก 20 ประเทศทั่วโลก ที่จะมาโชว์นวัตกรรมล้ำสมัยที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้จริง พบกับไฮไลต์ภายในงาน อาทิ การพัฒนาการพิมพ์สามมิติ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การผลิตบรรจุภัณฑ์พรีเมียม (Premium Design) เพื่อตอบความต้องการผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย (Safety & Security) และการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ที่กำลังได้รับความสนใจจากเทรนด์ทั่วโลก ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการจัดงานในปีนี้จะสร้างมูลค่าทางการค้า และต่อยอดทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งผลักดันและปักหมุดประเทศไทยเป็นฮับด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ในอนาคต

ภายในพิธีเปิดงานยังได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ หล่อยืนยง นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และนายชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าในการจัดงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 และ CorruTec ASIA 2023”  ในปีนี้จะได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 15,000 คน จากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึงผู้ที่มองหาโซลูชันการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์การยกระดับอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเสริมสร้างศักยภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม งาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 และ CorruTec ASIA 2023” ได้ที่เว็บไซต์ www.pack-print.de และ www.corrutec-asia.com พร้อมเข้าชมได้แล้ววันนี้ – 23 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 100-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา”

พร้อมกันนี้ เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ยังได้รวบรวม 5 เมกะอีเว้นต์ด้านอุตสาหกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานอย่างครบวงจรไว้ด้วยกัน โดยร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย จัดงาน  wire & Tube Southeast Asia 2023 และ GIFA & METEC Southeast Asia 2023 มหกรรมอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สายไฟ เส้นลวด สายเคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 22 กันยายน 2566 นี้ ณ ฮอลล์ EH103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และงาน International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries : T - PLAS 2023 หรือ มหกรรมแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง เพื่อเป็นเวทีการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 23 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ EH102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,760,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,310,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023 งานใหญ่ธุรกิจการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์
PACK PRINT INTERNATIONAL 2023 and CorruTec ASIA 2023 งานใหญ่ธุรกิจการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBKYFcEL38hQ1Y9790BoQlWC--PvpYqYUAK_vm6saofq1JsjRpvCwvsW2DNjJgZM11k4nChBfxD15grjZzxHOw4OIWKes0bfPKo4Nr5yzQi93cbAJwHs4lg4hXyPJXPv2QPmHyL7Vqd_7QJ8CPTK1RgaBrIe_C-plHDKyulqUGvLo16mcXJPh0EywEEao/s16000/05%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBKYFcEL38hQ1Y9790BoQlWC--PvpYqYUAK_vm6saofq1JsjRpvCwvsW2DNjJgZM11k4nChBfxD15grjZzxHOw4OIWKes0bfPKo4Nr5yzQi93cbAJwHs4lg4hXyPJXPv2QPmHyL7Vqd_7QJ8CPTK1RgaBrIe_C-plHDKyulqUGvLo16mcXJPh0EywEEao/s72-c/05%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.JPG
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2023/09/pack-print-international.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2023/09/pack-print-international.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy