--> ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูธีมรักษ์โลก ผ่านยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้โปรเจกต์ Greenovation | NextTopBrand

Value Content$type=grid$count=9$meta=0$sn=0$rm=0$hide=post

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูธีมรักษ์โลก ผ่านยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้โปรเจกต์ Greenovation

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืน ชูประเด็นรักษ์โลก ผ่านโครงการ “Greenovation” เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ล่าสุดจัดแคมเปญนำร่อง "เปลี่ยนเสื้อเก่า เป็นเสื้อใหม่" ผ่านยูนิฟอร์มของพนักงาน ที่ผลิตจากเสื้อผ้าเหลือใช้ด้วยนวัตกรรม พร้อมรณรงค์ลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้าเก่าด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในรูปแบบที่แตกต่าง 
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  ผู้นำนวัตกรรม InsurTech ของไทย นำโดย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล มาโดยตลอดกว่า 72 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคง ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยการนำนวัตกรรมด้านประกันภัยมาปรับใช้จริง  จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งโครงการ “Greenovation” เปลี่ยนโลกด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยสามารถเดินหน้าและขับเคลื่อนสังคมได้อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้แคมเปญ “เปลี่ยนเสื้อเก่า เป็นเสื้อใหม่” ว่าต้องการให้ยูนิฟอร์มเป็นตัวแทนสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์  ที่ให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้และเปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นที่มาในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ  

“เราเชื่อว่าการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเป็นอีกเป้าหมายที่สำคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม คือการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถสร้างผลกระทบที่ดีในระยะยาวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ไทยวิวัฒน์เราจึงไม่หยุดยั้งในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านประกันภัย เพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง” นายจีรพันธ์ กล่าว

ด้าน นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ  กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่บริษัทฯ เลือกหยิบเรื่องของการลดขยะจากเสื้อผ้าเหลือใช้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเรื่องความยั่งยืน เพราะต้องการจุดประกายและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักและหันมาให้ความสำคัญจากเรื่องใกล้ตัว โดยเริ่มต้นจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ในทุกๆวัน ซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาล ไล่เลียงตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ ทั้งการปลูกฝ้าย ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง และน้ำเสียจากการมัดย้อม ที่ปล่อยสู่ธรรมชาติ ดังนั้นบริษัทฯจึงเริ่มต้นรณรงค์จากพนักงาน เชิญชวนเปิดกล่องบริจาคเสื้อผ้าเก่า นำกลับมารีไซเคิลใหม่ เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

สำหรับความพิเศษของยูนิฟอร์มใหม่ครั้งนี้  โชว์จุดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมมาผลิตเสื้อผ้าจากวัตถุดิบที่มาจากรีไซเคิล 100%  โดยเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำสะอาด, ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO₂  จากการลดขั้นตอนการผลิต เช่น การปลูกฝ้ายใหม่ และกระบวนการฟอกย้อม รวมทั้งยังมีการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก solar rooftop เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO 

นายเทพพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่เพียงแค่ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการกระทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญคือ ต้องร่วมสร้างและปลูกจิตสํานึก ให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแคมเปญ “เปลี่ยนเสื้อเก่า เป็นเสื้อใหม่” เพื่อลดขยะจากผ้าที่ใช้แล้ว นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานของบริษัทฯกว่า 800 คน ได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยขยายผลไปยังครอบครัว และคนรอบข้างจำนวนมาก ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความยั่งยืนในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนผ่านนวัตกรรมจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย อาทิเช่น ประกันรถเปิดปิด ประกันรถยนต์รูปแบบใหม่ที่คิดค่าเบี้ยตามที่ใช้งานจริงที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT สามารถเปิดได้อัตโนมัติเพียงแค่สตาร์ทรถหรือดับเครื่องยนต์ ช่วยให้ประหยัดค่าเบี้ยได้สูงสุดถึง 80%, ประกันสุขภาพแอ็คทิฟเฮลท์ ที่สนับสนุนด้านการออกกำลังกาย โดยนำ Wearable Technology มาใช้เพื่อ Tracking นาทีการออกกำลังกายของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นส่วนลดค่าเบี้ยในแต่ละเดือนสูงสุดถึง 40%  รวมถึงประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด ที่สามารถจัดการทริปการเดินทางได้ด้วยตัวเอง รวมถึงเพิ่มลดวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง วันเหลือสามารถเก็บไว้ใช้ทริปถัดไปได้ ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat  ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้โดยตรงที่ www.thaivivat.co.th  โดยไม่ต้องออกกรมธรรม์ในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งด้านความยั่งยืนที่บริษัทฯ ผลักดัน ไม่ใช่แค่เพื่อองค์กรฝ่ายเดียวแต่เพื่อสังคมด้วย

COMMENTS

ชื่อ

$type=slider,2,Audio Video,280,Audio Visual,193,automotive,297,beauty,3,Business,236,CSR,27,Economic,7,Electronics,83,Entertainment,144,EV,108,FinTech,123,Food,103,Gallery,2,Health & Beauty,90,Home Appliance,130,InsurTech,11,Interview,4,IT & DeepTech,760,Lifestyle,266,Marketing,161,Mobile Device,1143,Motorbike,33,PR News,310,PropTech,53,Real Estate,286,Review,108,Sports,3,Telecom,206,Travel,6,
ltr
item
NextTopBrand: ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูธีมรักษ์โลก ผ่านยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้โปรเจกต์ Greenovation
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูธีมรักษ์โลก ผ่านยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้โปรเจกต์ Greenovation
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikvdY6l6lostNtQ24KEW3R2QJzXJGAUOQ3U_94LsQNhUVOoXiSilJS_WMzUyx44kWQfKm2nTevAnraw0CoEl2e5hwLKWHyr_vPuCjnh6fhYA2G8_VaKm2U2QH6VB2w3EC0XfaV912b7ZQbeMTlbOy4esXXICx7utbZbh4olgyheAcSGCsp57QDZsb4jPM/s16000/TVI%20Greenovation%20004.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikvdY6l6lostNtQ24KEW3R2QJzXJGAUOQ3U_94LsQNhUVOoXiSilJS_WMzUyx44kWQfKm2nTevAnraw0CoEl2e5hwLKWHyr_vPuCjnh6fhYA2G8_VaKm2U2QH6VB2w3EC0XfaV912b7ZQbeMTlbOy4esXXICx7utbZbh4olgyheAcSGCsp57QDZsb4jPM/s72-c/TVI%20Greenovation%20004.jpg
NextTopBrand
https://www.nexttopbrand.com/2024/01/thaivivat-uniform-greenovation.html
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/
https://www.nexttopbrand.com/2024/01/thaivivat-uniform-greenovation.html
true
673143005888157321
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy